Değerlendirme-1

advertisement
Adı Soyadı:.................................
ZÜBEYDE HANIM İLKÖĞRETİM OKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI
1.Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçları nelerdir?
2.Işık kirliliği ve ses kirliliğinin zararları nelerdir?
Işık kirliliğinin zararları:
Ses kirliliğinin zararları:
3.Evlerimizde ve sokaklarda doğru aydınlatma nasıl olmalıdır?
4.Aşağıda verilen kavramlara üçer örnek veriniz.
Doğal ışık kaynağı:
Yapay ışık kaynağı:
Doğal ses kaynağı:
Yapay ses kaynağı:
5.Aşağıda verilen hareket türlerine ikişer örnek veriniz.
Dönme hareketi:
Sallanma hareketi:
Aşağı-yukarı hareket:
Hızlanan hareket:
Yavaşlayan hareket:
6.Aşağıdakilerden hangisi ışığın bir enerji türü olduğunu gösterir?
a) Görmemizi sağlaması.
b) Yanlış miktarda ve yanlış yönde kullanılınca kirliliğe yol açması.
c) Güneşin, Dünya’yı ısıtması.
d) Teknoloji ile zamanla aydınlatma araçlarının gelişmesi.
7.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
 Kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski şeklini alabilen maddelere ……………. madde
denir.
 Kaplumbağa hareket özelliğine göre ……………… , çita ise kaplumbağaya göre çok …………….
 Frenine basılan otomobil ……………………… hareketi yaparak durur.
 Hareket halindeki cisimleri ………………………….. çalışmak tehlikelidir.
 Sesin ………………… kaynağın uzaklığına göre değişir.
 Gök gürültüsünü şimşek çaktıktan sonra duymamızın sebebi …………...hızının ……………
hızından fazla olmasıdır.
 Elektrikli ampulü ………………….. icat etmiştir.
 Hareket eden bir cisme hareketi yönünde bir kuvvet uygulanırsa cisim ……………….
 Işık ve ses ………….. türüdür.
 Ses cisimlerin …………………… ile oluşur.
8. Aşağıdaki tanımlar ile kavramları eşleştiriniz.
a) Işık yayan cisimler.
b) Güneş, ateş böceği,ateş gibi ışık kaynakları türü.
c) Elektriği aydınlatmada kullanan bilim adamı.
d) Sesin şiddetini arttıran bir araç.
e) Maddenin titreşimi sonucu oluşan enerji.
f) Kaynaktan çıkan sesi algılama yetisi.
g) Sesin kuvvetli ya da hafif duyulması.
h) Yanlış yerde,yanlış zamanda, yanlış miktarda
kullanılan ışığın oluşturduğu zarar.
i) Ses çıkartan varlıklar.
1.Ses kaynağı( )
2.Ses şiddeti ( )
3. Işık kaynağı ( )
4. Thomas Edison ( )
5.Doğal ışık kaynağı ( )
6.Işık kirliliği ( )
7.Mikrofon ( )
8. Ses ( )
9. İşitme ( )
9. Aşağıdaki anlatımlardan doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y”
koyunuz.
( ) Ses bir enerji türüdür.
( ) Gök gürültüsü yapay ses kaynağıdır.
( ) Titreşen cisimler sesin oluşmasını sağlar.
( ) Kendiliğinden ışık yayan cisimlere yapay ışık kaynağı denir.
( ) Hayvanlar insanların duymadığı sesleri duyabilir.
( ) Ses kaynağından uzaklaştıkça, ses şiddeti artar.
BAŞARILAR…
Download