Uploaded by User3063

GÖZLEM RAPORU for ilkokuma

advertisement
GÖZLEM RAPORU
Gözlem yapmaya gittiğim sınıfta öğretmen o gün ‘’k’’ sesini öğretecekti. Öğretmen derse üzerinde
‘’k’’ sesi yazan bir t-shirtle girdi. Bu t-shirt öğrencilerin çok ilgisini çekti. Öğretmen başlangıçta sorular
sorudu. ‘’Sizce bu t-shirtü neden giydim? , Üstümdeki sesi tanıyan var mı?’’ gibi. Öğretmen ‘’evet
çocuklar bugün daha önce öğrendiğimiz seslere yeni bir arkadaş ekleyeceğiz hadi bu sesi tanıyalım.’’
Diyerek derse giriş yaptı. Öncelikle ‘’k’’ ile başlan kelimelere söyledi ve tekrarlattı. Adında o sesin
geçtiği öğrencilere kendi adlarını söyletti. Daha sonradan Morpa Kampüs uygulamasından oradan bir
hikaye açtı. Öğrenciler onu izledikten ve dinledikten sonra o hikaye ile ilgili sorular sordu: ‘’k’’ sesi
duyduğunuz kelimeleri söyleyin bakalım. Öğrenciler hikayede geçen ve içinde o sesin olduğu
kelimeleri söylediler. Söyledikten sonra başta mı ortada mı yoksa sonda mı geçtiğini sordu. Ardından
öğretmen bir çalışma kağıdı dağıttı. Kağıdın üstünde çizgi çizgi şeklinde bazı nesneler ve hayvanlar
vardı. Öğretmen öğrencilerden içinde ‘’k’’ sesinin geçtiği şekillerin çizgilerinin üzerinden gitmelerini
ve şekli tamamlamalarını istedi. Öğrenciler etkinliği tamamladıktan sonra harfin yazımına geçildi.
Öğretmen birkaç kez tahtada yazarak gösterdi. Sonra öğrencilere havada elleriyle, kafalarıyla,
dirsekleriyle yazdırdı. Hece oluşturma aşamasında daha önce öğrenilmiş olan sesleri kullanarak ‘’k’’
sesiyle birleştirdiler ve bunları sırayla çıkıp tahtaya yazdılar. O hecelerden kelime oluşturuldu,
kelimeler deftere yazıldı. Öğretmen tahtaya bir metin yazdı. Metin sesli bir şekilde okutuldu ve
deftere yazıldı.
Dersin son kısmında öğretmen bir yarışma oyunu yaptırarak sesi pekiştirdi.
DEĞERLENDİRME RAPORU
Gözlem yaptığım derste genel olarak anladığım kadarıyla sesi öğretirken dersin ilk giriş kısmı yani
sesin tanıtılması-hissedilmesi aşaması çok önemli. Öğrencilerin o sesi iyice kavramadan yazmaya
geçilmemesi gerekiyor. Sesi iyice duyurarak ve göstererek çocuklara vermek gerekiyor. Ses
öğretiminde sabır çok önemli bir unsur çünkü herkes aynı anda anlayamayabiliyor. Buna da dikkat
ederek ders işlenişi planlanmalı.
Download