sesin maddeyle etkileşimi çalışma yaprağı al i uz un

advertisement
SESİN MADDEYLE ETKİLEŞİMİ ÇALIŞMA YAPRAĞI
1-
ALİ UZUN – FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ
2-
3-
4-
5-
www.youtube.com / FEN KUŞAĞI
6- Aşağıda verilen özdeş büyüklükteki
8- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan
ortamlarda bulunan aynı tür telefonlardan
yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
hangisinin sesi dışardan daha iyi duyulur?
● Ses dalagaları en süratli ……………yayılır.
● Ses dalgalar halinde yayılan bir ……………
türüdür.
● Ses kaynağından çıkarak çevreye yayılan ses
dalgalarının sert bir yüzeye çarptığında yön
değiştirmesine sesin………………….. denir.
● Sesin maddeler tarafından yutulmasına sesin
……………….. denir.
7-
Bu durumun sebebini aşağıdaki boşluğa
yazarak açıklayınız.
ALİ UZUN – FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ
● Sesin oluşması, yayılması ve duyulması gibi
özelliklerini inceleyen bilim dalına ………………..
denir.
9-
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
10- Aşağıda verilen şekilde I ve III
numaralı yerlere yazılması gereken uygun
kelimeleri üzerine yazınız.
SİZİ DE GRUBUMUZDA GÖRMEK İSTERİZ.
Download