FEN BİLİMLERİ

advertisement
7. Sınıf
YAZILIYA HAZIRLIK SETİ
FEN BİLİMLERİ
1. Fasikül
İÇİNDEKİLER
3
Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
11
Besinlerin Sindirilmesi ve Kana Emilmesi
19
Boşaltım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
27
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1. Fasikül
Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
İnsanların yaşamak için vücuduna
aldığı yiyecek ve içeceklere besin
adı verilir. Besinlerin çeşitli işlemler ile vücuda alınmasına beslenme denir.
Ağız
Yutak
Vücuda alınan besinlerin parçalanması ve kana emilmesi sürecinde gerçekleşen olaylara sindirim denir. Sindirimde görevli yapı
ve organlara da sindirim sistemi
denir.
Besinler yenildikten sonra, kanal şeklindeki sindirim sisteminin içinden geçerler. Burada sindirim süreci gerçekleşir.
Yemek
borusu
Mide
Kalın
bağırsak
Besinler sindirimle daha küçük
tanecikli besin içeriklerine parçalanır. Böylece besinler hücrelerin kullanabileceği hale çevrilir.
İnce
bağırsak
Anüs
Sindirilen besin içerikleri bağırsaklardan emilerek kan damarları ile vücut hücrelerine iletilir. Hücrelerde enerji üretimi, çeşitli onarım ve yapım olayları için kullanılır.
İnsanda sindirim sistemini ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak oluşturur. Karaciğer ve pankreas da sindirime yardımcı olur.
a Ağız
Besinlerin sindiriminin başladığı yerdir.
Ağızda dişler, dil ve tükürük bezleri vardır.
Dişler tarafından parçalanıp öğütülen yiyecekler kaslı bir yapıya sahip olan dil tarafından ağız
içinde çevrilerek lokma haline getirilip yutağa
doğru itilir.
Bu kısımda karbonhidratların kimyasal sindirimi
başlar.
1.
Bölüm
Sayfa
3
Sayfa
4
1.
Bölüm
Fen Bilimleri
Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
b Yutak
Ağzımızın arka bölümünde
ağız boşluğu ile burun boşluğunun buluştuğu kısımdır.
Yutak besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlar.
Yutakta sindirim gerçekleşmez.
cYemek Borusu
Besinlerin mideye ulaşmasını sağlayan ince ve uzun kanaldır.
Yutak ile mide arasındaki yaklaşık 25 cm uzunluğunda boru şeklindeki bir yapıdır.
Yapısında istemsiz olarak çalışan kaslar vardır. Bu kaslar yutulan
besinlerin yavaşça aşağıya doğru taşınmasını sağlar.
Lokmanın yemek borusundaki yolculuğu 5 saniye kadardır.
Yemek borusunda sindirim gerçekleşmez.
dMide
Mide, sindirimin devam ettiği “J” harfi şeklindeki esnek kesedir.
Karın boşluğunun sol üst kısmında bulunur. Duvarlarında kaslı tabaka bulunur.
Yemekten sonra hacminin 20 katına kadar genişlemesine olanak sağlayan
esnek bir yapıya sahiptir.
Yemekten sonra bir kaç saat boyunca
mide duvarımızdan mide öz suyu salgılanır. Mide öz suyu ve besinler karıştırılarak bulamaç (çorba) haline getirilir.
Midede sindirime uğramış besinler parça parça ince bağırsağa geçer.
Bu kısımda proteinlerin kimyasal sindirimi başlar.
1. Fasikül
Vücudumuzdaki Sistemler
eİnce Bağırsak
Sindirimin yoğun gerçekleştiği kıvrımlı en uzun bölümdür.
İç yüzeyinde villus adı verilen çok sayıda parmak şeklinde yapı bulunur.
Villuslar emilim yüzeyini genişleterek, kana besin geçişini hızlandırır.
Bu kısımda yağların kimyasal sindirimi başlar.
Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin hücre zarından geçebilecek kadar küçük parçalara
ayrılması ince bağırsakta tamamlanır.
Besin maddelerinin yapı taşlarının ince bağırsaktan kana
geçmesi olayına emilim adı
verilir.
fKalın Bağırsak
İnce bağırsaktan çıkan sindirilmeyen besin atıklarını toplayan kıvrımlı kalın bir borudur.
Bu kısımda ince bağırsaktaki
villus denen yapılardan yoktur.
Boyu yaklaşık olarak 1,5 m uzunluğunda olan bu organda besin atıklarında
kalan su ve minerallerin emilimi gerçekleşir.
Sindirilmeyen bazı besinler bakteriler yardımıyla parçalanır.
Kalın bağırsakta arta kalan besinlerden B ve K vitaminlerini üreten yararlı
bakteriler bulunur.
Kalın bağırsağın son kısmına anüs denir. Anüs besinlerin kullanılmayan kısmını vücuttan dışarıya atar.
Suyu emilen besin atıkları (posa) anüsten dışkı olarak dışarı atılır.
Kalın bağırsakta sindirim gerçekleşmez.
7.
Sınıf
Sayfa
5
Sayfa
6
1.
Bölüm
Fen Bilimleri
Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Etkinlik
Aşağıda verilen cümleleri doğru ise “D” yanlış ise “Y” olarak kutucuklara işaretleyiniz.
A
1. Besinler yemek borusundaki kaslar yardı-
Yaşamamızı sürdürebilmemiz için beslenmeye ihtiyacımız vardır, Neden?
Çünkü;
mıyla mideye taşınır.
2. İnce bağırsak karın bölgesinde bulunur.
3. Dil, sindirim sistemini oluşturan organ ve
yapılardan birisidir.
B
4. Besinlerin sindirimi midede tamamlanır.
Yenilen besinler sindirilerek hücrelere aktarılır, Neden?
5. Kalın bağırsakta sindirim olayı gerçekleş-
Çünkü;
mez.
6. Sindirimin amaçlarından biri, hücrelerin
enerji ihtiyacını karşılamaktır.
7. Yiyecekler ağızda bulamaç haline getirilir.
C
Sindirim olayında dişlerin görevi oldukça
önemlidir, Neden?
Çünkü;
Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun
olan sözcükleri yazınız.
1. Sindirim sonucu oluşan besin artıkları
tarafından vücuttan atılır.
2. Ağızda
ve
D
sindi-
rime yardımcı olur.
3. Yutak
Midemiz gerçekte küçük olup, ancak çok
yemek yediğimizde büyür, Neden?
Çünkü;
ile
bir-
leştiği yerdedir.
4. Yemek borusunda bulunan kaslar
E
hareketi yapar.
5. Midenin iç yüzeyi
yapıdadır.
6. Kalın bağırsakta besin atıklarındaki
emilerek kana geçer.
Sindirim ince bağırsakta tamamlanır, Neden?
Çünkü;
ve
1. Fasikül
Vücudumuzdaki Sistemler
A
Yediğimiz yiyecekler yutağı geçtikten sonra
yemek borusu aracılığı ile mideye ulaşır.
D
Yiyeceklerin yemek borusundan mideye taşınmasını sağlayan hangi özelliktir?
Hangi sindirim organı karın bölgemizde bulunmaz?
A) Kalın bağırsak
B) İnce bağırsak
C) Mide
D) Yutak
D
A) Çiğneme
C
B) Besinlerin sıcak olması
C) Yemek borusundaki kasların kasılması
D) Yemek borusunun uzun olması
B
B
C
D
Yazılıya Hazırlık
&
Ödev Soruları-1
E
Vücuttaki
yeri
Besinlerin mideden sonra iletildiği sindirim
organımız hangisidir?
A) Kalın bağırsak
B) İnce bağırsak
C) Yemek borusu
D) Yutak
Tabloda sindirim sistemini oluşturan bazı organ ve yapılar tarafından gerçekleştirilen işlemler verilmiştir.
Gerçekleşen işlev
1
Besinler bulamaç haline
getirilir.
2
Besinler kana emilir.
3
Besinler yemek borusuna
geçirilir.
Ahmet ve Ayşe Fen bilimleri dersinde yiyeceklerin mideye ulaşma olayını modellemek istiyorlar. Bunun için kartondan yapılmış bir rulo ve poşetten oluşan bir düzenek kuruyorlar.
Karton rulonun bir ucundan bırakılan yiyeceğin poşete aktarılması sağlanıyor.
Bu fonksiyonların gerçekleştiği sindirim
organ ve yapılarının vücuttaki yerleri için
1, 2 ve 3 alanlarına hangileri yazılmalıdır?
Ahmet ve Ayşe'ye; hazırladıkları model ve uygulama hakkında dersin öğretmeni hatalı bir
çalışma yaptıklarını söylüyor.
D) Karın bölgesi – baş bölgesi – baş bölgesi
Ahmet ve Ayşe’nin çalışmasında yaptıkları
hata;
I. Yemek borusunun kartondan yapılmış olması
II. Yiyeceğin yemek borusundan kayarak geçmesi
III. Poşetin mide olarak modellenmesi
verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
C
A) Baş bölgesi – karın bölgesi – karın bölgesi
B) Baş bölgesi – baş bölgesi – karın bölgesi
C) Karın bölgesi – karın bölgesi – baş bölgesi
F
Besinlerin sindirimi boyunca gerçekleşen
olaylar hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) Çiğneme – yutma – sindirim – emilim – boşaltım
B) Yutma – emilim – çiğneme – sindirim – boşaltım
C) Yutma – çiğneme – sindirim – emilim – boşaltım
D) Çiğneme – yutma – emilim – sindirim – boşaltım
A
7.
Sınıf
Sayfa
7
Sayfa
8
1.
Yazılıya Hazırlık
&
Bölüm Ödev Soruları-1
Fen Bilimleri
Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
G
A
Anüsün görevi, aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?
A) Atıkları uzaklaştırma
B) Besin emilimi
C) Sindirim yapma
D) Çiğneme
J
Aşağıda besinlerin geçirdiği değişimler ve sindirim sisteminin yapı ve organları verilmiştir.
Grup 1
Grup 2
1. Dişlerle parçalanır
a. Ağız
2. İtilir
b. Yemek borusu
3. Yol alır
c. Yutak
4. Bulamaç haline gelir d. İnce bağırsak
H
5.
En küçük yapı
taşlarına ayrılır
6. Posa haline gelir
e. Kalın bağırsak
B
f. Mide
Tablodaki değişimlerin meydana geldiği
sindirim yapısı hangi seçenekte eşleştirilmiştir?
A
A)
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
e
f
B)
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
e
f
C)
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
e
f
D) 1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
e
f
Yukarıdaki kavram haritasında 1, 2, 3 ile
gösterilen kutucuklara aşağıdakilerden
hangileri yazılmalıdır?
A) Mide – Villus – emilim
B) Kalın bağırsak – tomurcuk – emilim
C) Kalın bağırsak – Villus – emilim
D) Mide – tomurcuk – emilim
I
Yiyecek ve içeceklerdeki;
I. Su ve mineraller
B
K
II. Vitaminler
Sindirimin amaçları arasında;
III. Proteinler
I. Besin maddelerinin yapıtaşlarına kadar parçalanması
IV. Karbonhidratlar
II. Besinlerin hücrelere geçmesinin sağlanması
gibi besinlerden hangileri sindirilmeden
kana geçer?
III. Besin atıklarının oluşturulması
A) Yalnız I
B) I ve II
A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV
C) I ve II
D) II ve III
gibi özelliklerden hangileri bulunabilir?
C
1. Fasikül
Vücudumuzdaki Sistemler
Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun
olan sözcükleri yazınız.
a
Ağızda bulunan
doğru iter.
b
Sindirim sisteminin en uzun organı
tır.
c
Ağızda besinlerin sindirimi için
salgısı üretilir.
besinleri
D
Vücudumuzda sindirime yardımcı olan
yapılardan biri de dalaktır.
E
Besinlerin yemek borusuna geçmesini yutak sağlar.
G
Besinlerin en küçük yapı birimine parçalanarak kana geçtikleri yer aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kalın bağırsak
Aşağıda verilen cümleleri doğru ise “D” yanlış
ise “Y” olarak kutucuklara işaretleyiniz.
F
I
Yazılıya Hazırlık
&
Ödev Soruları-2
B) Anüs
C) Mide
D) İnce bağırsak
D
J
Aşağıda sindirim olayının önemini anlatan bir
kavram haritası verilmiştir.
Kavram haritasında boş bırakılan 1, 2, 3 numaralı kutucuklara yazılması gerekenler
hangi seçenekte verilmiştir?
Mide ve ince bağırsakta düz kaslar bulunur.
A) Yemek yemek – sindirim olayı – enerji
B) Enerji – yemek yemek – sindirim olayı
Yutak besinlerin yemek borusundan ağza geçmesini sağlar.
B
C) Sindirim olayı – beslenmek – enerji
D) Enerji – sindirim olayı – beslenmek
H
A
Sindirimde görevli bir organ kendisini aşağıdaki gibi tanıtıyor:
“Karın bölgesinde bulunurum. Yiyecekleri karıştırarak bulamaç haline getiririm. Bende, yenilen yiyecekler kana geçmez.”
K
Sindirim sırasında besinler içerisinde kalan
su ve mineraller hangi sindirim organı tarafından emilir?
Yukarıda kendini tanıtan organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yutak
A) Mide
B) Kalın bağırsak
C) Kalın bağırsak
C) İnce bağırsak
D) Yutak
D) Mide
B) Yemek borusu
C
7.
Sınıf
Sayfa
9
Fen Bilimleri
Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Organ
İnce
bağırsak
Paragrafta 1, 2, 3 ile gösterilen boşluklara
aşağıdaki hangi seçenekte yazılanlar gelebilir?
A)
B)
C)
D)
M
1
2
3
Kalın
bağırsak
Mesanede
Süzülme
İnce
bağırsak
Karın
Kalın
bağırsak
İnce
bağırsak
Kalın
bağırsak
Hangi seçenekteki işaretlemeler doğrudur?
Kana
geçer
Emilim
boşluğunda
boşluğunda
Mesanede
Süzülme
B)
C)
D)
İnce
bağırsak
–
+
–
+
Kalın
bağırsak
–
+
+
+
Organ
Emilim
Karın
A)
Su ve
mineraller
B
A
Kana
geçer
Su ve
mineraller
“Sindirim sisteminde mideden sonra gelen
1 kıvrımlı bir yapıya sahiptir. 2 bulunur.
Salgıladığı salgılar sayesinde besinler ufak
parçalara ayrılır ve içerisindeki yararlı maddeler 3 yoluyla kana karışır.”
Sağlıklı bir insanda sindirim sonrasında besinlerin kana geçtiği organlarla ilişkili tablo verilmiştir.
Yağlar
N
Yağ yapı
taşları
Aşağıda sindirim sisteminin bir bölümü ile ilgili paragraf verilmiştir.
Proteinler
L
Protein
yapı taşları
Yazılıya Hazırlık
&
Bölüm Ödev Soruları-2
Vitaminler
10
1.
Vitaminler
Sayfa
D
Aşağıdaki tabloda besinler iki grupta toplanmıştır.
O
1. Grup
2. Grup
Proteinler
Su
Karbonhidratlar
Vitaminler
Yenilen besinlerin kana geçişleriyle ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Yağlar
Mineraller
A) Suyun bir kısmı ince bağırsakta emilir.
Yapılan gruplandırma besinlerin hangi özellikleri ile ilgili olabilir?
A) Sindirime uğrama durumu
B) Sindirime uğradıkları yer
C) Vücuttaki önemleri
D) Sindirildikleri salgılar
B) Bazı mineral ve vitaminler kalın bağırsaktan kana geçerler.
C) Sindirilen yağların bir kısmı kalın bağırsaktan kana geçer.
D) Sindirilen karbonhidratlar ince bağırsağın
iç yapısını oluşturan villuslar aracılığı ile kana geçerler.
C
1. Fasikül
Besinlerin Sindirilmesi ve Kana Emilmesi
AFiziksel Sindirim ve Kimyasal Sindirim
Besinler sindirilme şeklindeki farklılığa göre fiziksel sindirim ve kimyasal sindirim olmak üzere iki şekilde parçalanabilir.
Vücudumuza aldığımız besinlerin çiğneme, mide kasları ve safra yardımıyla küçük parçalara ayrılmasına fiziksel (mekanik) sindirim denir.
Enzim adı verilen özel salgılar ile büyük moleküllü besinlerin küçük yapı taşlarına ayrılmasına kimyasal sindirim denir.
Ağız, mide ve ince bağırsakta fiziksel ve kimyasal sindirim gerçekleşir.
BEnzimlerin Kimyasal Sindirimdeki Fonksiyonları
Enzimler büyük moleküllü besin maddelerinin küçük yapı birimlerine dönüşmesini sağlayan özel yapılardır.
Fiziksel sindirim besinlerin sindirim yüzeyini arttırır, böylece enzimlerin kimyasal sindirimdeki etkinliği artar.
Enzimler, sindirim sisteminin farklı bölgelerinde görev yaparlar.
CBesinlerin Sindirilmesi
Sindirim kanalında karbonhidrat, protein ve yağlar sindirime uğrar.
AKarbonhidratların Sindirimi
Sindirimleri ağızda başlar ve ince bağırsakta biter.
Midede karbonhidratların sindirimi gerçekleşmez.
İnce bağırsakta karbonhidratlar parçalanarak yapı birimlerine dönüşür.
BYağların Sindirimi
Sindirimleri ince bağırsakta başlar ve ince bağırsakta biter.
Ağız ve midede sindirimi gerçekleşmez.
CProteinlerin Sindirimi
Sindirimleri midede başlar ve ince bağırsakta biter.
İnce bağırsağa geçen proteinler enzimlerle en temel parçacıklarına ayrışır.
2.
Bölüm
Sayfa
11
Sayfa
12
2.
Bölüm
Fen Bilimleri
Besinlerin Sindirilmesi ve Kana Emilmesi
DBesinlerin Sindirim Macerası
Dişlerimiz ağzımızda fiziksel sindirimi sağlar. Ağızda yiyecekler öğütülür ve tükürükteki enzim denen kimyasallarla karıştırılır.
Enzimler ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatır.
Dil yardımıyla ağzımızdan yutağa itilen lokmalarımız yemek borumuzda isteğimiz dışında çalışan kasların yardımıyla mideye ulaşır.
Midede bulunan güçlü kasların kasılıp gevşemesiyle besinler parçalanır. (fiziksel sindirim).
Mide duvarından enzimler ile yiyeceklerde bulunabilecek mikropları öldürmek
için asitli mide özsuyu salgılanır. Kısa bir
süre içinde yiyecek bulamaç haline gelir.
Midedeki kimyasal sindirim sırasında midenin kendi kendini sindirmesini önlemek için iç yüzeyi kaygan bir tabaka olan
mukus ile kaplanır.
İnce bağırsağa geçen besinler kana karışacak hale gelinceye kadar enzimlerle
kimyasal sindirime uğrar.
İnce bağırsaktaki villuslar sindirimi
tamamlanan besinler ile küçük moleküllü besinleri kana geçirirler.
İnce bağırsakta emilmeyen besin parçaları kalın bağırsağa geçerek posayı
oluşturur. Kalın bağırsak posadaki su,
mineral ve vitaminlerin bir kısmını kana
geçirir.
Emilim sonunda kalan besin atıkları anüs
yardımıyla vücuttan dışarıya atılır.
ESindirime Yardımcı Organlar
Karaciğer ve pankreas sindirime yardımcı organlardır.
Karaciğer ve pankreas ince bağırsağa salgı maddesi yollar.
1. Fasikül
Vücudumuzdaki Sistemler
AKaraciğer
Karın boşluğunun sağ üst kısmında bulunur.
Vücudun en büyük organı olup, safra denen maddeyi salgılar. Safra bir kanalla ince bağırsağa yollanır.
Safra büyük yağ damlalarının daha küçük moleküllere parçalanmasını sağlayarak yağların fiziksel sindirimini gerçekleştirir.
BPankreas
Midenin alt kısmında bulunan yaprak şeklinde bir organdır.
Salgıladığı pankreas öz suyunda karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal
sindirimini sağlayan enzimler bulunur.
FSindirim Sisteminin Sağlığı
Sindirim sisteminin sağlığını korumak için, şunlara dikkat edilmelidir.
Yeterli ve dengeli beslenilmeli
Yemek yavaş yenmeli ve iyice çiğnendikten sonra yutulmalı
Besinler aşırı sıcak ve soğuk olarak tüketilmemeli
Aşırı yorgunluk ve stres durumlarından uzak durulmalı
Günde iki litre su içilmeli ve öğün aralarında meyve yenmeli
Ağız ve diş sağlığına önem verilmeli
Düzenli egzersiz yapılmalı, alkol ve sigara kullanılmamalı
Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı
7.
Sınıf
Sayfa
13
Sayfa
14
2.
Bölüm
Fen Bilimleri
Besinlerin Sindirilmesi ve Kana Emilmesi
Etkinlik
Aşağıda verilen cümleleri doğru ise “D” yanlış ise “Y” olarak kutucuklara işaretleyiniz.
A
Midede salgılanan asit mideye zarar vermez, Neden?
Çünkü;
1. Yağlar sadece fiziksel sindirime uğrarlar.
2. Sindirim olayında ilk sindirilmeye başlayan
besin grubu vitaminlerdir.
3. Fiziksel sindirimi gerçekleştiren yapı sa-
B
dece dişlerdir.
4. Midede sadece proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir.
Bir parça ekmeği bir süre yutmadan çiğnediğimizde şeker tadı alırız, Neden?
Çünkü;
5. Fiziksel sindirim kimyasal sindirime yardımcıdır.
6. Kimyasal sindirim olayı sadece ince bağırsakta gerçekleşir.
C
Enzimler olmasaydı beslenemezdik, Neden?
Çünkü;
Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun
olan sözcükleri yazınız.
1. Ağızda hem
hem de
D
sindirim gerçekleşir.
2. Karaciğerde
3. Enzimler
salgısı üretilir.
Fiziksel sindirim kimyasal sindirimi kolaylaştırır, Neden?
Çünkü;
sindirimde görev yapar.
4. Karbonhidrat yağ ve proteinlerin sindirimini
sağlayan enzimler
suyunda bulunur.
5. Sindirilen besin
ler tarafından alınması olayına
verilir.
6. Ağızda kimyasal sindirim
ile gerçekleşir.
öz
hücreadı
E
Sindirim sistemimizin sağlığı için ellerimizi sık sık yıkamalıyız, Neden?
Çünkü;
salgısı
1. Fasikül
Vücudumuzdaki Sistemler
A
D
Fiziksel sindirim;
I. Yiyeceklerin küçük parçalara ayrılması
Aşağıdakilerden hangisi bir parça ekmek
için kimyasal sindirim olarak adlandırılır?
II. Kimyasal sindirim süresinin kısalması
A) Dişlerle çiğneme
III. Besinlerin yapı taşlarının oluşturulması
B) Dil ile çevrilme
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III
D) Tükürük salgısıyla parçalanma
E
B
Aşağıda sindirim olayı ile ilgili bir paragraf verilmiştir.
“Sindirim ağızda
ile başlar.
gerçekleştirilen bu olay ağızda
yapıların işini kolaylaştırır.”
Yiyeceklerin yapısında bulunan, aşağıdaki
besin maddelerinin hangisi sindirime uğramaz?
A) Karbonhidrat
B) Protein
C) Yağ
D) Vitamin
F
Ayşe, Ahmet ve Elif besin gruplarından biri olan
mineral ve su ile ilgili konuşuyorlar.
A) Fiziksel sindirim – dişler – kimyasal sindirim
B) Kimyasal sindirim – dişler – fiziksel sindirim
Ayşe
C) Çiğneme – fiziksel sindirim – kimyasal sindirim
D) Çiğneme – kimyasal sindirim – fiziksel sindirim
Ahmet
Elif
C
D
D
yardımıyla
ile görevli
Paragrafta boş bırakılan yerlere hangi seçenekteki sıralama yazılmalıdır?
A
D
C) Lokmayı yutma
gibi faydalardan hangileri sağlayabilir?
C
Yazılıya Hazırlık
&
Ödev Soruları-1
Mineral ve su midemizde hem fiziksel hem de kimyasal sindirime
uğrar.
Mineral ve su hiç bir değişime
uğramadan vücudumuzdan dışarı atılır.
Mineral ve su sindirim sırasında
hiç bir değişime uğramazlar. Ancak bir kısmı ince bağırsak ve kalın bağırsağımızdan emilir.
Aşağıdaki besin gruplarından hangisi midede kimyasal sindirime uğrar?
Bu üç arkadaştan hangileri vitaminler ve su
ile ilgili doğru bilgi vermiştir?
A) Yağlar
A) Yalnız Ayşe
B) Vitaminler
B) Yalnız Elif
C) Karbonhidratlar
C) Ahmet ve Elif
D) Proteinler
D) Üçü de yanlış bilgi vermektedirler.
B
7.
Sınıf
Sayfa
15
Sayfa
16
2.
Yazılıya Hazırlık
&
Bölüm Ödev Soruları-1
Fen Bilimleri
Besinlerin Sindirilmesi ve Kana Emilmesi
G
Emel fen bilimleri dersi için, aşağıdaki düzeneği hazırlıyor.
I
Aşağıda verilenlerden hangisi besinlerin
kana emilmesinde görev yapar?
A) Anüs
B) Villus
C) Yutak
D) Dil
B
C
J
Aşağıdaki salgılar arasındaki bazı ortak özellikler „, S, z sembolleriyle gösterilmiştir.
Emel bu deneyle;
Mide öz suyu
I. Enzim miktarının sindirim hızına olan etkisini
II. Besin çeşidinin sindirim hızına etkisini
III. Enzim çeşidinin sindirim hızına etkisini
pankreas
öz suyu
araştırmak istiyor.
H
B) II ve III
C) I ve II
D) I, II ve III
Sembol
Ortak özellik
A)
„
Proteinlerin sindirimi
B)
„
Karbonhidratların sindirimi
C)
z
Yağların sindirimi
D)
S
Yağların sindirimi
B
Sindirim sisteminin hastalanmasına neden
olan etkenler arasında;
I. Dengesiz beslenme
C
Tükürük salgısı
Şemadaki sembollerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Emel hangilerine cevap arıyor olabilir?
A) Yalnız I
II. Stres
III. Sigara ve alkol tüketme
IV. Yeterince su içmek
K
Bizlerin sıklıkla yanlışlıkla yaptığımız bazı
davranışlar şunlardır:
I. Lokmaları iyice çiğnemeden yutmak
II. Alkol tüketmek
gibi faktörlerden hangileri bulunur?
III. Çok sıcak yiyecek yemek ve içmek
A) Yalnız II
B) Yalnız III
Bu davranışlardan hangileri sindirim sistemimizin sağlığını bozabilir?
C) I, II ve III
A) I, II ve III
B) I ve II
D) I, II, III ve IV
C) II ve III
D) Yalnız III
A
1. Fasikül
Vücudumuzdaki Sistemler
Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun
olan sözcükleri yazınız.
A
J
Aşağıda sindirim sistemindeki bazı organ ve yapıların gerçekleştirdikleri işlemler verilmiştir.
karaciğerde üretilir ve görevi
parçalamaktır.
B
Pankreas salgıladığı öz suyunu bir kanalla
organına gönderir.
C
Stresli olmak
rar verir.
Sindirim organ
ve yapıları
sistemine za-
Yazılıya Hazırlık
&
Ödev Soruları-2
Gerçekleşen
işlemler
1.
Ağız
a. Fiziksel sindirim
2.
Yutak
b. Kimyasal sindirim
3.
Mide
c. Emilim
4.
Kalın bağırsak
d. İtme
A
Verilen bu iki grup hangi seçenekte doğru
olarak eşleştirilmiştir?
Aşağıda verilen cümleleri doğru ise “D” yanlış ise “Y” olarak kutucuklara işaretleyiniz.
D
Sütte bulunan proteinin sindirimi midede gerçekleşir.
E
Bol su içmek sindirim sistemine zarar verir.
F
G
H
Mide öz suyu asit özelliğine sahiptir.
Safra salgısı ince bağırsakta iş görür.
D
a.
B) 1.
a.
2.
b.
2.
b.
3.
c.
3.
c.
4.
d.
4.
d.
C) 1.
a.
D) 1.
a.
2.
b.
2.
b.
3.
c.
3.
c.
4.
d.
4.
d.
Yemek borusunda sindirim gerçekleşir.
K
I
A) 1.
Sindirim sistemimizi oluşturan yapılar aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.
Enzimlerin kimyasal sindirimdeki görevi;
Grup 1
Grup 2
I. Besini oluşturan yapı taşlarını birbirinden
ayırmak
Ağız
Yutak
Mide
Yemek borusu
İnce bağırsak
Kalın bağırsak
II. Bir besin çeşidini başka bir besin çeşidine
dönüştürmek
III. Besin maddesinin yapı taşlarını bir araya
getirmek
Bu gruplandırma hangi özellik göz önünde
bulundurularak yapılmış olabilir?
A) Vücutta bulundukları yer
ifadelerinden hangileridir?
B) Salgıladıkları enzim çeşitleri
A) II ve III
B) I ve II
C) Sindirimde görev yapma
C) Yalnız II
D) Yalnız I
D) Besinlerin kana geçme durumu
C
7.
Sınıf
Sayfa
17
Yazılıya Hazırlık
&
Bölüm Ödev Soruları-2
Fen Bilimleri
Besinlerin Sindirilmesi ve Kana Emilmesi
L
“Sindirim sisteminde kimyasal sindirim ilk olarak 1 başlar. Burada ilk sindirilmeye başlanan besin grubu 2 dır.”
O
Sindirim sistemindeki bazı organların yapıları
ve salgıları ile araştırma yapan bir öğrenci tablodaki verileri elde etmiştir;
Yukarıdaki paragrafı hangi seçenekteki ifadeler tamamlar?
Pankreas
İnce
bağırsak
D
Organ
Mide
18
2.
Yemek
borusu
Sayfa
C) Midede – Karbonhidrat
Kaslı yapıda olma
+
+
–
+
D) Ağızda– Karbonhidrat
Salgı üretme
–
+
+
+
A) Midede – Vitamin
Özelliği
B) Ağızda – Protein
Tablodaki verilere göre bu öğrenci;
I. Yemek borusunda sindirim gerçekleşmez.
M
A
II. Mide ve ince bağırsakta sindirim gerçekleşir.
Aşağıdaki tabloda K, L, M yiyeceklerindeki besin oranları verilmiştir;
C
III. Enzimlerin salgılandığı her organlarda sindirim gerçekleşir.
Yağ
Karbonhidrat
Mineral ve
su
K
%65
%10
%2
A) I, II ve III
C) Yalnız III
L
%8
%90
%20
B) I ve II
D) Yalnız II
M
%5
%15
%80
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
Bu besinlerin sindirimiyle ilgili aşağıdaki
açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) K nın sindirimi ince bağırsakta daha yoğundur.
B) L nin sindirimi midede daha yoğundur.
C) M sindirime uğramaz.
D) K ve L nin sindirimi sonucu, farklı besin yapı
taşları oluşur.
N
D
Aşağıda ağzımızda bulunan tükürük salgısı için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Renksizdir.
B) Sindirime yardımcı olur.
C) Tükürük bezleri tarafından salgılanır.
D) Yiyecek yutmada herhangi bir rolü yoktur.
p
Aşağıda bazı sindirim salgıları ve salgılandıkları organlar verilmiştir.
1. Safra
„ Pankreas
2. Pankreas öz suyu
S Mide
3. Mide öz suyu
z Karaciğer
Verilen iki grup arasında hangi seçenekteki
eşleştirme doğru olarak yapılmıştır?
A) 1.
„
B) 1.
„
2.
S
2.
S
3.
z
3.
z
C) 1.
„
D) 1.
„
2.
S
2.
S
3.
z
3.
z
C
Download