Ankara Üniversitesi Sa*l*k Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

advertisement
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Dersin Adı: Bireylerle Sosyal Hizmet
Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Veli DUYAN
Bireyle
sosyal
hizmet
müdahalesi ve sorun çözme süreci
Konu:


Sosyal tedavi; müracaatçının sorununa yönelik verilen tüm
hizmetler ve eylemlerin toplamıdır.
Odak noktası sorunun ivedilikle çözümlenmesi ve eğer
mümkünse bu soruna katkı sağlayan zorlukların
değiştirilmesidir.
Pratik Hizmetlerin Yönetimi



Müracaatçıya toplum tarafından sunulan sosyal
kaynaklardan seçim yapması ve kullanması için yardım
eder.
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının kurum tarafından
sunulan hizmetler ya da sosyal kaynaklardan bir seçim
yapmasına yardım eder.
Sosyal hizmet uzmanı, toplumun kaynaklarını tam
anlamıyla bilmeli ve onları seçerek ve ekonomik
olarak kullanmalıdır.
Dolaylı Tedavi

Kişinin sosyal koşullarını değiştirerek yaşadığı yoğun
stres ve baskıdan kurtulmasını amaçlar.


Örneğin; ebeveynlere, öğretmenlere, eşlere, arkadaşlara ve
akrabalara yönelik tutumların değiştirilmesi, yaşam için gerekli
eğitim ve iş imkânlarının sağlanması, grup deneyimi
kazandırılması olabilir.
Çevrenin değiştirilmesi, stresin ve baskının azaltılması için
içinde bulunulan durumun geliştirilmesi veya düzeltilmesi
konusundaki tüm girişimlerdir.
Download