Sosyal Hizmet Tarihi - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

advertisement
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Dersin Adı: Sosyal Hizmet Tarihi
Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Veli DUYAN
Konu:Sosyal hizmetin işlev ve rolleri
Bireylerle Sosyal Hizmetin Temel
Varsayımları

Birey ve toplum birbirine bağımlı ve birbirini
tamamlayıcıdır,

Toplumdaki değişik faktörler birey davranışı ve tutumlarını
etkiler,

Bazı sorunlar psikolojik ve bazıları ise kişiler arasıdır,

Bireyle sosyal hizmet sürecinde bilinçli ve kontrollü
ilişkiler kurulması amaca hizmet eder,

Kişinin enerjisini ve kapasitesini olumlu yöne
yönlendirmesine yardım ederek sorunlarının çözülmesini
sağlar;

Bireyle sosyal hizmet herkese ilerlemek için eşit hak verir;

Her ihtiyaç sahibi ve engelli insan için yardım sağlar.
Felsefi Varsayımlar
Her insan onuru ve değeri olan kişiler olarak değerlendirilmelidir.
• İnsanlar birbirine bağımlıdır ve bu sosyal gruplar içindeki
etkileşimlerinde görülür.
• İnsan gelişimi ve ilerlemesi için ortak olan insan ihtiyaçları
vardır. Ortak ihtiyaçların olması bireylerin biricikliğini yadsımaz.
Her birey kendi içinde büyüme ve başarılı olma potansiyeli
taşır ve bu potansiyelin farkına varmak her bireyin hakkıdır.
Yani insanlar değişme kapasitesine sahiptir.
• Toplum, kendi potansiyellerini fark etmelerini sağlayacak
araçlara sahip olmayan insanlara yardım etmekle
yükümlüdür.
İnsan Davranışının Nedenleri
Maddi Kaynakların Yokluğu
Durumlar ve İlişkilerin Yanlış Anlaşılması ve Uygun
Bilgilerin Yokluğu
Hastalık veya Sağlıkla İlgili Engeller
Stresli Durumlardan Kaynaklanan Duygusal Endişe
Kişilik Özellikleri ve Yetersizlikler
Download