DERS-8

advertisement
ULUSLARARASI İKTİSAT
DERS-8 SLAYT GÖSTERİSİ
Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda
kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun
çoğaltılması, bilgisayarlara veya CD vb.
depolama araçlarıyla çoğaltılması ve ticari
olarak kullanılması yasaktır.
 Dersi öğrenmek için sadece bu slaytların
kullanılması yetersizdir. Tavsiye edilen ek
kaynaklara başvurulması zorunludur.
Slaytlar derslerde anlatılan tüm konuları
kapsamamaktadır.

ARZ YAPILARI FARKLI TALEP
YAPILARI AYNI İKİ ÜLKE
Televizyon
β3
FU
Japonya’nın Arz Yapısı
Televizyon Üretmeye
Elverişli
FİJ
β2
xJ
t3
FİT
β1
Türkiye’nin Arz Yapısı
Buğday Üretmeye
Elverişli
DÜJ
t2
xT
DİJ
DT(T+J)
U2
t1
t4
0
U1
DİT
DÜT
b3
b2
xJ
b1
2
b4
3
xT
1
Buğday
Televizyon
ARZ YAPILARI AYNI
β zevk ve tercihleri
TALEP YAPILARI
Japonya’nın
Televizyona yönelik kabul edilirse
FARKLI İKİ ÜLKE
Toplumsal farksızlık eğrileri
FİT
2
Dikey eksene yakın seyreder
Arz yapıları aynı olduğuna göre
İki ülke için çizilecek dönüşüm
Eğrileri de aynı olur
β1
t0
Türkiye’nin Zevk ve Tercihleri
Buğdaya yönelik
U1
DİJ
1
FİJ
DİT
t1
U2
2
0
b0
b1
Buğday
ARZ YAPILARI AYNI
TALEP YAPILARI
FARKLI İKİ ÜLKE
FİT
Televizyon
β2
FU
β3
İki ülkenin arz yapıları aynı
Olduğuna göre
Üretim dengeleri de
Aynı noktada olur
β1
t0
U1
DİJ
t2
DÜ(TJ)
1
FİJ
DİT
t1
U2
2
0
b0
b2
b1
3
Buğday
ARZ YAPILARI AYNI
TALEP YAPILARI
FARKLI İKİ ÜLKE
FİT
Televizyon
β2
FU
β3
DTJ
t3
U3
β1
t0
Japonya’nın toplumsal farksızlık eğrisi
Paralel olarak sağa kaydırılarak
Japonya’nın Tüketim dengesi bulunur
Türkiye’nin toplumsal farksızlık eğrisi
Paralel olarak sağa kaydırılarak
Türkiye’nin Tüketim dengesi bulunur
U1
DİJ
t2
DÜ(TJ)
1
FİJ
DTT
t4
t1
DİT
U4
U2
2
0
b3
b0
b2
b1 b4
3
Buğday
ARZ YAPILARI AYNI
TALEP YAPILARI
FARKLI İKİ ÜLKE
FİT
Televizyon
β2
FU
β3
DTJ
t3
U3
β1
t0
Her iki ülke de dış ticaret yaptıkları
için refahlarını artırmıştır
Japonya’nın
Dış ticaret
Üçgeni
U1
DİJ
Türkiye’nin
Dış ticaret
Üçgeni
t2
DÜ(TJ)
1
FİJ
DTT
t4
t1
DİT
U4
U2
2
0
b3
b0
b2
b1 b4
3
Buğday
Televizyon
FU
β2
DT1
t2
TALEPTEKİ DEĞİŞMENİN
DIŞ TİCARET HACMİNE
ETKİSİ
Toplumsal Farksızlık Eğrisi
U2
Aşağıya kayarsa, zevk ve
Tercihler ihraç malı buğday
Lehine Değişmiş demektir
DT2
t3
t0
β1
U3
U1
Dİ
Dış Ticaret Hacmi
Azalır
1
Fİ
DÜ
t1
2
0
b0
b2
b3
b1
Buğday
Televizyon
FU
β2
t3
t2
t0
TALEPTEKİ DEĞİŞMENİN
DIŞ TİCARET HACMİNE
ETKİSİ
Toplumsal Farksızlık Eğrisi
DT2
U3
Yukarıya kayarsa, zevk ve
Tercihler ithal malı TV
Lehine Değişmiş demektir
DT1
β1
U2
U1
Dİ
Dış Ticaret Hacmi
Artar
1
Fİ
DÜ
t1
2
0
b0
b3
b2
b1
Buğday
DIŞ TİCARET HADDİNDEKİ
Televizyon
DEĞİŞMENİN REFAH
DÜZEYİNE ETKİSİ
FU1
β1
FU2
DT1
β2
U2
DT2
Dış Ticaret Hadleri
Kötüleşirse
Refah azalır
U3
Dİ
U1
DÜ2
DÜ1
1
0
2
Buğday
DIŞ TİCARET HADDİNDEKİ
Televizyon
FU2
FU1
β2
β1
DEĞİŞMENİN REFAH
DÜZEYİNE ETKİSİ
DT2
U3
DT1
U2
Dış Ticaret Hadleri
İyileşirse
Refah Artar
U1
Dİ
DÜ1
DÜ2
2
0
1
Buğday
Televizyon
YOKSULLAŞTIRAN
Arz Çok Artarsa
BÜYÜME
Dış Ticaret
FU1
Hadleri
Kötüleşir
DT1
FU2
Ekonomik Büyüme
Olursa dönüşüm eğrisi
Dışa doğru genişler
Dış Ticaret Haddi
Kötüleştiği için
Refah azalır
U1
DT2
U2
DÜ2
DÜ1
0
Buğday
Televizyon
DÜ2
2030
DT2
U2
İthalat
2020
Dış Ticaret Üçgeni
Tersine Döner
Buğday İhracatçısı
FU1
Ülke, Televizyon
İhraç eder duruma
Gelmiştir.
2010
FU1
DT1
U1
2000
İhracat
0
KARŞILAŞTIRMALI
ÜSTÜNLÜKLERİN
TERSİNE DÖNMESİ
DÜ1
Buğday
Download