DİR Kapsamında Yemlik Buğday İthalatı

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
DİR Kapsamında Yemlik Buğday İthalatı
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan Ek:1’de bir örneği sunulan
28/04/2014 tarihli yazıda özetle;
“Bakanlıklarınca DİR kapsamında kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi ihracatına
karşılık buğday ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgelerine (DİİB) “DİR çerçevesinde
yem hammaddesi olarak ithal edilecek buğdayın, TS 2974 çerçevesinde düşük vasıflı
ekmeklik buğday vasfında olması gerekmektedir.” özel şartı eklenecek ve bu özel şartı içeren
DİİB’ler kapsamında buğday ithalatında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili
laboratuarlarınca(Ek:2) düzenlenecek olan analiz sonuç raporlarının belge kapatma
esnasında ilgili İhracatçı Birliğine ve ithalat esnasında Gümrük İdaresine ibraz edilmek üzere
3
nüsha
halinde
düzenlenerek
ithalatçıya
teslim
edilecektir.
Diğer taraftan, kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi ihracatına karşılık buğday ithalatı
öngören DİİB’ler kapsamında ilgili Genel Sekreterliğince TMO’ya gönderilecek buğday hak
ediş yazılarında, hak edişe konu olan buğdayın TS 2974:2009 standardında belirlenen
“Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday” sınıfında olması belirtilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Özlem KATIRCIOĞLU
Genel Sekreter T.
Ekler:1) İhracat Genel Müdürlüğü yazısı (2 sayfa)
2) Laboratuvarlar listesi
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
http://haber.evrim.com/files/Ek Lab 1 00006383_00004931.pdf
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download