PowerPoint Sunusu

advertisement
RASYONEL SAYILAR
KAZANIM: RASYONEL SAYILARI TANIR VE SAYI
DOĞRUSUNDA GÖSTERİR.
RASYONEL SAYI KAVRAMINA
NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?
RASYONEL SAYILARIN TANIMI
• Sayı doğrusunu incelediğimizde, ardışık iki tamsayı
arasında başka bir tamsayı olmadığını görürüz.
• İzlediğimiz videoda da gördüğümüz gibi iki tamsayı
arasında başka bir tamsayı yoktur.
• Demek ki tamsayılar sayı doğrusunu tam
dolduramamaktadır.
İki tam sayı arasında pek çok boşluk vardır. Bu sayılara
karşılık gelen ve tam sayılar kümesini de kapsayan
sayı kümesine rasyonel sayılar denir.
• Q: rasyonel sayılar
• Z : tam sayılar
• N: doğal sayılar
RASYONEL SAYILARIN TANIMI
• a bir tam sayı ve b sıfırdan farklı bir tam sayı olmak
üzere a/b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel
sayılar denir.
• Kısacası bir sayıyı kesir şeklinde yazabiliyorsak
rasyonel sayıdır.
• Rasyonel sayılar kümesi Q harfi ile gösterilir.
Sıfırdan büyük rasyonel sayılara pozitif rasyonel sayılar
denir
Q+ ile gösterilir.
Sıfırdan küçük rasyonel sayılara negatif rasyonel
sayılar denir
Q- ile gösterilir.
0 rasyonel midir?
• Evet 0 bir rasyonel sayıdır . Çünkü 0/0 şeklinde
yazılabilir.
8 rasyonel midir?
• Evet rasyoneldir. 8/1 şeklinde yazılabilir.
• Aynı zamanda tüm tamsayılar ve doğal sayılar
rasyoneldir.
RASYONEL SAYILARIN SAYI
DOĞRUSUNDA GÖSTERİMİ
• Rasyonel sayılar sayı doğrusu üzerinde gösteriIirken;
rasyonel sayının bulunduğu iki tam sayı arası,
paydasındaki sayı kadar eş parçaya bölünür.
• Bu eş parçalardan, sayı pozitifse sağa doğru,
negatifse sola doğru pay kadar sayılır.
• 3/4 sayısını sayı doğrusunda gösterelim.
• Bunun için önce bir tamsayıyı , 0 ile 1 arasında 4 eş
parçaya ayıralım.
• 0 dan sağa doğru 3 tane 1/4 lük birim sayarsak 3/4
• Noktasını buluruz.
SIRA SİZDE!!!
• -7/4 sayısını uygun boşluğa yazınız.
SIRA SİZDE!!!
Şekillere karşılık gelen rasyonel sayıları gösteriniz.
•
cevap
SIRA SİZDE!!!
Deniz ve Arda rasyonel sayılar hakkında yarışmaya
katılmıştır.
Hangi öğrenci hangi adımda hata yaparak yarışmayı
kaybetmiştir.?
Cevap: arda 2. adım
YARARLANDIĞIM KAYNAKLAR
• http://www.eba.gov.tr
• http://www.vitaminegitim.com
• http://www.matematikciler.org/7-sinif/matematikkonu-anlatimlari/739-rasyonel-sayilari-taniyalimsiralama-sayi-dogrusunda-gosterme-devirlisayilar.html
• 7. sınıf matematik ders kitabı
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards