Dersimiz.Com “Kaliteli ve Seçkin Eğitime Kaynak

advertisement
MATEMATİK SORULARI
1.) a ve b doğal sayılar olmak üzere a! = b! eşitliği veriliyor. a < b olduğuna göre bª kaça eşittir?
a) 0
b) 1
c) 2
d) 4
x. y  1
= A  1 olduğu veriliyor.
x. y
Buna göre x’ in A ve y cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
2.) x ve y sıfırdan farklı gerçek sayıları için
a) A. y
b)
y
A
c)
A
y
d)
1
A. y
3.) x gerçek sayısının, sayı doğrusu üzerinde -3 ile +8 arasında olduğu bilinmektedir. Buna göre x2 sayısı,
sayı doğrusu üzerinde hangi sayılar arasında yer alır?
a) -3 ile +8
arasında
c) 0 ile +64
b) -9 ile +64 arasında
arasında
d) +9 ile +64 arasında
4.) 19ab, 202a ve 203b dört basamaklı sayılar olmak üzere Ahmet 19ab yılında doğmuştur. Ahmet’ in 202a
yılındaki yaşı 34 olduğuna göre Ahmet’ in 203b yılındaki yaşı kaç olacaktır?
a) 40
b) 41
c) 42
d) 50
5.) a pozitif bir tamsayı olmak üzere 6,451. 10a sayısı 46 basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre a. 10a
sayısı kaç basamaklı bir doğal sayıdır?
a)45
b) 46
c)47
d) 48
6.) Bir kenarının uzunluğu 2 5 birim olan eş kareler yan yana ve üst üste dizilerek bir kare
oluşturuluyor. Oluşturulan bu karenin alanı 2000 birim kare olduğuna göre bu iş için eş karelerden kaç
tane kullanılmıştır?
a) 10
b) 50
c) 100
d) 200
7.) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … , a, b, c, d , e, … Fibonacci sayı dizisi veriliyor. Bu dizi içerisinde yer alan sayılar
a  2.b  c
için
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
e
a) 1
b) 2
c) d
d) 2.d
8.) x bir gerçek sayı olmak üzere ( x + 3 ) ifadesi ile çarpıldığında ( x2 – 3x – 18) sonucunu veren ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
b) x – 6
a) x + 6
c) x + 15
d) x - 15
9.) Tam sayılar kümesinden alınan her sayı kendisi ile çarpılıp sonuçtan sayının kendisi çıkarılıyor. İşlem
sonucundaki sayılar ile yeni bir sayı kümesi oluşturuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sayı
kümesinde yer almaz?
a)90
b) 110
c) 120
d) 210
10.) Ali çarpanlarına ayrılabilen ifadelere 1, çarpanlarına ayrılamayan ifadelere 0 kodunu veriyor. Buna
göre ( x2 + 5.x +  ) ifadesinde  yerine sırasıyla +4, - 6, +8 ve - 12 sayılarını yazan Ali aşağıdakilerden
hangi kodu oluşturur?
a) 1100
b) 1010
c) 1101
d) 0100
11.) a bir tam sayı olmak üzere 20132 + a = 20172 eşitliği veriliyor. Buna göre a sayısı aşağıdaki hangi
sayıya tam olarak bölünemez?
a) 3
b) 4
c) 10
d) 403
12.) Ali, Mehmet’ e 25 TL verince paraları eşit oluyor. Buna göre en başta Ali , Mehmet’ e 15 TL verseydi
paraları arasındaki fark kaç TL olurdu?
a) 20
b) 15
c) 10
d) 5
13.) Yarıçapı 3 cm olan küre şeklinde içi dolu 24 eş demir bilye eritiliyor. Eritilme sonucu elde edilen sıvı
taban yarıçapı 12 cm olan boş bir silindire boşaltılıyor. Buna göre bu sıvı silindir içinde kaç cm yükselir?
a)
1
6
b)
1
3
c) 3
d) 6
14) sin2 10 + cos2 10 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
cot 80
tan 10
a) sin 10
b) cos 10
15.) x2 + 5x + 6
x2 + ax + b
ifadesi sadeleştirilemeyen bir kesir olduğuna göre ( a, b ) ikilisi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
a) ( 4, 4 )
b) ( 3, 2 )
c) tan 10
c) ( 6, 9 )
d) cot 10
d) ( 5, 4 )
16.) Ahmet matematik ödevi olarak irrasyonel sayı kümesinde toplama işleminin özelliklerini
anlatmaktadır. a ve b negatif olmayan tamsayılar olmak üzere a  b ≠ a + b olduğunu örneklerle
göstermek isteyen Ahmet örnek olarak aşağıdaki hangi ( a, b ) ikilisini kullanamaz?
a) ( 1, 1 )
b) ( 4, 5 )
c) ( 25, 0)
d) ( 36, 64 )
17.) Bir hemşire sadece haftanın ‘P’ ile başlayan günlerinde nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini Perşembe
günü tutmaya başlayan bu hemşire 151 günde toplam kaç gün nöbet tutmuş olur?
a) 62
b) 63
c) 64
d) 65
18.) -1458 + ( -1 )550 + ( -1 )1001 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) -3
b) -1
c) 0
d) 1
19.) A  42  42  42  42 ; B  23  23  23  23 olmak üzere bu iki sayının çarpımı 2’ nin kaç katına eşittir?
a) 210
b) 211
c) 212
d) 213
20.) Karesi 36 olan en büyük tamsayı ile karesi 25 olan en küçük tamsayının toplamı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 11
b) 1
c) -1
d) -11
21.) 117 sayısı sayı doğrusu üzerinde hangi tam sayıya daha yakındır?
a) 9
b) 10
c) 11
d) 116
22.) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin sonucu negatiftir?
a) 2-1
b) ( -2 )0
c) ( -2 )-1
d) ( -2 )-2
23.) Bir şekli 100 br sağa, 107 br sola, 125 br yukarı, 120 br aşağı ötelemek aşağıdakilerden hangisine
denktir? (br: birim)
a) 7 br sola, 5 br yukarı
b) 7 br sağa, 5 br yukarı
c) 5 br sola, 7 br sağa
d) 10 br sola. 7 br sağa
24.) a = 3 2 , b = 2 6 , c = 4 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) a > b > c
b) b > a > c
c) c > a > b
d) b > c > a
25.) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
1, 4, 9, 16, 25, 36
2, 6, 18, 54, 162
5, 5, 5, 5, 5
3, 6, 9, 12, 15
dizisi karesel sayılardan oluşur.
dizisi ortak çarpanı 3 olan bir geometrik dizidir.
dizisi hem aritmetik hem de geometrik bir dizidir.
dizisi üçgensel sayılardan oluşan dizidir.
26.) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I-
12
sayısı 4 sayısından büyüktür.
II-
43
sayısı 6 sayısından küçüktür.
III- 91
IV- 141
a) Yalnız I
sayısı 9 sayısından büyüktür.
sayısı 12 sayısından küçüktür.
b) Yalnız III
c) I ve II
d) III ve IV
27.) a, b ve c doğal sayılar olmak üzere; a.b = 19 ve b.c = 43 ise c - ( 2a + 5b ) sayısı kaçtır?
a) 0
28.)
a)
b) 1
c) 2
d) 3
1
ifadesinin faktöriyel sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
14.13.12
1
14!
29.) 1 
b)
11!
14!
c)
10!
13!
d)
11!
13!
sin a
ifadesinin sonucunun 2 olması için aşağıdaki açılardan hangisi a ve b yerine yazılamaz?
cos b
I. a=53
II. a=60
III. a=48
a) I ve II
b= 37
b= 30
b= 52
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
30.) 2.. 3. 4. 5. 6 çarpımının bir rasyonel sayı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi ile çarpılması
gerekir?
a)1
b) 2
c) 3
d) 5
31.) ( - 2 – 1 )(- 6 – 4 : 2 + 8 ) işleminin sonucu kaçtır?
a) - 3
b) 1
c) 3
d) 9
32.) x.y çarpımında her çarpandan 6 çıkarıldığında çarpım ne kadar azalır?
a) 6x + 6y - 6
b) 6x + 6y - 36
c) 6x - 6y + 36
d) 6x - 6y - 36
Download