8. sınıf

advertisement
DİKKAT..! LÜTFEN 3 NİSAN 2017 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ BİLDİRİNİZ.
2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. DENEME KONU BAŞLIKLARI
8. SINIF
TÜRKÇE
• Sözcükte Anlam (Sesteş,
Eş Anlam, Çok Anlamlılık,
Altı Çizili Sözcük Grubu)
• Cümlede Anlam (Anlam
Özelliği, Ana Düşünce)
• Paragraf (Anlatım
Teknikleri, Yardımcı
Düşünce, Konu, Anlatımın
Akışı, Paragrafın Girişi)
• Atasözleri
• Deyimler
MATEMATİK
• Üslü Sayılar
• Köklü Sayılar
• Gerçek Sayılar
• Olasılık
• Denklem Sistemleri
• Bir Bilinmeyenli
Rasyonel
Denklemler
• Bir Bilinmeyenli
Eşitsizlikler
• Yazım Kuralları
• Doğrusal İlişkiler
• Noktalama
• Çarpanlara Ayırma
• Fiilde Çatı
• Özdeşlikler
• Cümle Türleri
• Cebirsel İfadelerde
• Edebi Türler
Çarpma
• Eğim
• Pisagor
• Üçgende Açı Kenar
Bağıntıları
• Eşlik-Benzerlik
FEN BİLİMLERİ
• Isı Alışverişi ve
Sıcaklık Değişimi
• Elektrik Yükleri ve
Elektriklenme
• Besin Zinciri ve Enerji
Akışı
• Öz Isı
• Maddenin Halleri ve
Isı Alışverişi
• Işığın Kırılması ve
Mercekler
• Sesin Sürati
• Asitler-Bazlar
• Kimyasal Tepkimeler
• İnsanlarda Ürüme,
Büyüme ve Gelişme
• Kimyasal Bağlar
• Basit Makineler
• Mitoz Bölünme
T.C. İNKILÂP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ
• Atatürk’ün Kişisel
Özellikleri
• Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre
Yaratmıştır
• Atatürk’ün Öğrenim
Hayatı
• Kader ve Evrendeki Yasalar
• Milli Cemiyetler
• Amasya Görüşmeleri
• Kurtuluş Savaşı’nda
Doğu, Güney ve Batı
Cepheleri
• İnsan İradesi ve Kader
• İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
• Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
• İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya
Verdiği Önem
• Lozan Barış Antlaşması
• Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti
Olarak Zekât
• Atatürk İnkılâplarının
Amaçları
• Toplumsal Paylaşma İbadeti Olarak
Sadaka
• Siyasi, Hukuki, Eğitim
ve Toplumsal Alanda
Yapılan İnkılâplar
• Atatürkçü Düşünce
Sisteminin Özellikleri
• Atatürkçü Düşünce
Sisteminin Dayandığı
Temeller
• Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
• Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek
Davranışlar
• Aklın Dini Sorumluluktaki Yeri ve
Önemi
• Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
• Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir
• Milli Güç Unsurları
• Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları
• Atatürk İlkeleri
• Bilgi Taassubu Önler
• İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
• Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
• Kötü Alışkanlık ve Kötü
Davranışlardan Korunma Yolları
İNGİLİZCE
• Expressing preferences
• Handling phone
conversations
• Talking about plans
• Describing the
frequency of actions
• Accepting and refusing
• Cooking
• Internet-Communication
• Stating personal
opinions
• Making comparisons
• Talking about past
events
• Chores
• Tourism
Download