acil servis triaj talimatı

advertisement
ACİL SERVİS TRİAJ TALİMATI
DOKÜMAN NO
AS.TL.01
YAYIN TARİHİ
01.01.2016
REVİZYON NO
0
REVİZYON TARİHİ
---------------
SAYFA SAYISI
3
1. AMAÇ
Bu talimatın amacı, ciddi yasamsal tehlikesi olan hastaların zaman geçirmeden değerlendirilmesini ve müdahalesini
sağlamak için hastanın ilk değerlendirme süreci ile tıbbi durum önceliklerine göre hizmet verilmesini sağlamaktır.
2. KAPSAM
Bu talimat hastaların ilk değerlendirme, tıbbi durumlarına göre önceliğini belirleme, müdahale için yönlendirilmesi
ile hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi faaliyetlerini kapsar.
3. SORUMLULAR
Bu talimatın uygulanmasından tüm acil servis sağlık personeli sorumludur.
4. TANIMLAR
4.1. Triyaj: Acil servise basvuran hasta ve yaralıların o anki durumlarına göre aciliyetlerinin sınıflandırılmalarını
sağlayan, hangi hastaya öncelikle müdahale edilmesi gerektiğini, müdahale süresini ve müdahale edilinceye kadar
kontrol aralığını belirlemeye yönelik uygulanan bir yöntemdir.
4.2. Triyaj Kodları
4.2.1. T1 (Kırmızı): Hayatı tehdit eden ve hızlı, agresif yaklasım ile acil olarak, es zamanlı değerlendirme ve tedavi
gerektiren durumlardır.
4.2.2. T2 (Sarı): Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski olan, orta ve uzamıs dönem belirtileri açısından ciddiyet
potansiyeli tasıyan durumlardır.
4.2.3. T3 (Yesil): Ayaktan basvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit
sağlık sorunları olan hastaları tanımlar.
5. UYGULAMA
5.1. Acil servise basvuran her hastanın ilk değerlendirmesi triyaj acil servis sağlık personeli tarafından yapılır ve “Acil
Servis Triyaj Skalası”na göre triyaj kodu belirlenir.
5.2. Triyaj kodu belirlenen hastanın tıbbi durumuna göre “Hasta Tasıma ve Kaldırma Talimatı)na uygun olarak
sedyeye alınır. Triyaj kodu 1 (Kırmızı) olan hastalar resussitasyon odasına alınır ve hemen hekime haber verilir.
5.3. Acil serviste çalısan tüm sağlık personeli triyaj konusunda yeterli eğitimi almıstır.
5.4. Triyaj Yapan Sağlık Personelinde Olması Gereken Özellikler
*En az altı ay acil ünitesinde hemsire veya Acil Tıp Teknisyeni olarak çalısmıs olmalı,
*Spesifik Oryantasyon Programı’nı basarı ile tamamlamıs olmalı,*Triyaj konusunda bir eğitim programı almıs olmalı,
*Kisiler arası iliskiler ve iletisim becerileri iyi olmalı,
*Organizasyon becerisi iyi olmalı,
*Değisikliklere uyum sağlayabilmeli, esnek olmalı,
*Görev sürecini etkili bir sekilde kullanmalıdır.
5.5. Triyaj Görevlisinin Sorumlulukları
*Hastanın acil servise gelis nedenini sorgulamak ve öğrenmek
*Triyaj hikâyesi, baslangıç tedavisi ve ilgili formları doldurmak
*Hastaları hastanenin kurallarına göre triyaj yapmak
*Triyaj sırasında gerekirse ilk yardım uygulamak
*Bekleme salonuna gönderdiği hastalara muhtemel bekleme süresi ve niye bekledikleri konusunda bilgi vermek
*Ziyaretçi ve hasta yakınlarının içeri girmesine müsaade edilmediği durumlarda hastanın durumu hakkında onlara
bilgi vermek
*Bekleme salonundaki hastaların kontrolü ve sağlık durumlarını takip etmek
*Bekleyen hastalarla tekrar ilgilenmek ve triaj yapmak.
ACİL SERVİS TRİAJ SKALASI
RENK
ÖNCELİK
YARDIM
TANIMI
TANISI
ŞİFRESİ
Yaşamını
Kurtarmak İçin
T.1.
KIRMIZI
ACİL
KIRMIZI
Gereksinim Var
TRİAJ
T.2
SARI
TRİAJ
Acil Müdahaleye
GECİKTİRİLEBİLİR
SARI
Hastanın Acil
Bakıma
Gereksinimi
Olmakla Beraber
Hayati Tehlikesi
Yok
Arrest
Akut myokard enfarktüs
Anaflaktik sok
Akut pulmoner ödem
Akut pulmoner emboli
Astım (status)
Aktif kanama
Amputasyon
Akut serebrovasküler olay
(ani suurkaybı)
Siddetli göğüs ağrısı
Akut solunum sıkıntısı
Epilepsi (status)
Koma
Sok
Büyük yanıklar
Çoklu travma
Yabancı cisim (burun-boğaz)
Zehirlenme, intihar girisimleri
Göze kimyasal madde teması
Ağır kafa travmaları
Açık kırıklar
Atesli silah ve kesici-delici alet
yaralanması
Solunum sıkıntısı (orta-ağır)
Karın ağrısı – böbrek ağrısı
Kardiyak olmayan göğüs
ağrısı,Siddetli bas ağrısı Alkol
intoksikasyonu
Kapalı kırıklar – omuz – çene
kırığı
İkinci derece yanık
Hipertansiyon
Alerjiler
Yüksek ates, yenidoğan atesi
Akut bulantı – kusma – ishal (2
yas
altı veya dehidratasyon süphesi)
Kesikler (2 cm üstü)
Cinsel saldırı
Hiperglisemi – hipoglisemi
Asırı ajitasyon (psikotik)
Akut vaginal kanama (anormal
vital
bulgular)
Konvülziyon
Siyah dıskılama (anormal vital
bulgu)
İntihar eğilimi
Kafa travması
Vertebra kırığı
Anstabil burun kanaması
Bilinç bozuklukları
Akut kabızlık
Gözde, sırtta siddetli ağrı
Diyaliz gereksinimi
Ağır enfeksiyon belirtileri
(döküntü,
toksik görünüm, kemoterapi
hastası,
immunsüprese hasta)
T.3
YEŞİL
BEKLEYEBİLİR
YEŞİL
Acil Müdahale
Gerektirmiyor
TRİAJ
T.4
SİYAH
EX veya EX OLMAK
ÜZERE OLAN
SİYAH
Yapılacak Her
Türlü Müdahaleye
Rağmen Ex
Olacaktır
Minör travma
Minör alerjik reaksiyon
Küçük kesikler (2 cm altı)
Boğaz ağrısı, kulak ağrısı, dis
ağrısı
Bel ve kronik sırt ağrısı
Hafif bas ağrısı
Kronik hastalıklar
ÜSYE, ASYE
Birinci derecede yanık
Basit AGE
Abse
Yabancı cisim (göz-kulak-ağız)
Üriner sikayetler
Kronik kabızlık
Isırıklar
Sellülit, deride çizikler
Stabil burun kanaması
Sütur aldırma, pansuman
Yumusak doku travması
Parmak kapalı kırık
Acil Servise Ex Olarak Gelen
Vaka.
Ya da Yaşamsal
Bulgular
Alınamıyordur.
TRİAJ
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAY
BAŞHEKİM
Op.Dr.Salih Zeki PİŞKİN
Download