Master Slide - sigma

advertisement
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
İMTİYAZ / KÖO İHALELERİNDE
UYGULANAN USULLER

İMTİYAZLARIN VERİLMESİNDE
UYGULANAN USULLER

KÖO İHALELERİNİN VERİLMESİNDE
UYGULANAN USULLER
Yves Allain
France
"İmtiyazlar ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları"
Ankara, 10-11 Mart 2008
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
İMTİYAZ NASIL VERİLİR?
YAPIM İŞLERİ
İMTİYAZLARI
İÇME SUYU, ENERJİ,
ULAŞTIRMA, POSTA
HİZMETLERİ
DIŞINDAKİ DİĞER
SEKTÖRLER
> 5 150 000 €
2004/18/EC
SAYILI
DİREKTİF
< 5 150 000 €
AT
ANTLAŞMASI
C-324/98
TELAUSTRIA
SAYILI
DAVADA
ADALET
DİVANI
TARAFINDAN
BELİRTİLEN
İLKELER
İÇME SUYU, ENERJİ, ULAŞTIRMA,
POSTA HİZMETLERİ
HİZMET
İMTİYAZLARI
HER TÜR SEKTÖR
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
2004/18/EC SAYILI DİREKTİFTE NELER
BELİRTİLMEKTE?

36(2) - (8) MADDESİNDE BELİRTİLEN İLAN YAYINLAMA
ZORUNLULUĞU VE VII C SAYILI EKTE TANIMLANAN
STANDART FORM

EN AZ 52 GÜNLÜK SÜREYE UYMA ZORUNLULUĞU
(GEREKTİĞİ ZAMAN UZATILACAKTIR: BUNUN İÇİN ALANA
ZİYARET VE EK BİLGİ SAGLANMASI GEREKEBİLİR…)

İMTİYAZ SAHİPLERİNDEN, İŞ BEDELİNİN %30’una KADARLIK
KISMININ ALT YÜKLENİCİLERE DEVREDİLMESİNİ
GEREKTİRME VEYA ALT YÜKLENİCİYE DEVRETMEK
İSTEDİKLERİ ORANI BELİRTMELERİNİ İSTEME OLASILIĞI

İMTİYAZ SAHİPLERİNE BAŞLANGIÇTA ÖNGÖRÜLMEYEN
ANCAK BEKLENMEDİK DURUMLAR NEDENİYLE ORTAYA
ÇIKAN VE İŞİN TAMAMLANMASI İÇİN YAPILMASI GEREKEN
EKSTRA İŞLERİN VERİLMESİ İMKANI. BU TÜR EKSTRA İŞLER
ANA SÖZLEŞME BEDELİNİN %50’SİNİ GEÇEMEZ.
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
İHALE İLANI İLE İLGİLİ GEREKLİKLER
HANGİ İHALE USULÜNÜN KULLANILACAĞININ
BELİRTİLMEMESİ
BÖYLECE AÇIK İHALE, BELİRLİ İSTEKLİLER
ARASINDA İHALE, ÖNCEDEN İLAN VERİLEREK
YAPILAN PAZARLIK USULÜ İHALE VE
REKABETÇİ DİYALOG USULLERİ ARASINDA
SEÇİM YAPMA ŞANSI
ANCAK KULLANILACAK OLAN KRİTERLERİN
BELİRTİLMESİ ZORUNLULUĞU
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
C-324/98 SAYILI DAVA İLE ORTAYA ÇIKAN GEREKLİKLER
(« TELAUSTRIA » 7 Aralık 2000 tarihli dava)
ADALET DİVANI AŞAĞIDAKİ HÜKMÜ VERMİŞTİR:
« 2. Bu tür sözleşmelerin (hizmet imtiyazları)
93/38 sayılı Direktif kapsamı dışında
olmasına rağmen, Topluluk hukukuna
göre, bu sözleşmelere taraf olan idareler,
genel olarak, Antlaşmanın kurallarına,
özellikle de milliyete bakarak ayrımcılık
yapmama ilkesine uymak zorundadır. Bu
ilke özellikle idarenin ilkeye uyulduğuna
dair emin olması için şeffaflığın
sağlanmasını gerektirmektedir.
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
C-324/98 SAYILI DAVA İLE ORTAYA ÇIKAN GEREKLİKLER
(« TELAUSTRIA » 7 Aralık 2000 tarihli dava)
3. İdareye şart koşulan bu şeffaflık,
idarenin, hizmet piyasasının rekabete
açılması için potansiyel her tür istekli
lehine, belli bir dereceye kadar
tanıtım olanağı ve ihale usullerinin
tarafsızlığının incelenmesi olanağı
sağlamasını gerektirmektedir.»
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
İLK ANA GEREKLİLİK: İHALE VERME USULÜNÜN
ŞEFFALIĞI
[ «YETERLİ DERECEDE TANITIMIN SAĞLANMASI»]

TANITIM, POTANSİYEL İSTEKLİLERİN ZAMANINDA
BİLGİLENDİRİLMESİNİ VE İMTİYAZLARA ZAMANINDA
BAŞVURABİLMELERİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE
YAPILMALIDIR

UYGULAMAYA YÖNELİK BİR ÖNERİ: BÜYÜK
İHALELERDE, İLANIN STANDART FORMLARLA UYUMLU
OLMASI VE AB RESMİ GAZETESİNDE YAYINLANMASI,
SÜRENİN DE EN AZ 52 GÜN OLMASI GEREKİR
© OECD
İKİNCİ ANA GEREKLİLİK : İHALE USULÜNÜN
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
TARAFSIZLIĞI

İLK OLASILIK: AÇIK İHALE USULÜ - 2004/18/EC SAYILI
DİREKTİFTE TANIMLANDIĞI ŞEKLİYLE
- İLGİLİ HER ADAY TEKLİF VEREBİLİR
- KRİTERLERİN VE AĞIRLIKLARININ NESNEL OLMASI
GEREKİR
İSTİŞARELER BAŞLAMADAN ÖNCE, BÜTÜN TEKNİK
GEREKLİKLER İDARE TARAFINDAN BELİRTİLMELİDİR
TEKLİF SAYISI ÇOK FAZLA OLABİLİR,
HİÇBİR TARTIŞMA VEYA PAZARLIK YAPILAMAZ
GENELLİKLE, BU USUL KARMAŞIK VE UZUN VADELİ
İHALELER İÇİN UYGUN DEĞİLDİR
© OECD
İKİNCİ ANA GEREKLİLİK : İHALE USULÜNÜN

Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
TARAFSIZLIĞI
İKİNCİ OLASILIK: BELİRLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE
USULÜ - 2004/18/EC SAYILI DİREKTİFTE TANIMLANDIĞI
ŞEKLİYLE, UNCITRAL MODELİ KANUNU DEĞİL
- İKİ AŞAMA: ADAYLARIN SEÇİMİ
VE İHALENİN VERİLMESİ
İKİSİ DE NESNEL KRİTERLERE GÖRE
YAPILIR
- İSTİŞARELER BAŞLAMADAN ÖNCE, BÜTÜN TEKNİK
GEREKLİKLER İDARE TARAFINDAN BELİRTİLMELİDİR
HİÇBİR TARTIŞMA VEYA PAZARLIK YAPILAMAZ
ANCAK, TEKLİF SAYISI ÇOK FAZLA OLABİLİR,
- BU USUL KARMAŞIK VE UZUN VADELİ İHALELER İÇİN
UYGUN DEĞİLDİR
© OECD
İKİNCİ ANA GEREKLİLİK : İHALE USULÜNÜN
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
TARAFSIZLIĞI
ÜÇÜNCÜ OLASILIK: PAZARLIK USULÜ (ÖNCEDEN BİR İLAN
VERİLMESİ KAYDIYLA)
- İKİ AŞAMA: ADAYLARIN SEÇİMİ
VE İHALENİN VERİLMESİ
İKİSİ DE NESNEL KRİTERLERE GÖRE YAPILIR
- İDARE, İSTİŞARELERE BAŞLAMADAN ÖNCE BÜTÜN TEKNİK
GEREKLİKLERİ BELİRTMEK ZORUNDA DEĞİLDİR,
- TEKLİFİN DAHA UYGUN HALE GETİRİLMESİ İÇİN PAZARLIK
YAPILABİLİR
-
DAHA ESNEK OLDUĞU İÇİN BU USUL KARMAŞIK VE UZUN
VADELİ İHALELER İÇİN UYGUNDUR ANCAK ŞEFFAFLIK VEYA
TARAFSIZLIĞIN SAĞLANAMAMASI RİSKİNİ TAŞIMAKTADIR
© OECD
İKİNCİ ANA GEREKLİLİK : İHALE USULÜNÜN
DÖRDÜNCÜ OLASILIK: REKABETÇİ DİYALOG - 2004/18/EC SAYILI DİREKTİFTE
BELİRTİLDİĞİ ŞEKLİYLE
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
TARAFSIZLIĞI

İHTİYAÇLAR VE GEREKLİKLER İLANDA VE/VEYA AÇIKLAYICI BİR BELGEDE
BELİRTİLİR

ADAYLAR BELİRLİ İSTEKLİLER ARASINDA USULDE OLDUĞU GİBİ SEÇİLİR (EN
AZ ÜÇ ADAY)

İDARE BU ADAYLARLA, “İHTİYAÇLARIN EN İYİ ŞEKİLDE KARŞILANMASINI
SAĞLAYACAK ARAÇLARIN TANIMLANMASI” AMACINI TAŞIYAN BİR DİYALOG
SÜRECİ BAŞLATIR

SÖZLEŞMENİN BÜTÜN YÖNLERİ TARTIŞILABİLİR

EŞİT MUAMELE: İDARE, BAZI İSTEKLİLERE AVANTAJ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE
AYRIMCILIK İLKESİNE AYKIRI BİLDİRİMLERDE BULUNAMAZ

GİZLİLİK: İDARE, KATILIMCILARA ÖNERİLEN ÇÖZÜMLERİ VEYA DİĞER GİZLİ
BİLGİLERİ, İZİNLERİ OLMADAN DİĞER KATILIMCILARA AÇIKLAYAMAZ

BELİRTİLMİŞSE, İDARE, ÜZERİNDE TARTIŞILACAK ÇÖZÜM SAYISINI AZALTMAK
AMACIYLA, USULÜN BİRBİRİNİ TAKİP EDEN AŞAMALAR ŞEKLİNDE
YÜRÜTÜLMESİNİ ÖNGÖREBİLİR
© OECD
İKİNCİ ANA GEREKLİLİK : İHALE USULÜNÜN
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
TARAFSIZLIĞI

DİYALOĞUN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADIKTAN SONRA, İDARE, ADAYLARDAN
SON TEKLİFLERİNİ VERMELERİNİ İSTER

İDARE, İSTEKLİLERDEN AÇIKLAMA VEYA KÜÇÜK DÜZELTME YAPMALARINI
İSTEYEBİLİR ANCAK BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ

TEKLİFLER, İHALE İLANINDA BELİRTİLEN KRİTERLER ESAS ALINARAK
DEĞERLENDİRİLİR. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF SEÇİLİR

TEKLİFİN SEÇİLMESİNDEN SONRA, İDARE, İHALEYİ KAZANAN İSTEKLİDEN
AÇIKLAMA VEYA KÜÇÜK DÜZELTME YAPMASINI İSTEYEBİLİR ANCAK, BÜYÜK
BİR DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ

İDARE, DİYALOGDAKİ KATILIMCILARA FİYAT VEYA ÖDEME KONUSUNDA BİLGİ
VEREBİLİR
KARMAŞIK İHALELER İÇİN TASARLANMIŞ BU USUL, KARIŞIK OLSA DA, ŞEFFAF VE
TARAFSIZDIR
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
PPP İHALELERİNİN VERİLMESİNDE KULLANILAN
USULLER

AB KANUNLARINDA PPP’NİN YASAL BİR TANIMI
YAPILMAMIŞTIR

UYGULAMAYA DAYANARAK YAPILAN TANIM:
KAMU KURUMLARI VE ÖZEL KURULUŞLAR
ARASINDA YAPILAN HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİ
ORTAK SERMAYELİ BİR ŞİRKETİN
KURULMASINI GEREKTİRECEK VEYA
GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
İKİ TÜR PPP
1/ KARIŞIK SERMAYELİ BİR ŞİRKETİN KURULMASINI
GEREKTİRMEYEN PPP = PPP SÖZLEŞMELERİ
BU SÖZLEŞMELER, ULUSAL KANUNLAR KAPSAMINDA ALIM
SÖZLEŞMELERİ VEYA İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİNDEN
FARKLI BİR ŞEKİLDE TANIMLANMIŞ OLSA DA, AB
KANUNLARI KAPSAMINDA ALIM VEYA İMTİYAZ OLARAK
İFADE EDİLMİŞ OLABİLİR
ÖRNEĞİN, FRANSA’DAKİ « CONTRATS DE PARTENARIAT »
FRANSIZ KANUNLARI KAPSAMINDA, ALIM SÖZLEŞMESİ
DEĞİLDİR
ANCAK, AB KANUNLARI KAPSAMINDA ALIM SÖZLEŞMESİ
OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
ORTAK SERMAYELİ BİR ŞİRKETİN KURULMASI GEREKMEDEN
BİR PPP İHALESİ NASIL VERİLİR?

İHALE SONUCU YAPILACAK SÖZLEŞMENİN
YASAL ÖZELLİKLERİNİN, AB HUKUKU
KAPSAMINDA İNCELENMESİ GEREKİR

EĞER, ÖZEL TARAFIN YAPACAĞI FAALİYET
KARŞILIĞINDA, SÖZLEŞMEDE BİR FİYAT İFADE
EDİLMİŞSE, BU BİR ALIM SÖZLEŞMESİDİR, VE
BİR ALIM İHALESİ GİBİ VERİLMELİDİR

ANCAK, YAPTIĞI HİZMET KARŞILIĞINDA, ÖZEL
TARAF İŞİN YA DA HİZMETİN KULLANIM
HAKLARINI ALACAKSA, VEYA BU HAKLA
BERABER ÖDEME HAKKI DA VARSA, BU BİR
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİDİR VE BİR İMTİYAZ GİBİ
VERİLMESİ GEREKİR
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
İKİ TÜR PPP
2/ İŞLERİN YAPILMASI VEYA HİZMETLERİN SUNULMASI İÇİN
KARIŞIK SERMAYELİ BİR ŞİRKETİN KURULMASINI GEREKTİREN
PPP

KARIŞIK SERMAYELİ ŞİRKETİN FAALİYETİNİN KARŞILIĞININ
YASAL ÖZELLİKLERİNİ İNCELEMEK GEREKİR

BU HİZMET KARŞILIĞINDA BİR ÜCRET ÖDENECEKSE, ÖZEL
ORTAK SEÇİMİ = ALIM İHALESİ VERİLMESİ OLARAK KABUL
EDİLİR, VE ALIM SÖZLEŞMELERİYLE AYNI UYGULAMAYA TABİ
TUTULUR

ANCAK, YAPTIĞI HİZMET KARŞILIĞINDA, ÖZEL TARAF İŞİN YA
DA HİZMETİN KULLANIM HAKLARINI ALACAKSA, VEYA BU
HAKLA BERABER ÖDEME HAKKI DA VARSA, ÖZEL ORTAK
SEÇİMİ = İMTİYAZ VERİLMESİ OLARAK KABUL EDİLİR VE
İMTİYAZ GİBİ VERİLMESİ GEREKİR
© OECD
Download