Appendix 2: World-wide Web Quiz on Space Weather and the

advertisement
Appendix 2: World-wide Web Quiz on Space Weather and the
International Heliophysical Year – Web Quiz all over Europe: In
Türkiye
One of the common exercises being involved during the Action was the translation and competition of a
World-wide Web Quiz on Space Weather and the International Heliophysical Year – Web Quiz all over
Europe: In Türkiye.
2.i) The “World-wide Web Quiz on Space Weather and the International
Heliophysical Year – Web Quiz all over Europe: In Türkiye” poster was on
display at several bulletin boards at the METU Campus and at our COST
Webpage. (please refer to App. 2.vi, e-mail #10 for the relevant e-mail communication)
SWEETS (Uzay Havası ve Avrupa – Güneş ile İlgili bir Eğitim Aracı; Space
Weather and Europe – an Educational Tool with the Sun), sizleri dünya çapındaki
ilk Uzay Hava Durumu ve Güneş Fiziği Yılı konulu web tabanlı bilgi yarışmasına
katılmaya davet ediyor.
SWEETS Ortaklığı üyesi ülkelerden (Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya,
Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya ve Türkiye) kazananlar,
bilim insanlarının günlük yaşamlarını görmek ve onlara katılmak amacıyla bir
günlüğüne SWEETS Enstitülerine davet edileceklerdir. Birinci olan katılımcı,
Ağustos 2007’de Kuzey Norveç’teki Andoya Roket Atış Sahasında gerçekleşecek
olan kalkışta bulunma hakkı kazanacaktır. Bunun yanında, Uzay Havası ve
Uluslararası Güneş Fiziği Yılı (International Heliophysical Year, IHY) konulu
SWEETS televizyon filminin bir parçası olacaktır.
Yarışma soruları ve katılma koşullarını
bulabilirsiniz. (http://www.sweets2007.eu)
SWEETS
internet
sayfasında
2.ii) There were some explanatory articles on the SWEETS and in particular,
the web quiz which appeared at the electronic magazine, MASS, published by
the METU Aerospace Student Society on 12th of Sept., 2007
(Please refer to Appendix 15-3.)
2.iii) The paragraph in Turkish which gave some information on the web quiz
appeared at the FP6 SWEETS Webpage.
(Please refer to Appendix 17)
1
2.iv) The Turkish Translation of the Web Quiz (Refer to Appendix 2.v, e-mail #2)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
-
7)
8)
9)
-
Uzay hava durumunun kaynağı nedir?
Satürn gezegeninden
Güneş ve yıldızlardan x
Güneşin yakınından geçen
kuyrukluyıldızlardan
Kuiper kemerinden
Güneş’in yaşı kaçtır?
100 milyon yıl
Bilinmiyor.
10-12 milyar yıl
4.5-5 milyar yıl x
Güneş’in enerji kaynağı nedir?
karbonhidratların şekere soğuk enerji
füzyonu
kömür yanımı
hidrojenin helyuma sıcak füzyonu x
diğer yıldızlardan gelen güneş enerjisi
Görünür Güneş tayfındaki emilim
çizgilerinin adı nedir?
Fraunhofer Çizgileri x
Demiryolu Hattı
Planck Çizgileri
Yayınım Çizgileri
Uzay havası aktiviteleriyle ilgili hangi
görünür olay Güneş yüzeyinde oluşur?
Sıcak Lekeler
Soğuk Lekeler
Işık Lekeleri
Güneş Lekeleri x
Uzay plazması nedir?
Uzaylıların kan plazması
Dünya yakınındaki boşluklar
Jüpiter’in atmosferindeki boşluk yayları
(Dünya ile Güneş arasındaki ya da Dünya
etrafındaki) Uzaydaki serbest, negatif yüklü
elektronlar ve pozitif yüklü iyonlar x
Aşağıdaki güneşten gelen bulutlardan
hangileri dünyaya ulaşır?
nötron bulutları
plazma bulutları x
sera gazları
sirüs bulutu
Taçsal Kütle Atımları nadir?
Güneşteki volkanik patlamalar
Dünyanın güneşe bakan yüzeyindeki gelgit
olayı
Güneş atmosferinden atılan plazma bulutları
x
Güneş tacının kütlesi
Kozmik ışınlar nelerdir?
Samanyolu’ndaki yıldızlardan gelen yüksek
enerjili parçacıklardır. x
Işık huzmeleridir.
Güneşten gelen x-ışınlarıdır.
- Meteorlardan gelen ışık izleridir.
10) Güneşten dünyaya Koronal Kütle Atımının
ulaşması ortalama ne kadar sürer?
- 8 dakika
- Yarım gün
- 2 günden 4 güne kadar x
- 1 ay
11) Uzaydaki uyduların üzerinde hangi tür uzay
hava etkileri oluşabilir?
- Sıcaklıkları artmaya başlar(kırmızılaşmaya
başlarlar)
- Dünyaya doğru güçlü mikrodalga ışınları
yayarlar
- Uydudaki elektrik yüklenmesinden dolayı
zarar verirler x
- Hiçbir şey olmaz
12) Kozmik ışın yağmurları nelerdir?
- uluslararası uzay istasyonundaki astronotlar
üzerinde parçacık yağmuru
- çok kısa lazer aydınlatma atışları
- güneş doğrultusunda ay tarafına bakan
dünya üzerinde bir sağanak yağmur
- dünya atmosferindeki ikincil üretilen
galaktik (galaksi ile ilgili) kozmik ışınlar x
13) Dünya yüzeyinde Kozmik Işınları nasıl tespit
edilir?
- Çift odaklı aynalı teleskopuyla
- X-ray teleskopuyla
- Atmosferle Kozmik ışınların etkileşiminden
ortaya çıkan ikincil parçacıkların muon
teleskopları ve nötron monitorleriyle x
- Dünyada gözlemlenemez, sadece uzayda
gözlemlenebilir
14) Havayollarının kabin personeli neden uzay
havası olaylarından etkilenirler?
- Uzay havası olayları sırasında maruz
kaldıkları radyasyon küçük miktarlarda
artığı için x
- Bulut içerisinden uçtukları için
- Kuzey uçuşlarında gözlerine parlak ışık
geldiği
- Uzun mesafe uçuşlarında uçuş
zamanlamaları değiştiği için
15) Gökyüzündeki Uzay Havasına dair
görülebilir etki(ler) ne(ler)dir?
- meteor yağmuru
- güneş batarken oluşan kırmızı gökyüzü
- kutup bölgelerindeki gece parlayanı
bulutları
- aurora / kuzey ışıkları x
16) Aşağıdakilerden hangileri uzay havasının
dünyada görülerin etkilerindendir?
- boru hatlarındaki korozyonlar ve elektrik
güç bağlantılarındaki sorunlar x
2
suyun kaynama sıcaklığında görülen artışlar
Atlantik okyanusu kıyısında gelgit
olaylarının olması
- Navigasyonla alakalı uyduların daha iyi
çalışmaları
17) Avrupa’nın neresinde, uzay havası nedeniyle
elektrik gücü bozuklukları meydana
gelmiştir?
- 1873’te İsviçre Alplerinde
- 2006’da Akdeniz’deki elektrik güç
kablolarında
- 2003’te İsveç’in güneyinde x
- Her yıl Kuzey Burnu’nda
18) 1. Avrupa Uzay Havası Çalıştayı nerede
yapılmıştır?
- Stockholm, İsveç’teki İskandinav Güç Hattı
Birliği
- Noordwijk, Hollanda’daki Avrupa Uzay
Araştırmaları ve Teknoloji Merkezindeki
Avrupa Uzay Ajansında x
- Greifswald, Almanya’daki Uzay Havası
Gözlemevinde
- Torun, Polonya’daki Birleşik Yeni Uzay
Uygulamaları Kurumları
19) Güneşküre nedir?
- Güneş’in etrafındaki gezegen sistemi
- güneş fırtınası ve diğer Güneş aktivitelerinin
baskın olduğu, yerel yıldızlararası boşluğa
kadar olan, Güneş’in çevresindeki alan
(gezegenler ve diğer cisimler dahil) x
-
Dünya‘da, Güneş parlamasından dolayı
küresel ısınmanın mühim olacağı bölgeler
- uyduların Dünya’dan Güneş’e olan
yörüngesi
20) 2007 Güneş Fiziği Yılı neden kutlanır?
- 2007 yazının güzel geçmesi için
- Güneş İskandinavya ufkunda her
zamankinden daha uzun kaldığı için
- Fizikçilerin 100 yıllık başarılı Güneş
araştırmalarını kutlamak için
- 2007 Uluslararası Yer Fiziği Yılı’nın 50.
yıldönümü olacağı ve bunun yeni bilimsel
gelişmeleri Dünya nüfusuna anlatabilmek
için iyi bir fırsat olduğu için x
21) Uluslararası Güneş Fiziği Yılı’nın amaçları
nelerdir?
- Astrofizikçiler ile nükleer fizikçiler arasında
bilimsel koordinasyonu sağlamak.
- Kuzey ve güney kutup bölgeleri arasındaki
jeofiziksel, biyolojik ve sosyal bağlantıları
anlamak.
- Güneşin Yerküre’deki küresel ısınmaya
etkilerini basında açıklamak, Güneş,
Yerküre ve Güneşküre ile ilgili araştırma,
gözlemsel gelişim, tarih ve ilerleme çabaları.
x
- Yakın gelecekte Güneşküre boyunca
yapılacak insanlı uzay uçuşlarını incelemek.
-
2.v) Welcome Cake for Burcu
(please refer to App. 2.vi, e-mail #13)
Welcome Burcu!
3
2.vi) Some of the Relevant e-mails
The incoming e-mails were presented in blue, and the outgoing e-mails were presented in red.
• e-mail #1
Date: Thu, 19 Apr 2007 14:06:56 +0200
From: Frank Jansen <[email protected]>
Subject: final SWEETS quiz and translations
Parts/Attachments:
1 Shown 19 lines Text
2 OK 42 KB Application
Dear SWEETS members, colleagues and friends,
thank you for your several hints, additional remarks/questions, corrections of the English version and
already done translations. Therefore here you receive the final English version, which has to be translated
again. So, please use your efforts already done again and send - as very soon as possible - directly to the
quiz producers; [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], a doc file of your translations.
with best regards
Frank
• e-mail #2
Date: Fri, 20 Apr 2007 14:16:37 +0300 (EEST)
From: Prof. Dr. Yurdanur Tulunay <[email protected]>
To: Frank Jansen <[email protected]>
Subject: Re: final SWEETS quiz and translations
Parts/Attachments:
1 Shown 48 lines Text
2 OK 51 KB Application, ""
---------------------------------------Dear Frank,
Enclosed, please find herewith the webquiz which is translated into Turkish.
Kind regards,
Yurdanur Tulunay
• e-mail #3
Date: Mon, 23 Apr 2007 12:46:49 +0200
From: Frank Jansen <[email protected]>
Subject: additional SWEETS web quiz translations
Dear SWEETS members,
thank you for all your hints and translations related to the web quiz until know.
But sorry we forgot something to translate (see below). Please translate as soon as possible and send it to
me and, [email protected], [email protected], [email protected]
thank you for your support.
with best regards
Frank
>Please write into your language.
>Question number:
>E-mail:
>Only one time you are allowed to paticipate
>Thank you for your paticipation on this quiz.
this quiz.
The winners will be
>first name:
>notified be e-mail.
>surname:
>Next (Button)
>group of age:
>Question
>country:
4
• e-mail #4
Date: Fri, 11 May 2007 15:43:24 +0200
From: Frank Jansen <[email protected]ications.com>
Subject: translations of "here" for SWEETS web quiz
Dear SWEETS members,
we need as soon as possible the word in your quiz text ("here"), which is clickable to start the web quiz.
Please send it directly to [email protected], [email protected]
with the best regards
Günter Bartling and Frank
• e-mail #5
Date: Wed, 23 May 2007 19:03:03 +0200
From: "[iso-8859-1] Günter Bartling" <[email protected]>
Subject: translation for quiz
Dear SWEETS members,
before starting quiz we need (if possible until Thursday) the translation of the following legal reference:
privacy statement: the offer of the website complies with the rules of german Law.
accept
<-----button
with the best regards
Günter Bartling
• e-mail #6
Date: Fri, 25 May 2007 06:36:37 GMT
From: [email protected]
To: Günter Bartling <[email protected]>
Subject: Re: translation for quiz
Dear Günter,
Attached below, please find herewith the translation.
Kind regards,
Yurdanur Tulunay
Gizlilik açıklaması: Sitede sunulanlar Alman Hukuku Kanunları ile uyumludur.
Kabul ediyorum.
<-----buton
• e-mail #7
Date: Mon, 11 Jun 2007 17:24:38 +0300 (EEST)
From: Prof. Dr. Yurdanur Tulunay <[email protected]>
To: Frank Jansen <[email protected]>
Subject: Turkish Web Quiz Translations
Parts/Attachments:
1 Shown 52 lines Text
2 OK 43 KB Application, ""
---------------------------------------Dear Frank,
1) Few minutes ago, I checked the SWEETS Turkish Web Quiz Subscription form. I cannot believe my eyes
on the poor Turkish which appears in the subscription form.
2) It is very important for us the present unacceptable Turkish to be replaced by the correct version, which
we have been providing.
3) By curiosity, who did the translation for you or as my students guess, did you use any online translation
web page? If the first case is valid, I am sorry to say but he/she does not know any Turkish, or in the second
case then such online translation web pages are useless.
4) One of my students who took part in the competition on the Quiz received an "automatic reply" from
your end. She reported to us that the Turkish is very very poor on that as well. I am very happy to provide
you with a correct translation if you send us the statements to be translated please.
I am looking forward to hearing from you at your earliest convenient time.
Thank you and kind regards.
Yurdanur Tulunay
5
Turkish
Soru numarası:
Bu teste sadece bir kez katılabilirsiniz
Adı:
Soyadı:
Yas grubu:
Ulke:
E-posta:
Teste katıldığınız için teşekkür ederiz. Kazananlar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.
İleri
Soru
• e-mail #8
Date: Fri, 15 Jun 2007 17:13:34 +0300 (EEST)
From: Prof. Dr. Yurdanur Tulunay <[email protected]>
To: [email protected]
Subject: webquiz
Parts/Attachments:
1 Shown 52 lines Text
2 OK 408 KB Application, ""
---------------------------------------Dear all,
Would you please also correct the followings into nice Turkish:
1) Attachment / figure 1: "Mutlu etmek doldurmak belgili tanimlik bicim" is very wrong. The correct
version:
"Lutfen asagidaki kutulari doldurunuz"
2) The e-mail to the competition participents bear the following wrong Turkish sentences: "Eyvallah icin
senin katilma ustunde bu kisa sinav. Belgili tanimlik kazanan -ecek var olmak notified var olmak e-posta."
I can not see the original text statements. I can not make any sense out of the above sentences. If you want
to express the following English sentences into Turkish (upon my guess), here is the correct good Turkish
version. Otherwise, please send us the original text in English. Then I will supply you with the proper
version of it:
"Thank you for attending the web quiz. The winners will be announced via e-mail."
Turkish version;
"Bu kisa sinava katildiginiz icin tesekkur ederiz. Kazananlara sonuclar e-posta ile duyurulacaktir."
3) Attachment / figure 2: The Turkish translation of "here" is "buraya" like higlighted in the attachment.
The link to the quiz should be on the word "buraya"; NOT on "icin".
Looking forward to hearing from you at your earliest convenient time.
Yurdanur Tulunay
• e-mail #9
Date: Wed, 04 Jul 2007 14:22:19 +0200
From: Rainer Hippler <[email protected]>
Subject: WEBquiz
Parts/Attachments:
1 Shown 31 lines Text
2 OK 219 KB Application
---------------------------------------Dear colleagues,
there is not much response to the webquiz yet.
It is thus required to advertise the quiz more heavily. For this we need your help. So, please take every step
to advertise the webquiz by using part of the information provided in Frank Jansen's press release and on
the webpage (see attachment).
Please modify (and translate) the draft according to you specific situation and then use it to inform your
local and national media.
6
If you like you can include some information on the bus tour (e.g., along the suggested lines), or you leave
it out.
Regarding the winner: only the main winner will be drawn on 16 July 2007. However, it is suggested by
Sternwarte Greifswald that the webquiz continues until 15 September 2007 in order to get the local winners.
Please contact me immediately if you have any questions.
Best Regards
Rainer Hippler
• e-mail #10
Date: Tue, 17 Jul 2007 12:03:14 +0300 (EEST)
From: Prof. Dr. Yurdanur Tulunay <[email protected]>
To: Rainer Hippler <[email protected]>
Subject: Re: WEBquiz
Parts/Attachments:
1 Shown 65 lines Text
2 OK 26 KB Application, ""
3 OK 67 KB Application, ""
---------------------------------------Dear Rainer,
Many thanks for your e-mail of 4 July. Please find herewith attached:
1) Dissemination Method both in Turkish and English,
2) Press release on the competition on webquiz (the bus tour was left out) in Turkish.
These texts are organized and prepared by Ms. Burcu Akin who has been interested in dealing with me
about the matters of the webquiz.
Kind regards,
Yurdanur Tulunay
COST ve SWEETS web sayfalarının ulaşım adresleri ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği web
sayfasına (http://www.ae.metu.edu.tr) eklendi. Atmosferik Fizik dersini alan öğrenciler Web Quiz’den ve
Web Quiz’in web adresinden (http://www.sweets2007.eu/)haberdar edildi. Duyuru, bölüm öğrencilerinin
hazırladığı Mass adlı dergide de yayınlandı.
The links for the COST and SWEETS web pages were provided in the web page of Aerospace
Engineering Department of METU (http://www.ae.metu.edu.tr). Students taking the course “Atmospheric
Physics” were informed about the Web Quiz and its web address (http://www.sweets2007.eu/). The
information about SWEETS and the announcement of the Web Quiz were also published in the Mass
magazine, which is prepared by the students of the Aerospace Engineering Department.
• e-mail #11
Date: Mon, 1 Oct 2007 17:56:37 +0200
From: [email protected]
Subject: Antwort: Re: Turkish winner, again: national SWEETS web quiz winners
Parts/Attachments:
1 OK 155 lines Text
2 Shown 182 lines Text
---------------------------------------31.05.2007 20:22
AKIN
Burcu
Turkey
[email protected]
20
• e-mail #12
Date: Tue, 2 Oct 2007 12:34:44 +0300 (EEST)
From: Prof. Dr. Yurdanur Tulunay <[email protected]>
To: [email protected]
Subject: Re: Antwort: Re: Turkish winner, again: national SWEETS web quiz winners
Dear Dr. Haehnel,
Many thanks. I will congragulate Burcu and see to it so that she joins us.
Kind regards,
Yurdanur Tulunay.
7
• e-mail #13
Date: Thu, 13 Dec 2007 10:09:33 +0200 (EET)
From: Prof. Dr. Yurdanur Tulunay <[email protected]>
To: Rainer Hippler <[email protected]>
Subject: WebQuiz Winner in Turkey
Parts/Attachments:
1 Shown 34 lines Text
2 OK 503 KB Image, ""
3 OK 451 KB Image, ""
4 OK 542 KB Image, ""
---------------------------------------Dear Rainer,
Burcu was sitting in one of my classes 1.5 years ago. Then she graduated. When I heard that she won the
web quiz as the Turkish subject, I invited her and talked about the SWEETS Project. She was interested in
and I invited her to work for me in the SWEETS Project in Turkey. Since September 2007, she has joined
the SWEETS and she chose to get a Masters Degree on Space Weather.
Attached please find herewith the photos of a "social welcome to Burcu as the SWEETS Member in
Turkey."
I hope you find this incident interesting enough.
Kind regards,
Yurdanur Tulunay
8
Download