Fizik

advertisement
FİZİK ANABİLİM DALI /
FİZİK DOKTORA PROGRAMI
DERS LİSTESİ
DERS
KODU
FIZ0601
FIZ0602
FIZ0603
FIZ0604
FIZ0605
FIZ0606
FIZ0607
FIZ0608
FIZ0609
FIZ0610
FIZ0611
FIZ0612
FIZ0613
FIZ0614
FIZ0615
FIZ0616
FIZ0617
FIZ0618
FIZ0619
FIZ0620
FIZ0621
FIZ0622
FIZ0623
FIZ0624
FIZ0625
FIZ0626
FIZ0627
FIZ0628
FIZ0629
FIZ0630
FIZ0631
FIZ0632
FIZ0633
FIZ0634
FIZ0635
FIZ0636
FIZ0637
FIZ0638
FIZ0639
FIZ0640
Dersin Adı
Elektronik I
Elektronik II
İleri Optik I
İleri Optik II
Teorik Atom Fiziği
Moleküler Fizik
Moleküler Fizikte Özel Konular
Katı Durum Teorisi I
Katı Durum Teorisi II
İleri Kuantum Teorisi I
İleri Kuantum Teorisi II
İstatistik Mekanik
Elektromanyetik Teori I
Elektromanyetik Teori II
Parçacık Fiziği I
Parçacık Fiziği II
Plazma Fiziği
Kuantum Alan Teorisine Giriş I
Kuantum Alan Teorisine Giriş II
Matematiksel Fizik Metotları I
Matematiksel Fizik Metotları II
Güneş Enerjisi I
Güneş Enerjisi II
Yarı-iletken Fiziği I
Yarı-iletken Fiziği II
Atomik Spektroskopi
Kuantum Kuyularının Teorik ve
Hesaplamasal Fiziği
Lazer ve Mazerler
Nükleer Araçlar I
Nükleer Araçlar II
Nano saniye Puls Teknikleri
Moleküler Spektroskopide Fiziksel
Metotlar
Kuantum Mekaniğinde Hesaplamasal
Metotlar
Akışkanlar Mekaniği I
Akışkanlar Mekaniği II
Nükleer Reaksiyonlar
Atom ve Molekül Orbital Teori I
Atom ve Molekül Orbital Teori II
Atom ve Molekül Orbital Teori III
Moleküler ve Grup Teorisinde Simetri
S/Z
T
U
K
AKTS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
S
S
S
S
S
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
6
6
6
6
6
3
0
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
0
0
3
3
S
S
S
S
S
S
S
S
6
6
6
6
6
6
6
6
FIZ0641
FIZ0642
FIZ0643
FIZ0644
FIZ0645
FIZ0646
FİZ0647
FIZ0648
FIZ0649
FIZ0650
FIZ0651
FIZ0697
FIZ0698
FIZ0699
Kütle Spektrometri
X-ışını Kristolografi
Nükleer Materyaller
İleri Yüksek Enerji Parçacık Fiziği I
İleri Yüksek Enerji Parçacık Fiziği II
Metaryellerin Magnetik Özellikleri
Yüzey ve İnce Film Analizleri
Fizikçiler İçin Hesaplama
Yüksek Enerji Fiziğinin Teknikleri
Parçacık Fiziğinin Deneysel Bulguları
İleri Radyasyon Fiziği
Uzmanlık Alan Dersi
Seminer
Tez
S
S
Z
S
S
S
S
S
S
S
S
Z
Z
Z
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
24
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
-
DERS İÇERİKLERİ
DERSİN ADI VE İÇERİĞİ
KOD
FIZ0601
Elektronik I
S/Z
S
T
U
K
AKTS
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
Sinyal Analizi Üzerine Deneysel Ders: Peryodik Sinyal Analizi,
Transient Sinyaller, Korelasyon, Özel Analiz, Yükselteçler,
Hesaplama Ağları, Transfer Fonksiyonları, Analog Devre
Örnekleri.
Elektronik II
FIZ0602
İşlemsel Araçların Genel Tanımı, Fikir ve Öngörü Girişleri,
Ölçümler, Lineer Devreler, Lineer Olmayan Devreler, Sabit Akım
ve Voltaj Kaynakları, Filitreler, Klimalar, Hafıza, Ölçüm
Devreleri.
FIZ0603
İleri Optik I
Işık Işınları, Düz ve Küresel Yüzeyler, İnce ve Kalın Lensler,
Küresel Aynalar, Durdurma Etkileri, Lens Sapma Işın İzleri,
Optiksel Araçlar, Işık Dalgaları, Dalgaların Süperpozisyonu, İki
Işık Işınının Kesişmesi, Çoklu Yansımayı İçeren Kesişimler, Tek
Bir Açılışla Fraunhofer Kırınımı, Çift Yarık, Kırınım Ağı, Fresnel
Kırınımı, Işığın Hızı, Işığın Elektromanyetik Özelliği, Işık ve
Spektrum kaynakları, Soğurma ve Saçılma, Kayma, Işığın
Polarizasyonu, Çift Kırılma, Polarizeli Işık Girişimleri, Optiksel
Aktivite, Magneto ve Elektro Optik.
İleri Optik II
FIZ0604
Optiksel Olayların Klasiksel Moleküler Toerisi, Atomlarda Enerji
Kuantumu, Dalga Mekaniğinin Prensipleri, Birkaç Atomik
Sistemlerin Durağan Durumları, Atomik Spektra, Moleküler
Spektranın Temelleri, Kırılma ve Saçılma, Anisotropi ve Çift
Kırılma, Elektromanyetik Radyasyonun Absorpsiyonu ve
Emisyonu, Spektrometrinin Temelleri.
FIZ0605
Teorik Atom Fiziği
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
Atom Spektrumu Teorisi, Bir Elektronlu Atomlar ve
Elektromanyetik Radyasyon ile Etkileşimi, İnce ve Aşırı İnce
Yapılar, Çok Elektronlu Atomlar ve Elektromanyetik Radyasyon
ile Etkileşimi, Atomik Çarpışmalar ve Atom-Atom Etkileşimi.
FIZ0606
Moleküler Fizik
Moleküler Yapılara Giriş, Moleküllerin Elektronik, Titreşim ve
Dönme enerjileri, Dipol Geçişleri, İki Atomlu Moleküllerin
Elektronik Analizi, Hibritleşme, Moleküler Hesapların Genel
Metotlar, Küçük Metotların spektroskopik Analizi.
FIZ0607
FIZ0608
Moleküler Fizikte Özel Konular
Moleküllerarası Kuvvetler, Uzun ve Kısa Mesafeli Etkileşmeler,
Küçük Atomik Sistemlerin Etkileşmesi, Moleküler Çarpışma
Teorisi, Merkezcil Kuvvetlerde Saçılma, Elastik ve İnelastik
Çarpışmalar, Geçiş İhtimaliyetleri ve Çarpışmasal Enerji
Transferi, Katı bir Yüzeyden Moleküllerin ve Atomların
Saçılması.
Katı Durum Teorisi I
Kristal Simetrisi, Elektron Durumları, Elektronların Dinamiği,
Geçiş ve Optksel Özellikler.
FIZ0609
Katı Durum Teorisi II
Fotonlar, Elektron Foton Etkileşmeleri, Atomik Özellikler ve
Atomik Kuvvetler, Çoklu Yapı Teknikleri Prensipleri, Süper
İletkenlik.
FIZ0610
İleri Kuantum Teorisi I
Genel Kuantum Mekaniği, Çoklu Yapı sistemleri, Kuantumlu
Alana Giriş, Radyasyon Kuantum Teorisi, Rölativistik Kuantum
Mekaniğinde Bozunum ve Saçılma İşlemlerinin Hesaplanması,
Yüksek Dereceli Korelasyonlar, Simetri ve İnveryans, Lorentz ve
Poincare Gruplarının Gösterim Teorisi, Saçılma Teorisi, Saçılma
Genliklerinin Analitik Özellikleri, Regee Kutupları, Dispersiyon
Bağlantıları.
FIZ0611
FIZ0612
İleri Kuantum Teorisi II
Genel Kuantum Mekaniği, Çoklu Yapı sistemleri, Kuantumlu
Alana Giriş, Radyasyon Kuantum Teorisi, Rölativistik Kuantum
Mekaniğinde Bozunum ve Saçılma İşlemlerinin Hesaplanması,
Yüksek Dereceli Korelasyonlar, Simetri ve İnveryans, Lorentz ve
Poincare Gruplarının Gösterim Teorisi, Saçılma Teorisi, Saçılma
Genliklerinin Analitik Özellikleri, Regee Kutupları, Dispersiyon
Bağlantıları.
İstatistik Mekanik
Bağımsız Parçacıkların Kuantum İstatistiği, Boltzmann ve Gibbs
Metotları, H-Teoremi.
FIZ0613
Elektromanyetik Teori I
Magneto ve Elektro-Statikler, Bağlı Yapı Problemleri ve Onların
Çözümleri, Basit Koordinat Sistemlerinde Maxwel Denklemlerine
Giriş ve Çözümleri.
FIZ0614
Elektromanyetik Teori II
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
Difraksiyon, Radyasyon, Rölativiteye Giriş, Kovaryant, Hareketli
Parçaçıkları Radyasyonu, Çoklu Kutuplu Açılım.
FIZ0615
Parçacık Fiziği I
Temel Parçacıkların Etkileşimi ve Özellikleri ve Deneysel
Teknikleri, İnveryans Prensipleri
FIZ0616
Parçacık Fiziği II
Yabancı Parçacıklar, Rezonanslar, Spin Belirleme, Parite,
Manyetik Moment, Seçilmiş Konular
FIZ0617
Plazma Fiziği
Plazma Paremetreleri, Parçacık Yörünge Teoremi, Dalga Yörünge
Teorisi, Etkileşme, Duyarsızlık, Vlasov Denklemi.
FIZ0618
Kuantum Alan Teorisine Giriş I
Kuantumlu Alanların Genel Özellikleri, Simetri ve İnveryans,
Lorentz ve Poincare Gruplarının Gösterimi, Serbest Alan
Kuantumluluğu, Koveryant Pertürbasyon Teori ve Feynman
Diyagram Teknikleri.
FIZ0619
Kuantum Alan Teorisine Giriş II
Kuantumlu Alanların Genel Özellikleri, Simetri ve İnveryans,
Lorentz ve Poincare Gruplarının Gösterimi, Serbest Alan
Kuantumluluğu, Koveryant Pertürbasyon Teori ve Feynman
Diyagram Teknikleri, Kuantum Elektrodinamik.
FIZ0620
Matematiksel Fizik Metotları I
Vektör Uzayları, Normlar, İç Çarpım ve Hilbert Uzayları,
Kompleks Değişken Fonksiyonlar ve Özel Fonksiyonlar.
FIZ0621
Matematiksel Fizik Metotları II
Hilbert Uzayı, Hilbert Uzayında Lineer Operatörler, Dağılım
Teorisi Elemanları, Kısmi Diferansiyel Denklemler.
FIZ0622
Güneş Enerjisi I
Güneş Akısı, Limunesans, Kollektör Optikler, Ayna Kollektör
Optikler, Optiksel Yüzeyler.
FIZ0623
Güneş Enerjisi II
Güneş Enerjisinde Akımla İlgili Seçilmiş Konular Görüşülecek.
FIZ0624
Yarı-iletken Fiziği I
Enerji Durumları, Dış Parametreler ile Yarı İletkenlerin
Pertürbasyonu, Optiksel Sabitler arasındaki Apsorpsiyon İlişkisi,
Apsorbsiyon Spektroskopisi, Foto-Emisyon, Fotovoltaik Etkiler.
FIZ0625
Yarı-iletken Fiziği II
Dalga Mekaniği, Yarı-iletkenlerin Özellikleri, Yarı-iletken
Elektroniği, Termoionik ve Alan yayılımı, Fotoemisyon, PNEklem Diyotlar, Transistörler, Alan Etkili Transistörler.
FIZ0626
Atomik Spektroskopi
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
Atomik Teori Elemanları ve Çizgi Spektrumu, Atomik
Spektrumun İnce Detayları, Fotolimunesans, Geçiş İhtimaliyetleri.
FIZ0627
Kuantum Kuyularının Teorik ve Hesaplamasal Fiziği
Yarı-iletkenler ve Hetoro Yapılar, Shrödinger Denkleminin
Çözümleri, Sayısal Çözümleme, Difüzyon, Excitonlar,
Safsızlıklar, Heteroyapıların mikroskobik elektronik özellikleri
FIZ0628
Lazer ve Mazerler
Kuantum Mekaniğine Genel Bakış, Atom ve Moleküllerde Enerji
Seviyeleri, Bireysel Atomlar ile Elektromanyetik Radyasyonun
Etkileşmesi, Lazerlerin Prensipleri, Katı, Sıvı , Gaz ve Yarıiletken Lazerler.
FIZ0629
Nükleer Araçlar I
Nükleer Radyasyonun Özellikleri, İyonizasyon Odaları, Geiger ve
Sintilasyon Sayıcıları, Nötron dedeksiyon Metotları, Katı Durum
Dedektörleri, Puls Şekli ve Genlikleri, Sayım İstatistiği.
Nükleer Araçlar II
FIZ0630
FIZ0631
Nükleer Parçacık Belirleme için Sistem Gereksinimleri, Bipolar
ve Alan Etkili Transistörler, Bir Devre Elemanı Olarak
Transistörler, Temel Devre Teknikleri, Nükleer Puls Genlikleri,
Düşük Gürültülü Genlikler, Sayım Devreleri, Çok Kanallı Puls
Data Analizi.
Nano saniye Puls Teknikleri
Radyasyon Belirleme, Nükleer Radyasyonun Işığa Dönüşümü,
Fotodedektörler, Nükleer Radyasyonun Elektriksel Sinyale
Dönüşümü, Puls Şekilleri, Aktif ve Pasif Devre Elemanları, Puls
Genlikleri, Zaman Analizcileri, Mantık Devreleri, Puls Üreteçleri,
Özel Test Metotları.
FIZ0632
Moleküler Spektroskopide Fiziksel Metotlar
UV, IR, ve Elektron Spin Rezonanslarının Bazı Uygulamaları,
Nükleer Manyetik Rezonans ve Kütle Spektroskopi, Floresans ve
Fosforesans Atomik apsorbsiyon Spektroskobisi.
FIZ0633
Kuantum Mekaniğinde Hesaplamasal Metotlar
Sistemler, Moleküllerin Radyasyon ile Etkileşmesi, Pertürbasyon
Teoremin Fiziksel Uygulamaları
FIZ0634
FIZ0635
FIZ0636
Akışkanlar Mekaniği I
İdeal Akışkanlar, Vizkoz akışkanlar, Türbülans, Akışkanlarda
Termal İletim, Difüzyon, Ses ve Şok Dalgaları.
Akışkanlar Mekaniği II
Bir Boyutta Gaz Akışı, Devamsız Yüzeylerin Kesişmesi, İki
Boyutta Gaz akışı, Akışkanlar Dinamiğinde Dalgalanmalar
Nükleer Reaksiyonlar
Nükleer Reaksiyonlarda Korunum Kanunları, Reaksiyon Kanalları
ve Saçılma Matrisi, Nükleer Reaksiyon Modelleri ve Tesir Kesiti,
Nükleer Model Bileşimi, Breit-Wigner Formülü, Optiksel Model,
Yüklü Parçacıklar ve nötronlar ile İndüklenmiş Nükleer
Reaksiyonlar, Direkt Reaksiyonlar, Ağır İyonların Nükleer
Reaksiyonları.
FIZ0637
Atom ve Molekül Orbital Teori I
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
Z
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
Atomların Elektronik Yapıları, Band Teorisi, Moleküllerde
Simetri ve Grup Teorisi
FIZ0638
Atom ve Molekül Orbital Teori II
Pelectron Teori, Simple Hückel MO, HF Dalga Fonksiyonları,
Elektron Korelasyon, Geçiş Durumu Moleküler Orbital Teori,
Kimyasal Reaktivite
FIZ0639
Atom ve Molekül Orbital Teori III
Yarı-deneysel Teoriler için Temel, Hückel Teori ve Topoloji, SCF
Prosedürü, ZDO Yaklaşımı, CNDO metotları, MINDO metotları,
Moleküllerde İki Atom, Taban ve Uyarılmış Durum Potansiyel
enerji Yüzeyi, Yaklaşıklı Moleküler Orbital Teori, Nükleer ve
elektro Magnetik Rezonanslar, Moleküler Spektroskopi
FIZ0640
Moleküler ve Grup Teorisinde Simetri
Simetri Elemanları ve Simetri İşlemleri, Çoklu Simetri İşlemleri,
Çarpım Tablosu ve Nokta Grupları, Grup Gösterim Teorisi,
Moleküler Orbital Uygulamaları.
FIZ0641
Kütle Spektrometri
Kütle Spektroskopisinin Sınıflandırılması, Vakum Teknikleri,
İyon Kaynakları, Kütle Analizcileri, İyon dedeksiyon Sistemler ve
Uygulamalar.
FIZ0642
X-ışını Kristolografi
X-ışını Üretim Teorisi, X-ışınının Özelliği, X-ışınının Difraksiyon
ve Apsorbsiyonu, X-ışını Difraksiyon Metotları, Filitreler, Kristal
Yapıların Analizi, Örgü Parametreleri Ölçümleri, X-Işını
Saçılması, Kristal Örgü Parametrelerin Tanımlanması.
FIZ0643
FIZ0644
FIZ0645
FIZ0646
FIZ0647
Nükleer Meteryaller
Nükleer Enerji ve Meteryaller, Meteryal Özellikleri ve
Gereksinimleri, Yakıt Malzemeleri, Moderatör, Reflektör ve
Soğutucu Malzemeler.
İleri Yüksek Enerji Parçacık Fiziği I
Grup Teorisi, Bozonlar ve Fermiyonların Kuantum Alan Teorisine
Giriş, Kuantum Elektrodinamik, Tam ve Buçuklu Spinli
Parçacıkların Etkileşmeleri, Derin İnelastik Elektron-Çekirdek
Saçılması.
İleri Yüksek Enerji Parçacık Fiziği II
QCD, Zayıf Etkileşmelerin İncelenmesi, Hadronik Zayıf Akım ve
Nötral Akımlar, Elektro-zayıf Etkileşmelerin Glashow-SalamWeinberg ölçüm Teorisi
Metaryellerin Magnetik Özellikleri
Manyetizmada Birimler ve Tanımlamalar, Diamagnetizma,
Paramagnetizma, Antiferromagnetizma, Magnetik Anisotropi,
İnce Partikül ve İnce Flimler, Yumuşak ve Sert Magnetik
Özellikler.
Yüzey ve İnce Film Analizleri
Atomik Çarpışmalar ve Geri Saçılma Spektroskometrisi, Elektronelektron
Etkileşmeleri,
Yüzey
Yapıları,
Elektron
Spektrokopilerinde
Derin
Hassasiyet,
Katılarda
Foton
Absorpsiyonu, Spektroskopide X-ışını Fotoelektronu, Auge
FIZ0648
FIZ0649
FIZ0650
FIZ0651
FIZ0697
FIZ0698
FIZ0699
Elektron Spektroskopisi, Nükleer Teknikler.
Fizikçiler İçin Hesaplama
Linux-Unix İşletim Sistemine Genel Bakış, Bilgi Çoğaltma ve
Depolama, İş Kontrolu ve Kaynak Konular, Bilgisayar
Programlama, İler Fortran Programlama, Hesaplamasal Metotlar,
Hesaplama Fiziğinde Seçilmiş Konular, Hesaplamada Hatalar,
Latex.
Yüksek Enerji Fiziğinin Teknikleri
Yüksek Enerji Parçacık Fiziği Deneyleri ve Tasarım Felsefesi,
Hızlandırıcılar ve Işın Optik Gelişmeler, Nötrino Işınları, Hibrit
Dedektör Sistemleri, Sintilasyon Sayaçları, Cherenkov Sayaçları,
Emülsiyon Odaları, Seçilmiş Deneysel Çalışmalar.
Parçacık Fiziğinin Deneysel Bulguları
Leptonlar, Kuarklar ve Hadronlar, Deneysel Yöntemler, UzayZaman Simetrileri, Kuantum Sayıları ve Uyarılmış Durumlar,
Kuark Durumları ve Renkleri, W ve Z Bozonların Zayıf
Etkileşmeleri, Standart Modelin Ötesinde, Genlikler ve Tesir
Kesitleri
İleri Radyasyon Fiziği
Nükleer Fiziğin Temel Prensipleri, Atomik ve Nukleer
Radyasyonlar, X-Işını Üretimi, Auger Elektronu, Nükleer
Radyoaktivite, Foton-madde Etkileşmesi ve Enerji Kaybı
Mekanizması, Nötron Madde Etkileşmesi, Hızlandırıcılar,
Radyasyon Kalkanı.
Uzmanlık Alan Dersi
Yüksek lisans tez çalışması aşamasında danışman öğretim
üyesinin öğrenci veya öğrencilerine tez çalışmalarına ilişkin
bilgileri aktardığı teorik bir derstir. Ayrıntılı içeriği her bir
danışman öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Seminer
Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi
sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir
konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı kredisiz bir derstir
Tez
Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan
öğrencilerin Anabilim Dalı Başkanlığında önerdiği ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez danışmanının
sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır.
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
Z
6
0
0
6
Z
-
-
-
6
Z
-
-
-
24
Download