Yrd. Doç. Dr. Ferhat Taşkın Dersin Adı: FİZ530 Kuantum Mekaniği I

advertisement
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ferhat Taşkın
Dersin Adı: FİZ530 Kuantum Mekaniği I
Bu derste Lisansüstü düzeyinde kuantum mekaniği anlatılmaya çalışılacaktır.
Derste Kullanılacak Kaynak kitaplar
Modern Quantum Mechanics , J.J. Sakurai ve San Fu Tuan, Addison-Wesley Comp., 1994
Quantum Mechanics, Philip Stehle, Holden-Day, 1966
olarak belirlenmiştir. Kuantum Mekanik konusunda çok sayıda kitap bulunması nedeniyle
diğer kaynaklardan da alıntı yapılabilir. Örnek olarak Gaziorowicz veya Merzbacher
verilebilir. İlk Dönem takip edilecek konular:
1) Kuantum Mekaniğinin Temelleri
a) Giriş
b) Belirsizlik ilkesi
c) Stern-Gerlach deneyi
d) Matematiksel yapı, vektörler, işlemciler, gözlenebilirler
e) Konum ve Momentum uzayında dalga fonksiyonları
2) Kuantum Dinamiği ve Uygulamaları
a) Schrödinger denklemi
b) Basit Harmonik salınıcı
c) Serbest parçacık
d) Konum Uzayında harmonik salınıcı
e) Bir boyutlu potansiyel problemleri
3) Merkezcil Sistemler
a) Merkezcil Kuvvetler
b) Yörüngesel açısal momentum
c) Serbest parçacık
d) Üç boyutlu harmonik salınıcı
e) Hidrojen atomu
f) Dönmeler ve açısal momentumun matematiksel yapısı
g) Spin ½ sistemleri
h) Açısal momentumun Toplanması
4) Simetri
a) Simetri Korunum yasaları ve yozlaşma
b) Sürekli ve kesikli simetri
c) Örgüde öteleme
Derste bir ara sınav(%40), bir yıl sonu sınavı (%40) bulunmaktadır ve her hafta yapılması
düşünülen kısa sınavlar (%20) dersin notunu belirlemede kullanılacaktır.
Download