fizik ve fen bilgisi öğrencilerinin kuantumsal olaylarla ilgili yorumları

advertisement
FİZİK VE FEN BİLGİSİ ÖĞRENCİLERİNİN KUANTUMSAL OLAYLARLA İLGİLİ
YORUMLARI
Sabriye SEVEN
Atatürk Üniversitesi, K.Karabekir Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Bölümü, ERZURUM
Genellikle, öğrencilerin de kuantum teori yaklaşımlarını yorumlama durumunda oldukları
hesaba katılmaz. Üniversite öğretim elemanlarının öğrencilerin kuantum olaylarına dair
düşüncelerindeki çeşitliliğe hassas olmaları gerekir.
Bu çalışmada, seçilen ikiyüz kişilik bir öğrenci grubuna kuantum olayları ile ilgili otuz
soruluk bir anket hazırlandı. Bu sorular; ‘varlıkların zihinde oluşturduğu şekli ve yapısı’,
‘mekanik düşünme’, ‘kuantumsal düşünme’,’ mekanik düşünmedeki tutarsızlık’ ve ‘kuantumsal
düşünmedeki tutarsızlık’ başlıkları ile ilgili olarak seçildi. Elde edilen veriler üzerine yapılan
analizlere dayanılarak kuantum olaylarının anlatılması ile ilgili bazı önerilerde bulunuldu.
129
Download