Projeler

advertisement
10 Şubat 2012, Ankara
Kuantum Fiziği Laboratuarı 2011-2012 Dönem Projesi için
Açıklamalar
DUYURU: Proje konularının son belirlenme tarihi 29 Şubat 2012 dir. Bu
tarihten sonra hala konularını belirlemeyen grupların proje notları her bir hafta
için 20 puan düşürülecektir. Sunumların A4 kağıdına çıktı alınarak son teslim
tarihi 4 Nisan 2012 günüdür.
Projelerin Hazırlanışı ve Sunumu
Projeler, bilgisayar ortamında hazırlanarak A4 kâğıdına çıktı alındıktan sonra Nisan ayının ilk
haftası teslim edilecektir. Proje sunumları bilgisayar ortamında (tercih olarak power
projeksiyonda hazırlanarak) laboratuardaki deneyler tamamlandıktan sonra, her hafta ders
saatinde, her bir grup tarafından toplam 40+10ar dakikalık (40 dakika sunum ve 10 dakika
soru-cevap) ders biçiminde sunulacaktır. Her bir grup üyesi proje sunumunun tamamından
sorumlu tutulacaktır.
Çeşitli Proje Konuları:
- Doğrusal olmayan optik ve uygulamalrı
- Karadelikler: Kozmoloji hakkında kısa bir giriş, mevcut kozmolojik modeller, kara
deliklerin tanımı ve kısa bir tarihçesi, nötron yıldızlar, beyaz cüceler, kızıl devler,
karadeliklerin belirleyici özellikleri, bilinen karadelikler, karadeliklerin keşfi için yapılan
deneyler.
- Malzeme fiziği ve uygulamarı
- Parçacık Hızlandırıcıları: Tarihçesi, parçacık hızlandırıcılarında keşfedilen parçacıklar,
parçacık hızlandırıcılarının çeşitleri, mevcut parçacık hızlandırıcıları, CERN deki Büyük
Hadron Çarpıştırıcısının tanıtımı
- Atom ve Molekül Spektrumları: Elektromagnetik ışıma spektrumunun astrofizikte
kullanımı, mevcut teleskoplar, mikrodalga spektrumu, kızıl ötesi spektrum, görünür bölge, xışınları, gama ve kozmik ışın spektrumu, pulsarlar, kuasarlar hakkında kısa bilgiler, kozmik
mikrodalga arka plan ışınımı
- Çekirdeğin Keşfi, Rutherford Deneyi ve Güncel Uygulamaları, temel parçacıkların
deneysel olarak gözlenmeleri
- Yarı iletken fiziği ve Uygulamarı
- Stefan-Boltzman yasasının deneysel incelemesi
- Stern-Gerlach deneyi ve kuantum mekaniksel spin kavramı, nükleer magnetik
rezonansın tanıtılması ve uygulamaları
- Higgs Parçacığı: Temel parçacıkların kısa bir tarihçesi, Higgs parçacığının önemi, Higgs
parçacığının gözlenmesi için deneysel çalışmalar
- Kuantum Bilişim Çalışmaları, kuantum bilgisayarlar, EPR paradoksu
- Nonoteknoloji ve uygulamaları: Mikroteknoloji tarihçesi ve fizikteki uygulamaları, nono
teknoloji tarihçesi ve fizikteki uygulamaları, deneysel uygulama.
- Süper İletkenlik ve uygulamaları: Süper iletkenliğin kısa bir tarihçesi, süper iletkenlerin
belirleyici özellikleri, süper akışkanlık, süper iletkenlik modelleri, örnekler
10 Şubat 2012, Ankara
- Kuantum teorisinin astrofizikteki uygulamaları: Gök cisimlerinin sınıflandırılması:
nötron yıldızları, pulsarlar, kuasarlar, beyaz cüceler, kırzıl devler, karadelikler, mevcut
astrofizik deneyleri, teleskoplar, gelecekte yapılması düşünülen deneyler.
- Çekirdek Fiziği: Çekirdeğin keşfi, proton ve nötronun keşfi, çekirdek etkileşmeleri,
çekirdek fiziğinin enerji üretiminde kullanımı, çekirdek birleşmesi, nükleer reaktörlerin
tarihçesi ve çalışma ilkeleri. Mevcut nükleer reaktörler.
- Casimir Etkisi ve güncel deneyler Casimir etkisinin tarihçesi, deneysel uygulamaları, nano
teknolojideki uygulamalar
- Temel Parçacıklar ve Yüksek Enerji Fiziği Kimyasal atom, Atom altı
parçacıklar(elektron, proton, nötron, kuarklar, müon, tau nötrinolar, …), Temel
Etkileşmeler(Kütleçekimi, elektromagnetik, güçlü çekirdek, zayıf çekirdek etkileşmeleri),
Temel Parçacıkların Hızlandırıcılarda Üretilmesi, Mevcut Hızlandırıcılar(LEP, Tevatron,
LHC ),
- Nükleer Enerji Uygulamalrı: Atomun keşfi, elktronun keşfi, çekirdeğin keşfi, nötron ve
protonun keşfi, radyoaktivite, çekirdek reaksiyonları, nükleer enerji kaynakları, atom
bombası.
Download