İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FİZİK BÖLÜMÜ SEMİNERİ

advertisement
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FİZİK BÖLÜMÜ SEMİNERİ
“W-State Kuantum Networklerinin Birleştirilme ve Genişletilme
Sürecinin İyileştirilmesi”
Sinan BUĞU
Okan Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi
İki tarafın paylaşmış olduğu atomaltı iki parçacık arasındaki kuantum dolanıklığın (yani iki taraflı,
"bipartite entanglement", örnek: EPR/Bell çifti) fiziksel üretimi, bilgi kuramsal içeriği ve gerek
haberleşme mühendisliğinde gerek bilgisayar hesaplamalarında kullanılması konuları çokça
çalışılmıştır. Ancak çok taraflı dolanıklık (multipartite entanglement) henüz iki taraflı dolanıklık
kadar keşfedilememiştir. Bilgi işleme, hesap yapma, ışınlama, haberleşme ve kriptografi gibi birçok
meselenin her birinde, GHZ, Cluster ve W state dolanıklığın bazıları özellikle gerekmektedir.
Örneğin: W State'ler, bazı kuantum kriptografi protokolleri ve optimal evrensel kuantum klonlama
makinasıdır. Çok taraflı kuantum yapılar üretilip taraflar arasında başarıyla paylaştırıldığında,
aslında, mesela GHZ tarzı ya da W tarzı bir kuantum network inşa edilmiş olmaktadır. Dolayısıyla
her birçok taraflı kuantum dolanık bir yapı (mesela W state), bir kuantum network olarak görülebilir.
Bu yüzden çok taraflı W state tarzı kuantum networklerin düşük maliyetle ve yüksek başarı oranıyla
elde edilebilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu seminerde kuantum bilgi teorisi hakkında giriş
yapılıp W state tarzı networklerin elde edilme sürecinin iyileştirilebilmesine yönelik bulmuş ve
geliştirmiş olduğumuz yöntemlerimizden bahsedilecektir.
10 MAYIS 2013 CUMA
Saat:15:15
Fizik Bölümü, Fikret Kortel Seminer Salonu
Saat 15:00’da çay servisi olacaktır
Download