Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri

advertisement
www.pwc.com.tr/ras
Bilgi Teknolojileri
Risk Hizmetleri
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri
BT Yönetişimi Hizmetleri
BT Denetimi ve Uyum Hizmetleri
BT Değerleme Hizmetleri
Proje Yönetimi ve Güvence Hizmetleri
Veri Hizmetleri
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri
BT Yönetişimi Hizmetleri
• BT Yönetişimi Danışmanlık Hizmetleri
• BT Strateji Hizmetleri
• BT Performans Yönetimi Hizmetleri
• BT Hizmet Sürekliliği Hizmetleri
• Yazılım Varlık Yönetimi (Software Asset Management) Hizmetleri
• Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC) Hizmetleri
BT Denetimi ve Uyum Hizmetleri
BT Değerleme Hizmetleri
Proje Yönetimi ve Güvence Hizmetleri
• Proje Risk, Kontrol ve Güvence Hizmetleri
• Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Hizmetleri
• Proje Yönetim Ofisi ve Proje Yönetim Sürecinin Kurulması - Değerlendirilmesi Hizmetleri
• Proje Yönetimi Danışmanlığı Hizmetler
Veri Hizmetleri
• Veri Analizi Hizmeti
• Veri Kalite Değerlendirmesi
• Veri Transformasyonu ve Test Hizmetleri
• Veri Yönetişimi Hizmetleri
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
İletişim
[email protected]
Özkan Kıvanç
+90 212 326 6886
[email protected]
Oktay Aktolun
+90 212 326 6073
[email protected]
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu
PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Bilgi Teknolojileri Yönetişimi
Danışmanlık Hizmetleri
Bilgi Teknolojileri süreçlerinizin
uluslararası standartlara uyumlu
olmasını sağlamak istiyorsanız,
uluslararası yönetişim çerçevelerinden size
en uygun olanını seçip uygulamalısınız.
Bilgi Teknolojileri alanında uluslararası çapta kullanılmakta olan yönetişim
çerçeveleri bulunmaktadır. Bilgi Teknolojileri süreçlerinin en iyi uygulamalarla
karşılaştırılmasında ve iyileştirilmesinde bu çerçevelerden hangisinin
kullanılacağının belirlenmesi ve karar verilen çerçeveye uygun geçiş
basamaklarının oluşturulması büyük bir önem teşkil eder.
İhtiyacınız
Bilgi Teknolojileri süreçlerinizin
ve yönetiminizin uluslar arası
standartların gerisinde kalmayarak
uyumlu olması, Bilgi Teknolojileri için
oluşturulan uluslar arası yönetişim
çerçevelerinin iyi bir şekilde analiz
edilmesini gerektirir.
Söz konusu uyumu doğru şekilde
gerçekleştirebilmek için Şirket’inizin
yapısına en uygun çerçevenin
seçilmesi ve seçilen çerçeveye
uygun geçiş ve uyum sürecinin
Şirket’inize özel olarak planlanması
gerekmektedir. Günümüzde, BT
stratejisinin ve hizmetlerinin iş
hedeflerine uyumlu bir şekilde
yönetmek, BT kaynaklarını ve
maliyetlerini optimize etmek
Kurumlara büyük bir avantaj
sağlamaktadır.
Şirket’inizin Bilgi Teknolojileri
süreçleri için uluslar arası
standartlara uyumluluk sağlamak,
BT yönetişim yapınızı ve
süreçlerinizi etkin ve verimli bir
şekilde oluşturmak için konusunda
uzmanlaşmış olan ekibimizden
destek alabilirsiniz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji
Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk
Uzmanları olarak size şu şekilde
fayda sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• BT organizasyonu, mimarisi,
süreçleri, kontrolleri ve
BT ile ilgili diğer yapıların
küresel olarak kabul gören BT
yönetişim çerçeveleri ( COBIT,
CMMI, ISO38500, ITIL, Val IT,
Risk IT) ile karşılaştırılması,
• Doğru BT yönetişim
çerçevesinin seçilmesi için
öneriler sunulması,
• Şirket’inizdeki mevcut BT
süreç ve kontrollerinin
uluslararası kabul gören
BT yönetişim çerçeveleri
ile uyumlandırılması ve
süreç olgunluk seviyelerinin
bu çerçevelere göre
değerlendirilmesi,
• BT maliyetlerinin ve
kaynaklarının optimize
edilmesi, BT’den sağlanan
faydanın ve kattığı değerin
arttırılmasına ve ölçülmesine
BT yönetişiminin kurulması
sağlanması amacıyla yol
haritası hazırlanması ve takibi.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel
kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade
etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve
temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Bilgi Teknolojileri Strateji Hizmetleri
İş stratejilerinizi uygulamak ve iş
hedeflerinize ulaşmak için Bilgi
Teknolojileri strateji ve hedeflerinin iş
strateji ve hedeflerine uyumlu olarak
tanımlanması büyük önem taşımaktadır.
Şirket’inizin iş strateji ve hedeflerinin başarısı, Bilgi Teknolojileri strateji ve
hedeflerinin iş strateji ve hedeflerine uyumlu bir şekilde oluşturulmasıyla
ilgilidir. Söz konusu uyumun sağlanamaması halinde Şirket mevcut strateji ve
hedefleri karşılayamaz.
İhtiyacınız
BT yatırımları yüksek maliyetli
yatırımlar olduklarından, iş strateji
ve hedeflerinizle uyumunu sağlamak,
rekabet gücünüzü korumak adına son
derece önemlidir.
Söz konusu olan iş strateji ve
hedeflerinde başarıya ulaşmanın
yolu, Bilgi Teknolojileri strateji
ve hedeflerinizle iş strateji ve
hedefleriniz arasındaki ilişkiyi
incelemek, değerlendirmek
ve iyileştirmekten geçer. Bunu
yapmak adına, geçmişteki
yatırımlarınızın yeniden
değerlendirilmesi, gelecekteki
teknoloji yatırımlarınızdan ihtiyaç
duyduğunuz değeri elde etmenizi
sağlamak için verimliliğinizin gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
Eğer etkinliğinizi en üst seviyeye
çıkarmak istiyorsanız bu konuda
uzman kişilerden destek alabilirsiniz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji
Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk
Uzmanları olarak size şu şekilde
fayda sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• BT stratejisinin iş stratejiniz
ile uyumlu olması için iş
amaçlarına ve gereksinimlerine
doğrudan katkı sağlayabilecek
şekilde tanımlanması veya
iyileştirilmesi,
• Bilgi Teknolojilerinin iş
ihtiyaçlarıyla uyumlandırılması
ve sık değişen iş ortamına hızlı
adaptasyonunun sağlanması,
• Bilgi Teknolojilerinin
Şirket’inizdeki rolünün
ve değerinin yeniden
değerlendirilmesi, değer
katma ve rekabet gücünüzdeki
rolünün gözden geçirilmesi,
• Bilgi Teknolojileri ve iş
süreçleri arasındaki etkinlik ve
verimliliğin arttırılması,
• Mevcut BT mimarisinin ve
olası iyileştirme alanlarının BT
stratejisine bağlı olarak gözden
geçirilmesi.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel
kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade
etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve
temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Bilgi Teknolojileri Performans
Yönetimi Hizmetleri
Bilgi Teknolojileri performansını ölçmek
ve yönetmek, Bilgi Teknolojileri’nden
sağlayabileceğimiz faydaların tam olarak
sağlanabilmesinde ve beklenen hedeflerin
gerçekleştirilebilmesinde en önemli
araçlardandır.
Bilgi Teknolojileri tarafından iş birimlerine sağlanan hizmetlerin değerinin, bu
hizmetlerden sağlanan faydanın ve Bilgi Teknolojileri performansının standart
bir şekilde ve tanımlı göstergelere göre ölçülmemesi, Bilgi Teknolojileri’nin iş
stratejilerine katacağı değeri ve Bilgi Teknolojileri verimliliğini de etkileyecektir.
İhtiyacınız
Bilgi Teknolojileri tarafından
sağlanan hizmetlerin değerini
belirleyemiyorsanız ve Bilgi
Teknolojileri’nin performansını
ölçemiyorsanız, Şirket’inizde Bilgi
Teknolojileri için performans
yönetimi sürecinin ve sisteminin
kurulmasına ihtiyacınız var demektir.
Bilgi Teknolojileri performansının
standart bir şekilde ölçülmesini
sağlamak ve Bilgi Teknolojileri
hizmetlerinin iş stratejilerine
sağladığı değeri anlayabilmek için
Anahtar Performans Göstergeleri
(KPI) ve ölçütlerinin tanımlanması
ihtiyacı öne çıkmaktadır.
Bununla birlikte, uzman kişilerden
destek alarak performans
ölçümlerinden elde ettiğiniz
sonuçları, iş stratejilerinin
geliştirilmesi ve Bilgi Teknolojileri
süreçlerinin iyileştirilmesi için
kullanabilirsiniz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji
Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk
Uzmanları olarak size şu şekilde
fayda sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• Bilgi Teknolojileri
tarafından sağlanan değerin
daha iyi anlaşılması ve
değerlendirilmesi,
• Açık ve ölçülebilir Anahtar
Performans Göstergeleri (KPI)
ve ölçütlerinin belirlenmesi,
• Bilgi Teknolojileri için
performans yönetim süreci ve
sisteminin kurulması,
• Süreç ve kontrol seviyelerinde
ve hizmet ya da sistem
katmanlarında Bilgi
Teknolojileri performansının
ölçümü ve izlenmesi,
• Performans sonuçlarının
diğer yönetim süreçleri ile
raporlanması ve entegre
edilmesi.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel
kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade
etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve
temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Bilgi Teknolojileri Hizmet
Sürekliliği Hizmetleri
Faaliyetlerinizdeki bir kesinti nedeniyle
katlandığınız maliyet, itibarınıza olan
etkisiyle karşılaştırıldığında önemsiz
kalabilir.
Birçok şirket bilgi teknolojileri hizmet sürekliliğine gereken önemi ya da
önceliği vermedikleri için sistemlerin sürekliliği sağlanamadığında bedelini ağır
ödemektedir.
İhtiyacınız
Değişen piyasa koşulları, iş
gereksinimleri ve gerçeklikleri
doğrultusunda fırsat ve tehditleri
dikkate alan bir bilgi teknolojileri
sürekliliği planı oluşturmak
ihtiyacında olabilirsiniz. Bu amaçla
bilgi teknolojileri servis sürekliliği
yatırımlarınızı kurum seviyesindeki
öncelikleri ve riskleri dikkate alarak
planlamak isteyebilirsiniz.
Şirketlerin faaliyetlerindeki
kesintilerin en sıkça rastlanan
nedeni bilgi teknolojileri kaynaklı
kesintilerdir. Şirketinizi kurumsal
olarak ele alan ve tamamen
iş gereksinimleri odaklı bilgi
teknolojileri servis sürekliliği
yetkinliği geliştirmek istiyor
olabilirsiniz. Bilgi teknolojileri
fonksiyonunuzu ya da servislerinizin
bir kısmını dış kaynak kullanarak
yönetmek, ancak üçüncü partiler ile
anlaşmalarınızda bilgi teknolojileri
servis sürekliliği konusunda güvence
edinmek ihtiyacında olabilirsiniz.
Bilgi teknolojileri sürekliliği
planlamanız olağanüstü bir durumda
altyapı ve bilgi işlem fonksiyonlarının
sürekliliğini sağlamak üzere
kurgulanmış olabilir. İş sürekliliği
planlamanız ile entegre, olağanüstü
bir durumda kolaylıkla hayata
geçirebileceğiniz bütünleşik bir plana
ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji
Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk
Uzmanları olarak size şu şekilde
fayda sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• Bilgi teknolojileri hizmet
sürekliliği gereksinimlerinizin
anlaşılması ve bu doğrultuda
yapılacak iş-etki analizi ile
önceliklerin belirlenmesi,
• İş öncelikleri odaklı, iş
ortaklarınızı ve dış kaynak
kullanımını da dikkate alan
kurumsal bir bilgi teknolojileri
hizmet sürekliliği planlaması
ile şirketiniz içinde iş ve bilgi
teknolojileri sürekliliğine
ilişkin planlama ve yetkinliğin
oluşturulması ve geliştirilmesi,
• Mevcut acil durum ve felaket
kurtarma planlarınızın,
iş gereksinimlerini, tabi
olduğunuz düzenlemeleri,
dünya standartları (örn. BS
25999, ISO 22301) dikkate
alır şekilde bilgi teknolojileri
hizmetleri odaklı geliştirilmesi.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel
kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade
etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve
temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Yazılım Varlık Yönetimi (Software
Asset Management) Hizmetleri
Kurumunuzdaki yazılım varlıklarını en
etkili biçimde yönetebilmeniz, kontrol
edebilmeniz ve korumanız için Yazılım
Varlık Yönetimi sürecini oluşturmanız
gereklidir.
Yazılım Varlık Yönetimi sürecinizi ITIL ve ISO kalite standartları çerçevesinde
uygulayarak firmanızda daha iyi bir kurumsal yönetişim süreci sağlamanız
gerekmektedir.
İhtiyacınız
Yazılım, BT’nin en önemli
varlıklarından biridir. Yazılım
varlıklarının toplam maliyetlerinin
önemli ölçüde düşürülerek kontrol
altına alınması gerekmektedir.
Yazılım yatırımlarınızı korumak ve
nelere sahip olduğunuzu, bunların
nerede çalıştığını ve kurumunuzun
varlıklarını verimli kullanıp
kullanmadığını belirlemek BT
yönetişimi açısından çok önemlidir.
Şirket’inizde nelere sahip olduğunuzu
bilmek, yalnızca ihtiyacınız
olan lisansları kullanabilmek ve
kullanım ömrünün her aşamasında
yazılımlarınızdan verimli bir şekilde
faydalanabilmek.için konusunda
uzmanlaşmış olan ekibimizden
destek alabilirsiniz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi
Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde
fayda sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• Yazılım Varlık Yönetimi süreci değerlendirmesi
ile olgunluk seviyelerinin belirlenmesi
ve sürece ilişkin farklılık analizi
gerçekleştirilmesi ve iyileştirme adımlarının
belirlenmesi
• Yazılım Varlık Yönetimi süreci uyarlaması
ile değerlendirme sonrası belirlenen
iyileştirme adımlarının hayata geçirilmesi ve
Yazılım Varlık Yönetimi yaşam döngüsünün
oluşturulması,
• Lisans gözden geçirme çalışması kapsamında
mevcut yazılım varlıklarınızın otomatik
araçlar ile toplanması, satın alınmış lisanslar
ve kullanılmakta olan lisansların orijinal
ve uyumlu olduklarının karşılaştırarak
doğrulanması,
• Lisans optimizasyonu çalışması kapsamında
yazılım yatırımlarınızın fazla veya eksik
lisanslamayı önleyecek şekilde yönetilmesi ve
mevcut sözleşmelerin güncellenerek en doğru
lisanslama modelinin konumlandırılması,
• Yazılım Varlık Yönetimi otomasyon araçlarının
uyarlanması ve tüm yazılım varlıklarınızın
ve ilişkili lisanslarınızın otomatik olarak
takibinin ve yönetiminin sağlanması.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu
PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”,
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve
PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC
Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)
Hizmetleri
Kurumunuzda iş performansını geliştirmek,
doğru hedeflere odaklanarak uyum
gereksinimlerini karşılamak, kontrol
ortamını oluşturmak ve etkin kaynak/
süreç yönetimini sağlamak için GRC yapısı
oluşturmanız gereklidir.
Günümüz iş dünyasının karmaşıklığı GRC süreçlerinin önemini arttırmaktadır.
GRC süreçlerinin olgunluğu Kurum iş performansının artması, değerlerinin
korunması ve uyum odaklı anlayışın benimsenmesi açısından son derece
önemlidir.
İhtiyacınız
Kurumsal stratejiyi, hedefleri ve risk
iştahını yansıtan iş taahhütlerinin
daha iyi anlaşılmasına dayalı iş
performansının optimize edilmesi;
Kaynakların etkin bir şekilde
yönetilmesi, süreçlerin etkinliğinin
arttırılması ve uygun teknolojiler ile
desteklenmesi;
Doğru hedeflere odaklanmış, uyum
gereksinimlerini karşılayan bir
organizasyon olmak;
İç kontrol ortamının geliştirilmesi ve
yönetimin iş faaliyetlerinin sürekli
kontrol altında olduğunu göstermesi.
Etkin süreçler ve doğru teknolojilerin
kullanılması sonucu olarak
performansın üst düzeye çıkartılması;
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri,
Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda
sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• GRC yapınızın en iyi uygulamalar ve
PwC GRC metodolojisi kapsamında
değerlendirilmesi ve yol haritasının
çıkartılması
• Tüm GRC süreçlerini kapsayacak şekilde
bir çerçeve sağlanması (Örneğin: risk
yönetimi, iç kontrol, denetim, uyum);
• Yalın ve odaklanmış bir organizasyon
sağlayarak süreç ve fonksiyonlara bağlı
fazla işlerin ortadan kaldırılması;
• İş ve Bilgi Teknolojileri süreçleri ile
GRC süreçlerinin etkileşimde olmasının
sağlanması;
• Yönetimin risk ve uyum süreçlerini düzenli
olarak kontrol etmesine imkân verilmesi;
• Organizasyonda Kurumsal GRC
faaliyetlerini etkinleştirmek için
GRC araçlarının değerlendirilmesi ve
uyarlanması:
• GRC teknoloji stratejisi ve yol haritası
uygulanması
• GRC teknoloji araçları optimizasyonu
• GRC teknoloji araçları desteği
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu
PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”,
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden
oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Bilgi Teknolojileri Denetimi ve
Uyum Hizmetleri
Yasa, mevzuat ve standartlara ne
kadar uyumlu olduğunuzu görebilmek
ve herhangi bir cezai işlemle
karşılaşmamak için Bilgi Teknoloji süreç
ve kontrollerinizin bağımsız kişilerce
denetlenmesi önem arz etmektedir.
Bilgi Teknolojileri, süreçleri içerisinde bulundurabileceği muhtemel zayıflıkların
yaratabileceği kayıplar düşünüldüğünde şirketler için büyük bir önem teşkil
eder. Bu önemin yanı sıra bankacılık ve telekom gibi yüksek risk seviyesine sahip
sektörlerde Bilgi Teknolojileri süreçleri yasal düzenleyici tarafından hazırlanan
mevzuatlar çerçevesinde düzenli olarak denetime tabi tutulmaktadır.
İhtiyacınız
Bilgi Teknolojileri şirketlerin bütün
sistemlerini etkileyecek geniş bir
kullanım alanına sahip olduğundan,
herhangi bir kontrol zayıflığının
yaratacağı riske karşı önlemler
alınması gerekmektedir.
Bu önlemlerin başında mevcut
sistemlerin bağımsız olarak
denetlenmesi, yasalara, mevzuatlara
ve uluslar arası BT standarına
olan uyumunun incelenmesi,
zayıflıkların giderilip ihtiyaç duyulan
alanların iyileştirilmesi gibi adımlar
bulunmaktadır.
Bu adımlar atılmadığında muhtemel
maddi kayıpların ve itibar kaybının
yaşanma riskinin yanı sıra sektöre
bağlı olarak yasal sorunlar yaşanması
da olasıdır. Bahsi geçen sorunları
yaşamamak adına bu konuda uzman
kişilerden destek alabilirsiniz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji
Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk
Uzmanları olarak size şu şekilde
fayda sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• BT yapısı, süreçleri ve
kontrollerinin BT yönetişim
çerçeveleri ve standartları
olan CobiT, ITIL,CMMI ve
ISO27001 ile iş hedefleri ve
gerekliliklerine ilişkin uyumun
değerlendirmesi,
• BT süreç ve kontrolleri
için tasarım ve operasyon
seviyelerinde zayıflıkların
belirlenmesi ve iyileştirilmesi,
• Şirket’iniz için geçerli olan
yasa, yönetmelik ve sözleşme
koşullarının incelenmesi,
• Şirket’iniz yasa gereği denetime
tabi tutulan sektörlerden birinde
yer alıyorsa, BT yapısının BDDK,
BT ve İletişim Kurulu, Hazine
Müsteşarlığı gibi düzenleyici
kurumları mevzuata uyumunun
bağımsız olarak denetimi,
• Mevzuat değişikliklerinin
Şirket’inizin BT yapısını nasıl
etkileyeceğine dair destek
sağlanması.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel
kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade
etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve
temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Bilgi Teknolojileri Değerleme
Hizmetleri
Şirket birleşme ve satın almalarında en
önemli alanlardan biri Bilgi Teknolojileridir.
Bilgi Teknolojileri değerlemesine yönelik
deneyim eksikliğiniz hedeflerinize
ulaşmanızda engel olmamalı.
Bilgi Teknolojileri bir şirket birleşme ve satın alma işlemi süresince birleşme (veya
ayrılma) döneminin en zorlayıcı alanı olarak bilinmektedir. İnsan kaynakları,
finans, satış ve pazarlama gibi kritik iş fonksiyonlarının Bilgi Teknolojileri’ne olan
bağımlılığı nedeniyle, Bilgi Teknolojileri şirketlerin birleşiminde ya da ayrılmasında
kritik bir önem taşımaktadır.
İhtiyacınız
Şirket olarak herhangi bir birleşme ya
da satın alma gerçekleştiriyorsanız,
bu birleşme ve satın alma
sırasında Bilgi Teknolojileri’ni de
stratejilerinize ve hedeflerinize
uygun bir şekilde değerlemeniz
gerekmektedir.
Birleşme ve satın alma
sürecinde, Bilgi Teknolojileri
platformlarının uygunluğunun
ve ölçeklenebilirliğinin
değerlendirilmesi, sistem
entegrasyonunun sağlanması ve
platformların konsolidasyonundan
kaynaklanan fayda ve maliyetlerin
tanımlanması ve gözden geçirilmesi
konuları önem arz etmektedir.
Bunun için, Bilgi Teknolojileri, iş
süreçleri ve bunların birbirlerine olan
bağımlılıkları konusunda kapsamlı
bilgisi ve geniş tecrübesi olan, bunun
yanında sistemler, veri, lisans ve
sözleşmelerin nasıl birleştirilebileceği
ya da ayrılabileceği konusunda
deneyimli olan uzman kişilerden
yardım alabilirsiniz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji
Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk
Uzmanları olarak size şu şekilde
fayda sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
Şirket birleşme ve satın alma işlemleri
öncesinde;
• Ön teklif veya tekliflerin
kapanışı tamamlanmadan önce
Bilgi Teknolojileri ile ilişkili
mevcut durumun ve risklerin
değerlendirilmesi,
• Şirket birleşme ve satın alma
işlemleri sonrasında;
• Bilgi Teknolojileri plan ve
stratejilerinin, Bilgi Teknolojileri
maliyetlerinin, yatırımlarının
ve metriklerinin analizi ve
tanımlanması,
• Organizasyon ve BT
yönetişimin tanımlanması ve
değerlendirilmesi,
• Sistem entegrasyonu ve veri
dönüşümünün sorunsuz bir
şekilde gerçekleştirilmesi,
• Lisans ve sözleşme konularında
destek.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel
kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade
etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve
temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Proje Risk, Kontrol ve Güvence
Hizmetleri
Değişen piyasa taleplerine zamanlı
şekilde cevap vermek, şirketinizin
sürekli dönüşümü ile mümkün olabilir.
Bu dönüşüm ancak başarılı projelerle
gerçekleşebilir.
Projelerin bütçelerini oldukça aştıkları, beklentileri karşılayamadıkları, stratejik
hedefler doğrultusunda yönetilmedikleri ve çoğunlukla da başarısız oldukları
bir ortamda yönetim kurulları proje yönetimi ve proje risk yönetimi konularında
bağımsız bir güvence talep etmektedir.
İhtiyacınız
Şirketinizin temel iş süreçlerini
destekleyen sistemlerini değiştirme
ya da iyileştirme kararı vermiş
olabilirsiniz.
Bu kapsamda tedarikçi firmaların
seçimi ve kullanımı gündeminizde
olabilir. Proje yönetim yapınızın ve
yönetim ve takip süreçlerinizin bu
dönüşüme hazır olduğundan emin
olmayabilirsiniz.
Yapacağınız yatırımın büyüklüğü
göz önünde bulundurulduğunda
öngörülen maliyetle beklenen
faydaların ölçülebileceği gerekli
yönetim, organizasyon ve süreç
altyapısını oluşturma ihtiyacınız
olabilir.
Devam eden mevcut projelerinizin
kapsamlarına uygun şekilde
bütçelerine uyumlu, zamanında,
kontrollü ve riskleri gözetir şekilde
yönetildiğine dair yönetim güvencesi
ihtiyacında olabilirsiniz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri,
Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak
size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• Proje başlangıcından bitimine kadar,
tedarikçi yönetimini de dahil eder
şekilde dönüşümün dünyada kabul
görmüş proje yönetimi standartları
göz önünde bulundurularak
bağımsız şekilde değerlendirilmesi,
• Proje risklerinin belirlenmesi
ve yönetilmesine yönelik proje
değerlendirme hizmetleri,
• Tedarikçi kontratlarının ve servis
seviyelerinin risk ve hizmet etkinliği
bakış açısıyla değerlendirilmesi.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik
olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir.
“PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye’de
kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Proje ve Portföy Yönetimi
Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin
Tasarımı Hizmetleri
Ancak etkin kullanılabilen bir proje ve
portföy yönetim aracı proje yönetimi
sürecini destekleyebilir.
Proje ve program yönetimi, şirkette birçok birimin katıldığı ve iletişimin,
kaynağın ve zamanlamanın yönetilmesinin kolay olmadığı bir disiplindir.
Proje yönetiminde başarıyı yakalamış şirketler, organizasyon yapılarına ve iş
modellerine uygun proje ve portföy yönetim sistemlerini seçerek veya şirket
içerisinde geliştirerek, proje yönetimi sürecini desteklemektedir.
İhtiyacınız
Proje portföyünüzü ve projelerde
görev alan kaynaklarınızı etkin
ve verimli bir şekilde yönetme
ihtiyacınız olabilir. Şirketiniz için
piyasadaki hangi proje ve portföy
yönetimi aracının en uygun olduğu
konusunda bir değerlendirmeye
ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.
Proje yönetimi süreçlerinizin tedarik
edeceğiniz proje ve portföy yönetimi
aracını kullanılarak etkin bir şekilde
tasarlanması ve uygulanması
için bulunduğunuz endüstride
uzman ve iş modelinizi iyi bilen bir
uygulama ortağı seçmek arzusunda
olabilirsiniz.
Mevcut proje ve portföy yönetimi
aracınızın ihtiyaçlarınızı karşılamada
yeterli olmadığını, uygulamayı
etkin bir şekilde kullanamadığınızı
düşünüyor ya da aracınızı
süreçlerinizle ve kullandığınız
diğer uygulamalarla entegre etmeyi
düşünüyor olabilirsiniz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri,
Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak
size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• Yapılan/planlanan yatırımdan
maksimum faydanın sağlanabilmesi
amacıyla organizasyon yapınız ve
iş modelinizle uyumlu, şirket için
en doğru proje ve portföy yönetimi
aracının seçimi
• Proje ve portföy yönetimi
sistemlerinde uzmanlaşmış
kadromuz ile şirketinizin proje
yönetimi ihtiyaçlarının belirlenmesi,
yaygın olarak kullanılan proje
ve portföy yönetimi araçlarının
önerilmesi,
• Tedarikçi firmalar ile ortak
çalışılarak uygulama sırasında
yetkin ve yeterli desteğin verilmesi,
mevcut aracın şirket ihtiyaçlarına
göre değerlendirilmesi, proje
ve portföy yönetimi aracının
entegrasyonu konusunda destek
verilmesi,
• Proje ve portföy yönetimi aracı
üzerindeki yetkilerin görevler,
iyi uygulamalar ve (varsa) tabi
olduğunuz mevzuata uygun şekilde
tasarlanması ve operasyonel bir risk
oluşturmayacak şekilde belirlenmesi.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik
olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir.
“PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye’de
kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Proje Yönetim Ofisi ve Proje
Yönetim Sürecinin Kurulması/
Değerlendirilmesi Hizmetleri
Şirketlerin ihtiyaçları sınırsız, kaynakları
ise kısıtlı. Mevcut kaynakların şirkete
maksimum faydayı sağlayacak şekilde
doğru projelere yönlendirilmesi başarı için
kaçınılmaz.
İş ve Bilgi teknolojileri hedeflerine ulaşmak amacıyla etkin bir proje portföyüne
sahip olmak için, proje portföy yönetimi sorumluluğunu üstlenen Proje Yönetim
Ofisi (PYO) fonksiyonu doğru projelerin seçiminde ve doğru yatırım kararlarının
alınmasında yönetime destek olmalıdır.
İhtiyacınız
Şirketinizin proje bütçe yönetimi
ve beklenen stratejik faydaların
sağlanması konularında başarılı bir
geçmişi olmayabilir.
Yatırım yapılan projelerin
stratejik hedeflere ulaşmadaki
katkısının belirlenmesi, projelerin
performanslarının arttırılması,
projelerin belirli bir metodolojiye
uygun şekilde yürütülmesi,
uygulanması ve projelerin tüm
paydaşları ile etkin iletişimin
sağlanması amacıyla altyapı,
organizasyon ve süreçleriyle beraber
bir Proje Yönetim Ofisi (PYO)
kurulması ihtiyacında olabilirsiniz.
Mevcut Proje Yönetim Ofisinizin
(PYO) organizasyonel konumu,
sorumluluk ve hedefleri konusunda
uluslararası uygulamalar ışığında
bir değerlendirme isteyebilir,
tüm projelerinizin ve etkilerinin
yönetimi için kurumsal seviyedeki
bir değerlendirme arayışında
olabilirsiniz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji
Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk
Uzmanları olarak size şu şekilde fayda
sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• Şirketinizin mevcut organizasyon
yapısı incelendikten sonra,
PYO’nun organizasyonunuzdaki
en uygun konumunun belirlenmesi
ve görev tanımının hazırlanması,
• Şirket proje portföyününüzün
analizi, PYO iletişim ve raporlama
mekanizmasının oluşturulması,
• Mevcut PYO’nun ve proje ve
portföy yönetimi standartlarınızın
olgunluk seviyesinin PwC
metodolojisiyle değerlendirilmesi
ve geliştirme alanlarının
belirlenmesi.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel
kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade
etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve
temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Proje Yönetimi Danışmanlığı
Hizmetleri
Değişen piyasa koşullarında giderek
karmaşıklaşan proje ve programların
başarılı şekilde yönetimi, konusunda
yetkin ve uzman bir ekip olmadan
mümkün olmamaktadır.
Proje, belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan, amacı, kapsamı ve bütçesi
açıkça tanımlanmış ve bir defaya mahsus gerçekleştirilen aktiviteler bütünüdür.
Paydaşların kapsam ve kalite beklentilerini karşılayan, planlanan zamanda ve
planlanan bütçede tamamlanan projeler başarılı olarak nitelendirilmektedir.
Kompleks projelerde ise paydaşların beklentilerini karşılamak, bütçe ve zaman
planına uyum sağlamak yetkin ve uzman insan kaynağı olmadan mümkün
olmamaktadır.
İhtiyacınız
Projelerinizin kapsamı sürekli
değişiyor ve projelerinizi
planladığınız terminde
tamamlayamıyor olabilirsiniz.
Mevcut proje kaynakları ile
projelerinizi başarılı bir şekilde
sonlandıramıyor, aksiyonları
uygulamaya geçiremiyor olabilirsiniz.
Proje ekibi içinde ve şirket genelinde
iletişimi sağlıklı bir şekilde
yürütemiyor, her proje paydaşının
projeyi başka bir yöne çekmesine
engel olamıyor olabilirsiniz.
Projelerinizin zaman ve bütçe
performansını takip etmek ve proje
risklerini yönetmek için organize bir
yaklaşım ve uygulama metodolojiniz
olmayabilir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji
Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk
Uzmanları olarak size şu şekilde fayda
sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• PwC’nin proje yönetimi yaklaşımı
kullanılarak uluslararası kabul
görmüş proje yönetimi standartları
ve çerçevelerine uygun şekilde
(örn. PMI, Prince2) mevcut proje
yönetimi uygulamalarınızdaki
geliştirme alanlarının belirlenmesi
ve uygulanması,
• İş ve proje hedeflerinize
ulaşmanızda size en uygun
proje yönetimi metodolojisinin
oluşturulması, karmaşık
ve stratejik önemi olan
projeleriniz için deneyimli proje
yöneticilerimizle doğrudan proje
yönetimi desteğinin sunulması.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel
kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade
etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve
temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Veri Analizi
Şirketinizdeki verileri iş hedeflerinize
ulaşmak için daha işe yarar bir biçimde
kullanmak istemez misiniz? Hedeflere
daha kolay ulaştıracak bilgilere ya
halihazırda sahipsek?
Şirket yönetimine sunulan raporlamaların hatalı veya eksik yapılması şirketin
stratejik kararlarını ve hedef gerçekleşmelerini doğrudan etkileyecektir.
İhtiyacınız
Şirket verilerinizin hızla büyümesiyle
birlikte performans hedefleri ve
beklentilerinin karşılanmasına
yönelik analizlerin yapılmasında ve
gelecek tahminleri ile kararlarının
alınmasında zorluklar yaşıyorsanız,
doğru analiz yöntemleri kullanılarak
fark yaratan, hızlı bilginin
yöneticilerinize ulaştırılmasına
ihtiyacınız var demektir.
Sahip olduğunuz şirket yapısı gün
geçtikçe karmaşıklaşıyor, müşteri
sayılarınız ve veri büyüklüğünüz
artıyorsa, mevcut yapıya göre
gerçekleştirilen analizler
ihtiyaçlarınıza cevap vermiyor
olabilir.
Şirket yöneticilerinin karar alma
sürecine destek olacak şekilde
analizlerin ve raporlamaların
hazırlanmasına yönelik bu konularda
size destek olmak isteriz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji
Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk
Uzmanları olarak size şu şekilde fayda
sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• Bilgilere ulaşılması amacıyla
kullanılan veri analiz ve
raporlama yöntemlerinin
değerlendirilmesi,
• Şirketin karar alma
mekanizmalarını destekleyici
iş zekası yöntemlerinin
değerlendirilmesi, akıllı raporlama
altyapısının tasarımı,
• Şirketin performans hedeflerine
yönelik oluşturulan metriklerin
değerlendirilmesi ve
yorumlanması,
• Veri analizlerinin
gerçekleştirilmesi ve çözüm
önerilerinin oluşturulması,
• Belirli alanlarda yaşanan
problemlere ilişkin veri analiz
tekniklerinin uygulanması,
• Veri kaybı önleme (DLP)
süreçlerinin değerlendirilmesi /
oluşturulması.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel
kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade
etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve
temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Veri Kalite Değerlendirmesi
İş süreçleri ihtiyaçlarının karşılanması;
doğru bilginin, doğru anlamı içerecek
şekilde, doğru formatta, doğru zamanda
ve doğru yerde bulunmasına bağlıdır.
Şirket verileri kalitesinin düşük olması, organizasyonların verimli olmasını ve
etkili karar almasını doğrudan etkileyecektir.
İhtiyacınız
Şirketinizde saklanan verilerin
kaydedilmesi, değerlendirilmesi,
kullanılmasına yönelik
gerçekleştirilen süreçlerde standart
bir yöntem izlenmiyorsa ve kayıtlı
verilerin doğruluğuna/tutarlılığına
güvenemiyorsanız, verilerinizin
kalitesinin değerlendirilmesine
ve iyileştirilmesine ihtiyacınız var
demektir.
Verilerin, kurum gereksinimleri
ve yasal düzenlemeler ile uyumlu
olacak şekilde saklandığından
emin olunmalıdır. Bu kapsamda
kontrollerin ve süreçlerin
oluşturulması ihtiyacı öne
çıkmaktadır.
Şirketinizin temel yapı taşlarından
biri olan verinin kalitesinin
iyileştirilmesine ve yönetilmesine
ilişkin süreçlerin oluşturulmasında
size destek olabiliriz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji
Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk
Uzmanları olarak size şu şekilde fayda
sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• Verilerin doğruluğunun ve
bütünlüğünün sağlanmasına
yönelik süreçlerin oluşturulması,
• Veri kalitesinin iyileştirilmesine
yönelik yol haritalarının
oluşturulması,
• Veri kalitesinin izlenmesine
yönelik süreçlerin oluşturulması,
• Verilerin doğru olarak
kaydedilmesini sağlayacak
kontrollerin değerlendirilmesi ve
iyileştirilmesi,
• Verilerin saklandığı alanlara
yönelik güvenlik kontrollerinin
değerlendirilmesi,
• Verilerin doğru lokasyonlarda
saklanmasına yönelik oluşturulan
kontrollerin değerlendirilmesi.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel
kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade
etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve
temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Veri Transformasyonu ve Test
Hizmetleri
İş birimi ve proje ihtiyaçlarına
odaklanmayan, etkin bir yönetim
metodolojisinden yoksun veri aktarımları
ve dönüşüm projelerinin ihtiyaca cevap
vermeyecek bir biçimde sonuçlanması
kaçınılmaz bir sondur.
Tüm organizasyonu etkileyen veri aktarım ve dönüşümlerinin sadece teknik
olarak değerlendirilmesi ve şirket genelinde etkin bir şekilde yönetilememesi,
projelerin zaman planlamalarını ve maliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek,
proje hedeflerine ulaşılmamasını beraberinde getirecektir.
İhtiyacınız
Özellikle iş değişikliklerinde ve
yeni sistem geçişlerinde verinin iş
ihtiyaçlarını karşılamaya devam
etmesi için veri aktarım veya
dönüşüm faaliyetlerinin etkin bir
şekilde yönetilmesine ihtiyaç vardır.
Şirket bünyesinde kullanılan veri
sahiplerinin süreçlere dâhil olması,
test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
aktarım onaylarının alınması ve
kullanılacak verilere ilişkin erişim
planlamalarının göz önünde
bulundurulması ihtiyacı öne
çıkmaktadır.
Özetle veriyi bir uygulamadan başka
bir uygulamaya aktarıyorsanız veya
farklı şekillerde kullanmaya ihtiyaç
duyuyorsanız bu konuda size destek
olabiliriz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji
Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk
Uzmanları olarak size şu şekilde fayda
sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
• Uçtan uca veri aktarım yaşam
döngüsünün yönetilmesi,
• İş birimi ihtiyaçları ve teknik bakış
açısıyla yeni yapıda veriye erişim
beklentilerinin anlaşılması,
• Veri aktarım projelerinde proje
yönetimi,
• Veri aktarım süreçlerinin
oluşturulması /değerlendirilmesi,
• Veri aktarım faaliyetlerine ilişkin
üçüncü partilerle imzalanan
sözleşmelerin gözden geçirilmesi,
• Aktarılan verilerin doğruluğunun
ve bütünlüğünün test edilmesi,
• Kritik iş süreçlerine ilişkin
verilerin örneklem yöntemiyle
detaylı olarak test edilmesi.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel
kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade
etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve
temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
Veri Yönetişimi
Günümüzde hızla gelişen iş dünyasında,
şirketler geçmişe oranla daha hızlı karar
almak zorundadır. Hızlı karar almanın
yolu ise doğru bilgiye hızlı ulaşmaktan
geçer.
Verilerin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliğinin sağlanamaması paydaşların,
müşterilerin ve şirketin beklentileri ile yasal düzenlemelere uyumluluğu da
etkileyecektir.
İhtiyacınız
Şirketinizin iç ve dış tehlikelere
karşı verilerini güvenli olarak
yönetebilmesi, stratejik kararların
alınmasında doğru ve hızlı veriye
zamanında ulaşabilmesi için, veri
yönetimi faaliyetlerinin etkin bir
şekilde gerçekleştirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Mevcut durumda şirket verilerinin
doğruluğu, bütünlüğü ve gizliliğinin
sağlanmasında zafiyetler yaşanıyorsa,
veri yönetişimi süreçlerinin
oluşturulması, yönetilmesi ve takip
edilmesi gerekmektedir.
Şirketin en önemli varlığı olan
verinin yönetilmesine ilişkin
süreçlerin iyi uygulamalarla ve
şirket kültürünüzle uyumlu olacak
şekilde oluşturulmasında size destek
olabiliriz.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
İletişim
PwC Risk, Süreç ve Teknoloji
Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk
Uzmanları olarak size şu şekilde fayda
sağlayabiliriz:
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
[email protected]
Veri yönetişimine yönelik;
• Organizasyonel sorumlulukların
belirlenmesi,
• Politika, prosedür ve standartların
oluşturulması,
• Veri sahipliğinin belirlenmesi,
• Veri sınıflandırma şemasının
oluşturulması,
• Veri sözlüğünün oluşturulması,
• Veri güvenliğinin sağlanmasına
yönelik kontrollerin
oluşturulması,
• Anahtar performans
göstergelerinin tasarlanması
ve takip edilmesine yönelik
raporlamaların oluşturulması.
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel
kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade
etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve
temsil etmektedir.
www.pwc.com.tr/bilgi-teknolojileri
PwC Hakkında
Risk, Süreç ve Teknoloji
Hizmetleri
PwC, tüm dünyada en üst düzey sektör
uzmanlığı ile sunduğu denetim, vergi ve
danışmanlık hizmetleri ile müşterilerine
aradıkları değeri katar.
Özkan Kıvanç
157 ülke 184.000’i aşkın çalışanı ile PwC
yeni bir yaklaşım ve pratik tavsiyeler
üretmek üzere müşterileri ile düşünce,
deneyim ve çözüm önerilerini paylaşır.
PwC 1981’den bugüne faaliyet gösterdiği
Türkiye’de, İstanbul’da iki, Ankara’da,
Bursa’da ve İzmir’de birer ofis olmak üzere
toplam 5 ofiste, yaklaşık 1.300 kişilik
profesyonel kadrosu ile Türk iş dünyasının
aradığı değeri yaratmak için hizmet
sunmaktadır.
Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri
Tel: +90 212 326 6886
E-posta: [email protected]
Oktay Aktolun
Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri
Şirket Ortağı
Tel: +90 212 326 6073
E-posta: [email protected]
© 2014 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik
olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir.
“PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye’de
kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
2015-0001
Download