Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi

advertisement
Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Kongresi (ICPESS 2016) 24-26 Ağustos Tarihlerinde
İstanbul'da Gerçekleştirildi.
Sakarya Üniversitesi tarafından organize edilen ve "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir
İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi" (AB Projesi-IPA Bileşen I)
kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2016)" etkinliği 24-26 Ağustos tarihlerinde, ilgili kamu kurumkuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile yerli-yabancı akademisyenlerin geniş
katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.
Açılış programında, ICPESS Organizasyon Komitesi Başkanı Doç Dr. Sayın Şakir GÖRMÜŞ, Sakarya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sayın Fatih SAVAŞAN, PwC UK temsilcisi
Sayın Özge İSKİT konuşmalarını gerçekleştirmiştir.
Gelir İdarisi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK, Türkiye gündemi, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve
gönüllü uyumun artırılması konusunda uygulanan eylem planları ve sağlanan gelişmelerden
bahseden konuşmasını gerçekleştirmiştir.
Akabinde, Prof. Dr. Sayın Friedrich SCHNEIDER '' Size and Development of the Shadow Economy
in 35 Highly-developed Countries: What do We (not) Know?" konulu, Prof. Dr. Sayın James ALM
''W(h)ither the Tax Gap '' konulu sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.
Karar Gazetesi ekonomi yazarı Sayın İbrahim KAHVECİ'nin moderatörlüğünde yürütülen öğleden
sonraki I. oturumda, Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK, kayıt dışılıkla
mücadelede sağlanan ilerlemeler ile gelinen noktayı özetleyen sunumu gerçekleştirmiştir. Prof. Dr.
Sayın Friedrich SCHNEIDER, Prof. Dr. Sayın James ALM ve Pwc UK temsilcisi Sayın Diane HAY
katılımcıların sorularını cevaplamıştır.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ'un moderatörlüğünde yürütülen konferansın
öğleden sonraki II. oturumunda da;
Prof. Dr. Sayın Muhsin KAR tarafından, "Does the Size of Shadow Economy Matter for
Financial Development"
Prof. Dr. Sayın Güneri AKALIN tarafından, "The Relationship of the Shadow Economy and the
Deficit of Savings at the Phase of the Economic Development in Turkey"
Prof. Dr. Sayın Gülay AKGÜL YILMAZ tarafından, ''Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi ve Gelir
Vergilemesinde Sorunlar''
Prof. Dr. Sayın Ahmet Burçin YERELLİ tarafından, ''Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdamın SosyoEkonomik Özellikleri ''
Prof. Dr. Sayın Fatih SAVAŞAN tarafından, ''Türkiye'deki Kayıt Dışı Ekonomi ve Dinamikleri''
başlıklı sunumlar gerçekleştirilmiş ve katılımcıların soruları cevaplanmıştır.
Konferansın ikinci gününde ise, kayıt dışı ekonominin boyutu ve ölçümü ile vergi uyum maliyetinin
ölçümü ve bu alanda ülke düzeyinde yapılacak anket çalışmalarına ilişkin yerli ve yabancı
akademisyen ve uzmanlar ile Başkanlığımız temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay
gerçekleştirilmiştir.
Yayın Tarihi: 2/9/2016 - 14:06
Download