UFRS Bülten - PwC Türkiye

advertisement
www.pwc.com.tr
UFRS Bülten
Amortisman ve itfa’da kabul edilebilir
yöntemler netleşti
Ağustos 2015
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları Bülteni
UMS 16, ‘Maddi duran varlıklar’ ve UMS 38
‘Maddi olmayan duran varlıklar’
Yürürlük
tarihi:
KGK’nın UMS 16
ve UMS 38
standartlarındaki
değişikliklere
ilişkin tebliğleri
Resmi Gazete’de
yayımlanarak
yürürlüğe
girmiştir.
1 Ocak 2016
tarihinden sonra
başlayan hesap
dönemleri için
geçerlidir. Erken
uygulamaya izin
verilmektedir.
Konu
UMSK, UMS 16, ‘Maddi duran varlıklar’ ile UMS 38, ‘Maddi olmayan duran
varlıklar’ standartlarını hasılata dayalı amortisman ve itfa yöntemlerinin
uygunluğuna dair açıklık getirmek üzere değiştirdi.
UMS 16’daki değişiklik, bir maddi duran varlığı kullanarak elde edilen
hasılata dayalı amortismanın uygun olmadığını açıklar.
UMS 38’deki değişiklik, bir maddi olmayan duran varlığı kullanarak elde
edilen hasılata dayalı itfanın uygun olmadığına dair bir varsayım ortaya
koyar. Sadece belli sınırlı durumlarda bu varsayımın aksi ispat edilir:
• Maddi olmayan duran varlığın hasılatın bir ölçüsü olarak ifade edildiği,
veya
• Maddi olmayan duran varlığın hasılat ve ekonomik faydalarının
tüketiminin birbirleri ile fazlasıyla ilişkilendirilebilen durumlar olması
halinde.
Etki
Maddi Duran Varlıklar
Çok az işletme hasılata dayalı amortisman yaklaşımı kullandığından UMS
16’daki değişikliğin önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UFRYK 12, ‘İmtiyazlı hizmet anlaşmaları’ uyarınca maddi olmayan duran
varlıkları olan ve daha önce bir maddi olmayan duran varlığı itfa etmede
hasılata dayalı yöntemi kullanan işletmeler bu değişiklikten önemli
derecede etkilenebilirler.
Eğlence ve medya sektöründeki işletmeler de bu değişiklikten önemli
derecede etkilenebilirler. Program haklarından kaynaklanan maddi
olmayan duran varlıkların çoğunlukla hasılatlarının büyük bir kısmı ilk
gösterimlerden kaynaklandığından, itfasında sıklıkla azalan bakiyeler
yöntemi kullanılır.
Özet
UMS 16 ve UMS 38 tarafından izin verilen bir çok amortisman ve itfa yöntemi
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları örneğin, azalan bakiyeler yöntemi ve üretim
birimleri yöntemidir. Değişikliğin önemli etkisi olacağı finansal tablo
hazırlayıcılarının bu seçenekleri araştırmaları faydalı olabilir.
PwC
2
Sorularınız için bize
danışabilirsiniz...
PwC Türkiye UFRS Danışmanlık Ekibi
[email protected]
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu
PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. , Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil
etmektedir.
Download