Halka Arz Seyri

advertisement
www.pwc.com.tr
Halka Arz Seyri:
Türkiye’ye Bakış
2013 yılının ilk
çeyreği
Sermaye Piyasaları
Giriş
2013 yılının
1. çeyreğinde, tek
bir halka arzdan
toplamda 106
milyon Euro gelir
elde edildi
Borsa İstanbul’un 2013
yılının 1. çeyreği, 106
milyon Euro gelirin elde
edildiği tek bir halka arzla
oldukça yavaş geçti. Son iki
yılın en büyük halka arzı
olan Halk Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin
(‘Halk GYO’) 2013 Şubat
ayında gerçekleşen halka
arzı, şirketin büyük ortağı
olan Türkiye Halk Bankası
A.Ş.’nin bağlı ortaklığındaki
paylarının satışı ile
yapılmıştır.
Halk GYO’nun halka
arzı, Gayrimenkul
Yatırım Ortaklıklarındaki
(‘GYO’) halka arzların
göreceli ağırlığını devam
ettirmektedir. 2012 yılının 1.
çeyreğinde gerçekleştirilen
en büyük üç halka arzdan
birisi yine bir GYO halka arzı
olmuş ve Özak Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2012
Şubat ayında gerçekleştirdiği
halka arzla yaklaşık olarak
42 milyon Euro kaynak
yaratmıştır.
2
PwC
Halka arzlardaki bu
yavaşlamaya rağmen, tek
bir işlemle yaratılan kaynak,
2012 yılında toplanan
yaratılan kaynağın yaklaşık
%40’ına denk gelmektedir
ki, bu da ortalama halka
arz büyüklüğü bir artışı
işaret etmektedir. 2012
yılındaki ortalama işlem
hacmi, kısmen Gelişen
İşletmeler Pazarındaki
(‘GİP’) artan işlemlerin
etkisiyle 10 milyon Euro
civarında gerçekleşmiştir.
2012 yılının tamamında
GİP’te gerçekleşen 10
halka arzdan üçü yılın 1.
çeyreğinde gerçekleşmiş
olmasına rağmen, 2013
yılının başından bu yana
GİP’te herhangi bir halka arz
yaşanmamıştır.
2012-2013 yılları çeyrek dönemler bazındaki halka arzlar
120.0
12
100.0
10
8
80.0
GIP
60.0
6
40.0
4
20.0
2
Ulusal Pazar
İşlem adedi
0
0.0
2012 1Ç
2012 2Ç
2012 3Ç
2012 4Ç
2013 1Ç
Yoldaki halka arzlar
Mevzuat değişiklikleri
22 Nisan 2013’te, Pegasus
Hava Taşımacılığı A.Ş. halka
arz ile 650 milyon TL kaynak
yarattı ve Türk Hava Yolları
AO’dan sonra en büyük halka
açık 2. Türk havacılık şirketi
haline geldi. Bu halka arz,
aynı zamanda 2013’te Borsa
İstanbul’daki en büyük halka
arz oldu.
2013 Şubat ayında,
SPK, yaratılan kaynağın
kullanımında daha fazla
şeffaflık, ilişkili taraf
işlemleri, banka/aracı
kurumlardan ek değerleme
raporları ve önemli
hissedarlar için hisse senedi
ticareti gibi yatırımcıların
güvenini arttırmaya yönelik
yönetmeliklerinde yapılan
değişiklikler hakkında
açıklamalarda bulundu.
Nisan 2013’te, SPK, Akyürek
Tüketim Ürünleri A.Ş.,
Odaş Elektrik Üretim
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve
Panora GYO’nun halka arz
başvurusunda bulunduklarını
duyurdu. Aynı zamanda
Emlak Konut GYO, ikinci
halka arz için başvuruda
bulundu. Mayıs 2013’de,
Royal Halı İplik Tekstil
Mobilya Sanayi ve Ticaret
A.Ş. hisseleri işlem görmeye
başladı.
Ancak, yeni getirilen, ilk
halka arzda 20 milyon TL’ye
kadar olan kısmın tamamının,
20 milyon ila 40milyon
TL arasındaki kısmın ise
%50’sinin halka arz eden
aracı kurum tarafından
üstlenilmesi şartı gibi bazı
değişikliklerin piyasadaki
hareketlilik üzerinde olumsuz
bir etki yaratma ihtimali
vardır. Bu yeni uygulamayla,
aracı kurumlar risk alma
konusunda daha çekingen
davranacaklarından, küçük
ölçekli şirketler açısından
halka arz faaliyetlerinin
azalması olasılığı söz
konusudur.
Yeni kurallardan birisi de,
fiyat aralığı uygulamasında,
tavan halka arz fiyatının
taban halka arz fiyatının
yüzde yirmi fazlasını
geçemeyecek olması
yönündedir. Bu durumda,
hisse ihraç eden şirketler hisse
değerlemesi açısından %20’lik
bir primi yeterli görmezlerse
piyasaya arz konusunda
tereddüt yaşayabilecektir.
Halka Arz Seyri
3
Sermaye Piyasaları
Kanunu’ndaki Değişiklikler
• Halka arza aracılık
eden kuruluş, bu
yüklenim şartı
gereğince aldığı
payları, payların
borsada işlem görmeye
başlamasından
itibaren altı ay süreyle
halka arz fiyatının
altındaki bir fiyattan
borsada satamaz.
Sermaye Piyasaları
mevzuatında yapılan
değişiklikler özetle
şunlardır:
Halka Arzda Aracılık
• SPK kararı gereğince,
halka arza aracılık
eden kuruluşların,
hisse senedi ihraç
eden kuruluşun piyasa
değerini esas alarak
halka arzı yüklenmesi
gerekmektedir.
Değerleme
• Payları ilk kez halka
arz edilen ortaklığın,
halka arz sonrasında
halka arz fiyatının
belirlenmesinde esas
alınan varsayımların
gerçekleşip
gerçekleşmediği,
gerçekleşmediyse
bunun nedenleri
hakkında
değerlendirmeleri
içeren bir rapor
hazırlaması ve söz
konusu raporun halka
arzdan sonraki iki
yıl boyunca finansal
tablolarının kamuya
açıklanmasını
• Halka arzın büyüklüğü
20 milyon TL’nin
altında olması
durumunda, halka
arza aracılık eden
kuruluşun satılamayan
payların tamamı için
yüklenimde bulunması
zorunludur. Bu
yüklenim, payların
değerinin 20 milyon
ila 40milyon TL
arasında olduğu halka
arzlarda satılamayan
payların %50’si için de
geçerlidir.
müteakip 10 iş günü
içerisinde açıklanması
zorunludur.
Ayrıca, söz konusu
raporun ortaklığın
internet sitesinde ve
Kamuyu Aydınlatma
Platformunda
yayımlanması
gereklidir.
• Tavan ve taban fiyat
sınırlarına ilişkin olarak
da bir dizi yeni kriter
getirilmiştir. Buna göre,
fiyat aralığı yoluyla talep
toplama yönteminde,
halka arz anında, tavan
halka arz fiyatı taban
halka arz fiyatının %20
fazlasını geçemez.
Halka Arz Sonrası
Performans
31 Mart 2013 tarihi
itibariyle, 2012 yılındaki
en büyük beş halka arz ile
2013 yılının şimdilik tek
halka arzından, sadece
Teknosa İç ve Dış Ticaret
A.Ş.’nin (“Teknosa”) halka
arz fiyatı üzerinde işlem
görmektedir.
Halka Arz Sonrası Performans
(halka arz fiyatı ile 31 Mart 2013 tarihi itibariyle hisse fiyatı)
50%
40%
37%
30%
20%
10%
-20%
-30%
4
PwC
TKNSA
POLHO
HLGYO
-4%
TMSN
-6%
-18%
KRTAL
-10%
OZKGY
0%
0%
-22%
Söz konusu hisse
senetlerinin, BIST 100
endeksinin geneline oranla
performansı iyi olmamıştır.
Ancak, Teknosa düşük
bir seviyeden başlamış
olmasına rağmen 2013
Ocak ayı ile birlikte
yeniden yükselişe geçerek
2013 Mart ayında piyasa
performansını hemen
hemen yakalamıştır.
Bazı hisse senetlerinin BIST 100 endeksine
oranla performansı
Teknosa
12
1.10
1.05
11
1.00
0.95
9
BIST-100’e
oranla
performans
8
Hisse Fiyatı
10
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
7
0.65
6
13
13
17
/0
3/
13
17
/0
2/
12
17
/0
1/
12
17
/1
2/
12
17
/1
1/
12
17
/1
0/
12
17
/0
9/
12
17
/0
8/
12
17
/0
7/
17
/0
6/
17
/0
5/
12
0.60
Polisan Holding
1.20
3.1
2.9
1.10
2.7
1.00
2.5
0.90
2.3
2.1
0.80
BIST-100’e
oranla
performans
Hisse Fiyatı
1.9
0.70
1.7
0.60
3
03
/1
24
/
3
02
/1
24
/
3
01
/1
24
/
2
12
/1
2
24
/
11
/1
2
24
/
10
/1
2
24
/
09
/1
2
24
/
08
/1
2
24
/
07
/1
2
24
/
06
/1
24
/
24
/
05
/1
2
1.5
Halka Arz Seyri
5
6
PwC
13
03
/
22
/
13
13
02
/
22
/
01
/
22
/
12
12
/
22
/
12
12
11
/
22
/
10
/
22
/
12
12
09
/
22
/
08
/
22
/
12
07
/
22
/
12
06
/
22
/
12
05
/
22
/
13
13
3/
/0
27
13
3/
/0
20
13
3/
/0
13
13
3/
/0
06
13
2/
/0
27
13
2/
/0
20
13
2/
/0
13
13
2/
/0
06
13
1/
/0
30
13
1/
/0
23
13
1/
/0
16
13
1/
/0
09
12
1/
/0
02
12
2/
/1
26
12
2/
/1
19
12
2/
/1
2/
/1
12
05
Tümosan
1.05
4.1
1.00
0.95
4
0.90
3.9
0.85
3.8
0.80
3.7
0.75
0.70
0.65
0.60
1.10
2.7
1.00
2.5
0.90
0.80
2.3
0.70
0.60
0.50
1.7
0.40
1.5
BIST-100’e
oranla
performans
3.6
Hisse Fiyatı
3.5
3.4
Özak GYO
2.1
BIST-100’e
oranla
performans
1.9
Hisse Fiyatı
Karakaş Atlantis
1.10
2.8
1.00
2.6
2.4
0.90
2.2
0.80
2
0.70
1.8
1.6
0.60
BIST-100’e
oranla
performans
Hisse Fiyatı
1.4
13
3/
/0
03
13
2/
/0
03
13
1/
/0
03
12
2/
/1
03
12
1/
/1
03
0/
/1
03
9/
03
/0
8/
/0
03
12
1
12
1.2
0.40
12
0.50
Halk GYO
1.05
1.36
1.35
1.00
1.34
0.95
1.33
0.90
1.31
1.32
1.3
0.85
1.29
0.80
1.28
0.75
1.26
Hisse Fiyatı
/1
/0 3
2
28 /1
/0 3
02 2/1
/0 3
04 3/1
/0 3
06 3/1
/0 3
08 3/1
/0 3
10 3/1
/0 3
12 3/1
/0 3
14 3/1
/0 3
16 3/1
/0 3
18 3/1
/0 3
20 3/1
/0 3
22 3/1
/0 3
24 3/1
/0 3
26 3/1
/0 3
28 3/1
/0 3
3/
13
26
/0
2
/1
3
1.27
24
/0
2
22
BIST-100’e
oranla
performans
Halka Arz Seyri
7
Ekonomik Görünüm
İleriye dönük sermaye
piyasası hareketi beklentileri
ekonomik görünümle
yakından ilgili olacaktır.
GSMH
Türkiye ekonomisi 2012
yılının son çeyreğinde bir
önceki yılın aynı dönemine
kıyasla, piyasa genelindeki
%2,4’lük genel görüşün çok
altında, sadece %1,4 oranında
büyüme göstermiştir. 2012
mali yılındaki ekonomik
büyüme, hükümetin en son
Orta Vadeli Programında
ilan ettiği %3,2’lik revize
edilmiş büyüme hedefinin
tam %1 altında %2,2 olarak
gerçekleşmiştir. Bu son veriler
ışığında, Türk ekonomisi
1.4 milyar TL (786 milyar
ABD Doları) büyümüş ve
kişi başına GSMH ise 18.927
TL’ye (10.504 ABD Doları)
çıkmıştır.
Yıllık büyüme oranı %
9.2%
8.4%
8.8%
5.0%
5.0%
2015T
4.7%
2014T
6.9%
4.0%
2.2%
2013T
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0.7%
-4.8%
Kaynak: TUIK, Orta Vadeli Program, PwC Türkiye
Son GSMH verileri bu yazının
tarihi itibariyle çıkmamış
olmasına rağmen 2013 ilk
çeyreğine ilişkin sanayi
8
PwC
üretim rakamları olumlu bir
görünüm sunmaktadır. Bunun
devam etmesi durumunda,
Türkiye ekonomisi 2013 ilk
çeyreğinde nispeten güçlü bir
büyüme yakalamış olacaktır.
Enflasyon
Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından yayınlanan
enflasyon verilerine göre,
2013 Mart ayında %0,4’lük
piyasa öngörüsünün
üzerinde tüketici fiyatları
%0,66 oranında artmıştır.
Bu son rakamlarla, yıllık
enflasyon %7,03’den %7,29’a
çıkmıştır. Yılın ilk üç ayına
bakıldığında, yıllık ortalama
enflasyon 2013 yılının ilk
çeyreği itibariyle %7,21’e
yükseldiği görülmektedir.
Yıllık enflasyon (2003 fiyatları ile)
14.0%
12.0%
10.0%
10.4%
10.1%
9.7%
9.4%
TCMB
Tahmini
5.3%
8.4%
7.7%
8.0%
6.5%
7.3%
6.4%
6.2%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Gerçekleşen
2012
Q1
2013
Hedeflenen
Kaynak: TUİK, TCMB, PwC Türkiye
Enflasyondaki bu artışın
en büyük sebebi, yılın ilk
çeyreğinde yaklaşık 10 puan
yükselmiş olan işlenmemiş
gıda fiyatlarındaki artış
olmuştur. Aynı dönemdeki
TÜFE’deki yüzde 1,1 puanlık
artıştaki 1 puan buradan
kaynaklanmıştır.
Halka Arz Seyri
9
S&P’nin Not Yükseltmesi
Fitch’in Türkiye’nin notunu
yatırım yapılabilir seviyeye
yükseltmesinden sonra
Standard & Poor’s
(‘S&P’)da Türkiye’nin
uzun vadeli yabancı para
cinsinden kredi notunu bir
kademe arttırarak, Mart
sonu itibariyle BB’den,
yatırım yapılabilir seviyesinin
bir kademe altında olan
BB+’ya yükseltmiştir. Aynı
Türkiye’nin iç talepteki
yavaşlamayla birlikte ihracat
performansının yükselmiş
olması dolayısıyla halen büyük
orandaki net dış finansman
ihtiyaçlarındaki düzenli ve
sürekli düşüş;
Ekonomik büyümenin,
Türkiye’nin nispeten güçlü mali
performansı üzerinde olumsuz
bir etki yaratmaksızın daha
sürdürülebilir bir seviyeye
ulaşmış olması;
Ekonomik Görünümün
Özeti
Şayet sanayi üretimi
GSMH’daki büyümenin
erken bir göstergesi ise, 2013
için %4’lük hedef GSMH
büyümesi gerçekleşebilecektir
ki, bu da kaynak talebini
ve dolayısıyla halka arz
faaliyetlerini olumlu
10
PwC
zamanda, S&P, Türkiye’nin
yerel para birimi cinsinden
kredi notunu ise BBB-’den
BBB’ye çıkarmıştır. Bu not
artırımlarının altında şu
nedenler yatmaktadır:
Yabancı para cinsinden
kredilerin sınırlandırılmasına
yönelik kurallar, nominal kredi
büyümesinin sınırlandırılmasına
yönelik önlemler ve dalgalı kur
sisteminin faydaları Türkiye’nin
dış ticaret açığını kapatmasına
yardımcı olması ve
Kürt sorununun çözümünde
kaydedilen ilerleme.
etkileyecektir. Bunun yanı
sıra, enflasyonun daha da
azalmaması durumunda kredi
maliyetleri kısa dönemde
azalmayacaktır. Bu da tahvil
ihraçlarını engelleyebilecek
ve şirketleri alternatif
finansman kaynakları
arayışına itebilecektir.
Not artırımı olumlu bir
neticedir; ancak, bu
etkilerin daha da güçlü
hissedilmesi için bir tane
daha kredi derecelendirme
kuruluşunun notunu Yatırım
Yapılabilir seviyeye çıkarması
gerekmektedir.
PwC Türkiye
PwC, tüm dünyada en üst
düzey sektör uzmanlığı ile
sunduğu denetim, vergi ve
danışmanlık hizmetleri ile
müşterilerine aradıkları
değeri katar.
158 ülke 180.000’i aşkın
çalışanı ile PwC yeni bir
yaklaşım ve pratik tavsiyeler
üretmek üzere müşterileri ile
düşünce, deneyim ve çözüm
önerilerini paylaşır.
PwC 1981’den bugüne
faaliyet gösterdiği Türkiye’de,
İstanbul’da iki, Ankara’da,
Bursa’da ve İzmir’de birer
ofis olmak üzere toplam 5
ofiste, yaklaşık 1.350 kişilik
profesyonel kadrosu ile
Türk iş dünyasının aradığı
değeri yaratmak için hizmet
sunmaktadır.
İletişim
Mert Tüten
Umurcan Gago
Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı
Tel: + 90 (212) 326 6066
E-posta: [email protected]
Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Şirket Ortağı
Tel: + 90 (212) 326 6098
E-posta: [email protected]
Humera Afzal
Serkan Tarmur
Sermaye Piyasaları Grubu Direktörü
Tel: +90 (212) 326 6885
E-posta: [email protected]
Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı
Tel: +90 (212) 326 5304
E-posta: [email protected]
Serkan Aslan
Sertu Talı
Danışmanlık Hizmetleri Direktörü
Tel: + 90 (212) 376 5330
E-posta: [email protected]
Denetim Hizmetleri Kıdemli Müdürü
Tel: + 90 (212) 326 6784
E-posta: [email protected]
© 2013 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers
International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile
Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
Download