LOJİSTİK UYGULAMALARI VE LOJİSTİK YÖNETİMİ, DIŞ TİCARET

advertisement
Business School
“LOJİSTİK UYGULAMALARI VE LOJİSTİK YÖNETİMİ, DIŞ TİCARET
MEVZUATININ ETKİLERİ”
KİMLER KATILMALI ?: Tedarik zinciri, envanter,depolama veya e-ticaret sistemlerine yatırım yapmayı
düşünen firmaların yöneticileri, mevcut bilgilerin yenilenmesi ve son değişikliklerin dikkate alınması amacıyla
firmaların dış ticaret yöneticileri, lojistik, muhasebe ve finansman yetkilileri, gümrük ve dış ticaret alanında
çalışanları.
Dış ticaret ve gümrük operasyonlarında lojistik uygulamalardaki avantajları öğrenmek isteyen, ve bu
uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek isteyen orta ve üst kademedeki firma çalışanları.
NEDEN KATILMALI ?: Ülkemizde son yıllarda dünya uygulamalarına paralel olarak Tedarik Zinciri ve
Lojistik Yönetimi giderek gelişmektedir. PricewaterhouseCoopers olarak bize bu konuda gelen talepleri de
karşılamak amacıyla üç (3) günlük bir program düzenledik. Kurumsal ve kurumlararası boyuttaki
entagrasyonun sağlanabilmesi, geleneksel organizasyon yapılarının sunduğu kültürden daha farklı bir
yaklaşım gerektirir ki, üst yönetim misyonu, birbirinden bağımsız çalışan geleneksel pazarlama, satınalma,
üretim ve dağıtım yaklaşımlarından ziyade, tek bir stratejinin egemen olmasını sağlamaktır.
Tedarik Zinciri Yönetiminin amacı, zincir içindeki elemanlar ile kurumun iş süreçleri arasındaki
koordinasyonu sağlayacak, toplam maliyeti düşürecek ve hizmet seviyesini arttıracak işbirliği stratejlerinin
oluşturulmasıdır.
Lojistik Yönetimi ise malzeme, hizmet ve bilginin müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde pazar, hizmeti
veren kurum ve tedarikçiler arasındaki akışını planlama sanatıdır ve ‘Tedarik Zinciri’ yönetimi ile belirlenen
stratejilerin operasyona geçirilmesini sağlayıp, masrafları azaltma ve pazarda rekabet gücü yaratma aracı
olarak üst yönetimin öncelikli yönetim stratejisine dönüşmüştür.
Lojistik yönetim sistemlerinin kullanılması ile yaratılacak artı değer ve müşteri memnuniyeti, stratejik bir
avantaj sağlayarak kuruluşların pazarda başarılı olmalarına olanak sağlamaktadır
Bu nedenle, ‘Lojistik Uygulamaları ve Lojistik Yönetimi’ eğitimi, katılımcılara tedarik zinciri ve lojistik
yönetimi konusundaki modern kavramları vermeyi, bu kavramların Dış Ticaret uygulamalarına ve kurum
değer zincirlerine olan etkilerini kavramalarını hedeflemektedir.
METODOLOJİ: Eğitimin, teorilerin gerçek hayat uygulamaları ile desteklenmesi, katılımcıların katkıları ile
interaktif geçmesi planlanmıştır. Katılımı desteklemek amacıyla programa,
 Pratik hayat örnekleri
 Vaka çalışmaları
 Grup tartışma ortamları dahil edilecektir.
İkinci gün gruplar halinde oynanacak ‘Tedarik Zinciri Oyunu’, katılımcıların bireysel optimizasyon
kararlarının sistem performansını nasıl etkilediğini eğlenceli bir ortamda yaşamalarını sağlayacaktır.
Bilgi için:
Tel
: (0212) 376 5980
Fax
: (0212) 376 5981
e-posta: [email protected]
www.okul.pwc.com.tr
Business School
EĞİTİMDE ELE ALINACAK KONU BAŞLIKLARI
I. GÜN :GENEL DIŞ TİCARET UYGULAMALARI, İTHALAT VE İHRACAT
İŞLEMLERİNDE GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI










Dış Ticaretin Özellikleri
İthalat nedir ve genel esaslar
İhracat nedir ve genel esaslar
Gümrük İşlemlerine Genel Bakış
Sınıflandırma
Gümrük Kıymeti
Hesaplama Yöntemleri
Gümrük Kıymetine Dahil Edilecek veya Edilmeyecek Unsurlar




Menşe Kuralı ve Uygulamaları
Bağlayıcı Menşe Bilgisi
A.TR Belgesi Uygulamaları
EUR.1 Belgesi Uygulamaları
Menşe
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi(İthalat)




Uygulama Esasları
İthalatta Gümrük Yükümlülüğü
Kurum ve Kuruluş Kontrolleri
İthalatçı Birliklerine Üyelik


Dış Ticaret Müsteşarlığı Hükümlerine Göre İhracat Çeşitleri
İhracat İşlemlerine Dair Esaslar
İhracat
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri









Dahilde İşleme Rejimi
Hariçte İşleme Rejimi
Antrepo Rejimi
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
Geçici İthalat Rejimi
Serbest Bölgeler
Belge Düzeni
www.okul.pwc.com.tr
Business School
II. GÜN
 Lojistik ve Tedarik Zinciri Strateji Planlaması
 Lojistik Strateji Oluşumu
 Toplam Maliyet Kavramı
 Lojistikte Stratejik Konular
 Lojistik ve Müşteri Hizmeti
 Müşteri Hizmeti Tanımı
 Müşteri Hizmeti ve Lojistiğin Pazarlamaya Etkisi
 Müşteri Hizmeti Strateji Oluşturma
 Müşteri Hizmeti Öğeleri
 Stoksuz Kalma Maliyeti
 Müşteri Hizmeti Servis Standartları
 Müşteri Hizmeti Performans Ölçütleri
 Lojistik Stratejiler
 Lojistik Organizasyon Yapıları
 Geleneksel Yaklaşımlar
 İşletme Entegrasyonu
 Performans Ölçümü
 3PL Servis Sağlayıcılar
 4PL Organizasyonlar
 Tedarik Zinciri Oyunu
 Bir Başarı Hikayesi
 Tedarik Zinciri Oyunu
 Oyun Değerlendirmesi
www.okul.pwc.com.tr
Business School
III. GÜN
 Dış Kaynak Kullanımı ve Stratejik Ortaklıklar
 3PL ile Yaşanan Problemler
 Stratejik Ortakjlık: Yeni Bir Ortaklık İlişkisi
 En İyi Uygulamalar
 Uygulamaların Hayata Geçirilmesi
 Tedarik Zinciri Yönetimi
 Tedarik Zinciri Tanımı ve Önemi
 Geleneksel Yaklaşımlar
 Tedarik Zinciri Planlama Süreçleri
 Atiklik & Yalınlık
 Talep Planlama ve Yönetimi
 Talep Yönetimi
 Talep Planı
 Talep Tahmin Metodları
 Tahmin Doğrulama Metodları
 Envanter Planlama ve Yönetimi
 Stok Tipleri
 Envanter Maliyeti
 Envanter Yönetimi
 Envanter Planlama Modelleri
 Depo Tasarımı ve Yönetimi
 Depo Tasarım Metodolojisi Depo Süreç Tasarımı
 Depo Süreçleri Yönetimi
 En İyi Uygulamalar
www.okul.pwc.com.tr
Download