2. TYD - sağlıkçı olmayan kurtarıcı_2

advertisement
TEMEL YAŞAM
DESTEĞİ
TYD
YDÜ SHMYO
Dr. Ayşe AYKAÇ
Temel Yaşam Desteği - TYD
 TYD kalp durması olan kazazedelerde hayat kurtarmak amaçlı
yapılan bir seri eylem
 Amaç solunumun tekrar başlaması ve kalbin tekrar çalışmasını
sağlamaktır
• Kalp durmasının değerlendirilmesi ve – 112
• kalp masajı
• Defibrilasyon = elektirik şoku uygulanması
Sağkalım Zinciri
http://aciltip.medicine.ankara.edu.tr/files/2014/10/d5_tyd.pdf
TYD
4
Temel Yaşam Desteği Basamakları-1
Yanıtı değerlendirin
• Yavaşça sarssın
• Sesli olarak seslenin:
Kurtarıcı• ‘İyi
vemisiniz?
hastanın güvenliğini
• Gözlerinizi
açın?
sağlama
• Nefes alın?’
Temel Yaşam Desteği Basamakları-2
Yanıt yoksa
• Hava yolunu açın ve soluk
alıp almadığını kontrol edin.
http://docplayer.biz.tr/185192-Eriskin-temel-yasam-destegi.html
7
Temel Yaşam Desteği Basamakları-3
HAVA YOLU AÇMA MANEVRASI
Baş Geri - Çene Yukarı
Manevrası
Temel Yaşam Desteği Basamakları-4
Eğer normal soluk
alıyor ise
•Kazazedeyi ‘derlenme
pozisyonu’na alın.
•112’yi arayın veya aratın.
Temel Yaşam Desteği Basamakları-5
Temel Yaşam Desteği Basamakları-6
Eğer kazazede normal
olarak soluk
almıyorsa/almıyorsa;
• 112’yi ara
• Otomatik eksternal defibrilatör
bulun
• Hemen kalp masajı yapmaya
başlayın
Temel Yaşam Desteği Basamakları
kalp masajı (30 defa)
Göğüsün orta noktasına
Temel Yaşam Desteği Basamakları
Temel Yaşam Desteği Basamakları
Hava yolunu açın ve ağızdan ağıza 2 nefes verin
Baş geri- çene yukarı
Manevrası
Temel Yaşam Desteği Basamakları
• 2 dk içinde 5 tur ‘30 kalp masajı:2 soluk
verme’ uygulayın.
• 2dk uygulamayı takiben kazazedenin
bilincini ve soluk alıp almadığını tekrar
kontrol edin.
• Eğer çevrede ikinci bir kurtarıcı var ise, kalp
masajı görevini devir almak için
Temel Yaşam Desteği Basamakları
• Eğer kazazede uyanır, hareket eder veya
normal olarak soluk alıp vermeye başlar ise
TYD uygulamayı bırakın ve kazazedeyi
‘derlenme pozisyonuna’ alın.
• Aksi takdirde TYD uygulamaya devam edin.
Temel Yaşam Desteği Basamakları
• Ne kadar süre TYD uygulamalıyım?
– Kazazede uyanıncaya kadar…
– 112 ekipleri gelinceye kadar…
– Siz tükeninceye kadar…
Temel Yaşam Desteği Basamakları
• Olay yerine OTOMAATİK EKSTERNAL
DEFİBRİLATÖR ulaşırsa;
Temel Yaşam Desteği Basamakları
OED geldiğinde hemen aç ve pedleri
yapıştır
• Sesli komutları dinle
• Bir ped sol koltuk altına yapıştırılır
• Diğer ped ise klavikula (köprücük) kemiğinin hemen
altına yapıştırılır
Cihaz ritim analizi yaparken ve şok
verilirken;
• Hiç kimsenin temas etmediğinden emin olun.
Temel Yaşam Desteği Basamakları
Temel Yaşam Desteği Basamakları
30
2
Download