1966 yılı Ağustos ayı itibariyle para arzının kaydettiği toplam

advertisement
— 158—
1966 yılı Ağustos ayı itibariyle para arzının kaydettiği toplam artışın, 473 milyon lirası bilfiil tedavüldeki
ve 378 milyon lirası kaydî para artışından ileri gelmiştir. 1967 yılında aynı ..dönemde bilfiil tedavül eden kanun
para ise 508 milyon lira azalmıştır.
Bilfiil tedavüldeki banknot ve ufaklık para 1966 yılı Ağustos ayı sonunda 6.799 milyon lira iken 1966 y
1967 yılı Ağustos ayı sonunda 7.422 milyon liraya yükselmiştir. Bu duruma göre bilfiil tedavüldeki banknot v
tos ayları sonunda 8 ayda sırasiylc % 7,5 ve % 3,6 oranlarında artmıştır. Banknot ve ufaklık para emisyonu
yen banka kasalarmdaki paralar bu konuyla ilgili bölümde incelenmiştir.
Buna karşılık kaydî para 1966 yılı Ağustos ve Aralık aylariyle 1967 yılı Ağustos ayı sonunda sırasiylc 10.4
milyon liralık seviyeler göstermiştir. Bu duruma göre kaydî para 1966 Ağustos, ayı sonunda 8 ayda % 3,7 oran
nemde % 4,0 uranında azalmıştır. Kaydî paranın 1966 . yılı yıllık artışı % 24,8 oranındadır. Kaydî paray
ile vadesiz tasarruf mevduatı mevduat bölümünde incelenmiştir.
1967 yılı Ağustos ayı sonunda 8 ayda para arzı 250 milyon lira azalmıştır. Geçen yıl aynı dönemde 851 mi
banknot emisyonunu 4 milyon lira azaltmış ve nezdindeki kaydî para 13 milyon lira azaldığı için toplanı aza
Geçen yıl 152 milyon lira artırıcı yönde etkilemişti.
Buna karşılık bankalar 1967 yılı Ağustos ayı sonunda 8 ayda para arzını 246 milyon lira azaltmıştır. Gün
kaydî para 495 milyon lira azalmış ve bankalar kasa seyyaliyetlerini mevsimlik hareket dolayısiyle düşürer
249 milyon lirasını tedavüle çıkarmışlardır. Geçen yıl aynı dönemde bankalar para arzını toplanı olarak 688 m
Hazine ufaklık para çıkararak para arzını 1967 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 13 milyon, geçen yıl 11 milyo
Download