2017 eğitim ve öğretim yılı 8. sınıf matematik dersi

advertisement
KAVAKLI HÜRMÜZ VE İBRAHİM ATAŞ ORTAOKULU 2016 – 2017 EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ TEOG HAZIRLIK ÇALIŞMA YAPRAĞI
BAŞARILAR 
SORULAR
1) 45 sayısının çarpanlarını bulunuz.
2) 12 sayısının 80’den küçük katlarını
yazınız.
3) 60 ve 72 sayılarının en büyük ortak
bölenini bulunuz.
7) 120 kg ve 108 kg ağırlığındaki iki çuval
pirinç , hiç artmayacak şekilde eşit
ağırlıklarda torbalara ayrılacaktır.
Buna göre en fazla kaç kilogramlık torba
kullanılmalıdır?
8) Üç farklı gezi grubunda 64, 56 ve 80 kişi
eşit kapasiteli odalara gruplar birbirine
karıştırılmadan yerleştirilecektir.
Buna göre, en az kaç oda gereklidir?
4) 720  2 a .3 b .5 c eşitliğine göre ,
a + b – c ifadesinin değeri kaçtır?
A)3
B) 4
C) 5
A) 25
B)24
C)23
D)22
D) 6
5) Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi
aralarında asal sayılara örnektir?
A) 11 ve 121
B) 85 ve 96
C) 60 ve 76
D) 40 ve 45
9) İzmir uçağı 4 saatte bir , Antalya uçağı 6
saatte bir havalanmaktadır. İkisi birlikte ilk
olarak Çarşamba günü saat 14.00 ‘ de
havalandıklarına göre , ikinci kez hangi gün
saat kaçta birlikte havalanırlar?
6) Aralarında asal iki doğal sayı için
aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
A) Çarşamba günü , saat 22.00 de
I) EBOB’ ları 1 ‘dir.
B) Çarşamba günü , saat 23.00 te
II) EKOK’ ları bu iki doğal sayının
çarpımıdır.
C) Perşembe günü , saat 02.00 de
III) Bu sayılardan biri diğerinin ardışığı
olabilir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I , II ve III
D) Perşembe günü , saat 03.00 te
10) Asya boya kalemlerini 3’er 3’er ve 8’er
8’er saydığında hiç boya kalemi
artmamaktadır.
15) 1 0 2 0 sayısı x basamaklı bir sayıdır ve
sondan y basamağı sıfır olduğuna göre ,
x+y kaçtır?
Asya’nın 50’den fazla boya kalemi olduğu
bilindiğine göre , Asya’nın en az kaç boya
kalemi vardır?
A) 39
A) 48
16) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını
bulunuz.
B)60
  5  2 
  
  2  
11)
C) 72
D) 84
A)
1
5

5
B) 2  9 .2 16 
kaçtır?
  
C) 3 .3
4
4
A) 
B)
25
C) 41 D) 42
12
5
üslü ifadesinin değeri
B) 40
4
C) 
25
25
D)
4
25
4
D)
7
7
12) Aşağıdaki çözümlemelerden hangisi
yanlıştır?
A) 27, 35  2.10  7.10  3.10
1
0
1
 5.10
2
6 
=
 13

 33
E) 3 7 .9 7 =
17) 0, 00059.10 7 işleminin sonucu kaçtır?
A) 5,9 B) 59 C) 590
1
B) 7, 055  7.10  5.10  5.10
1
C) 23, 506  2.10 1  3.10 0  5.10 1  6.10 3
D) 8, 654  8.10 0  6.10  1  5.10  2  4.10  3
18) 613.1015  0, 613.10 x eşitliğine göre , x
değeri kaçtır?
A)18
13)   3  .   3  .   3 
5
4
7
D)5900
2
B) 17
C)13
D) 12
işleminin sonucu
4
kaçtır?
2 .2
19)
7
işleminin sonucu kaçtır?
4
A) 9
B) 1
C) -1
D) 9
A) 4 4
B) 2 9
3
14) 2 7 .9 ifadesi aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
3
A) 3
33
12
B) 3
31
C) 9
16
D) 9
20)
4 .8
16
2
C) 8 4
D) 210
3
işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
15
A) 32
B) 64 C) 128 D) 256
Matematik Öğretmeni
Cevriye YILMAZ
Download