İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com PROBLEM ÇÖZME -2

advertisement
İNTERAKTİF EĞİTİM
PROBLEM ÇÖZME -2-
1. Okulumuzun kütüphanesinde 363 öykü, 268 6. Aklımdan tuttuğum sayıya 30 eklersem 80
masal ve 174 tane şiir kitabı vardır.
oluyor. Aklımdan tuttuğum sayının 20 eksiği
Okulumuzun kütüphanesinde kaç kitap vardır?
kaç eder?
2. Bir okulun mevcudu 546 öğrencidir. İki
7. Bir trende 487 erkek, 367 kadın ve 156
şubesi bulunan 3.sınıflarda 36 ve 34 öğrenci
çocuk vardır. Trende toplam kaç yolcu vardır.
olduğuna göre okuldaki diğer sınıflarda
toplam kaç öğrenci vardır?
8. “4 yüzlük 7 onluktan oluşan” sayının “2
3. Yüzler basamağı 5 olan üç basamaklı en
büyük çift sayı ile üç basamaklı en küçük tek
yüzlük 9 onluk 6 birlikten” oluşan sayıdan farkı
kaçtır?
sayının toplamı kaç eder?
9. Bir toplama işleminde toplananlardan biri
4. Ayla ile annesinin yaşları toplamı 5 yıl
sonra 55 olacaktır. Şimdiki yaşları toplamı
387 toplam 765 olduğuna göre diğer
toplanan kaçtır?
kaçtır?
10. “8A3 – 275 = 578 işleminde A yerine
gelecek rakam kaçtır?
5. Bahçemizde 247 armut, armuttan 45 fazla
da kiraz ağacı vardır. Bahçemizde toplam kaç
ağaç vardır?
11. 247 sayısının 687 fazlası kaç eder?
www.testimiz.com
İNTERAKTİF EĞİTİM
12. “2 - 7 – 6” rakamları birer kez kullanılarak 17. Üç basamaklı en büyük çift sayı ile üç
üç basamaklı doğal sayılar oluşturuluyor. Bu
sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki
basamaklı en küçük tek sayının farkı kaçtır?
fark kaçtır?
18. Ayaz 8, annesi 37 yaşındadır. Babasının
13. Baran, annesi ve babasının yaşları toplamı
yaşı Ayaz ve annesinin yaşları toplamına eşittir.
Üçünün yaşarlı toplamı kaçtır?
90’dır. 15 yıl sonra üçünün yaşarlı toplamı kaç
olur?
19. Ablam babamdan 26 yaş küçüktür.
Babam38 yaşında olduğuna göre ablam kaç
14. 659 sayısını oluşturan rakamların basamak yaşındadır?
değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamı
arasındaki fark kaçtır?
20. 3/A sınıfında 26 öğrenci vardır. 3/B
sınıfında ise 3/A sınıfından 7 fazla öğrenci
15. 657 sayısı hangi sayıdan 269 fazladır?
vardır. İki sınıfta toplam kaç öğrenci vardır?
16. “257 – 142 – 565” sayılarını en yakın
onluğa yuvarlayarak yaptığımız bir toplama
işleminde sonuç kaç olur?
www.testimiz.com
Download