vı. sosyal insan hakları ulusal sempozyumu

advertisement
VI. SOSYAL İNSAN HAKLARI
ULUSAL SEMPOZYUMU
PROGRAM
BİRİNCİ GÜN: 13 Kasım 2014, Perşembe
Yer: Anadolu Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi
Kayıt: 09:00-09:30
AÇILIŞ: 09:30-10:00
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Ayşe Çiğdem Kırel, Anadolu Üniversitesi İİBF ÇEEİ Bölüm Başkanı
Bilal Çetintaş, SGBP Dönem Sözcüsü, Kristal-İş Genel Başkanı
Prof. Dr. Recai Dönmez, Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı
Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Rektörü
AÇILIŞ BİLDİRİSİ (10:00-10:30)
Mesut Gülmez, “Çalışma Özgürlüğü ve Hakkı Açısından Emeğin Evrimi:
Ulusal ve Ulusalüstü Hukuksal Boyutlar Üzerine Düşünceler”
Tartışma: 10:30-10:45
Ara: 10:45 – 11:00
1. OTURUM (11:00-12:30)
Yer: Anadolu Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi
DEĞİŞİK BOYUTLARIYLA ÇALIŞMA, ÇALIŞMA HAKKI
VE DÖNÜŞÜMÜ
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Enver Özkalp, Anadolu Üniversitesi, İİBF, ÇEEİ Bölümü
Fevzi Demir, Yaşar Üniversitesi, “Çalışma Hakkı İlkesi ve Hukuki Mahiyeti”
Mehmet Atilla Güler, Gazi Üniversitesi, “Çalışmanın Sonu Tartışmaları
ve André Gorz Üzerine Bir Değerlendirme”
Gamze Yücesan Özdemir, Ankara Üniversitesi,
“ ‘Hırsız Zamanlar, İstilacı Mekanlar':
21. Yüzyılda Yeni İletişim Teknolojileri, İş ve İstihdam”
Tartışma: 12:15-12:30
Yemek (Öğle) Arası: 12:30-13:30
Yer: Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Yemekhanesi
2. OTURUM (13:30-14:30)
Yer: Anadolu Üniversitesi, Kongre Merkezi, Salon Anadolu
KAVRAMSAL - KURAMSAL BOYUTLAR VE UYGULAMALAR
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Makal, Ankara Üniversitesi, SBF, ÇEEİ Bölümü
Hakan Karakehya, Anadolu Üniversitesi, “Kavramsal Gelişimi
ve İçeriği Işığında Sosyal Hakların
Toplumsal Düzenin Devamlılığına Etkisi”
A. Vedat Koçal, Dicle Üniversitesi, “Bir Sosyal Politika ve
Siyasal Meşruiyet Aracı Olarak ‘Hayırseverlik’:
Türkiye’de Sivil Yardım Organizasyonlarının
Politik Ekonomisi ve Siyasal İşlevi”
Tartışma: 14:15-14:30
Çay/Kahve Arası: 14:30 – 14:45
3. OTURUM (14:45-16:15)
Yer: Anadolu Üniversitesi, Kongre Merkezi, Salon Anadolu
HIV/AIDS İLE YAŞAYANLAR, MÜLTECİLER, SPORCULAR
VE ÇALIŞMA HAKKI İHLALLERİ
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Kocaeli Üniversitesi, İİBF, ÇEEİ Bölümü
Pınar Öktem, Pozitif Yaşam Derneği, “HIV/AIDS ile Yaşayanların
Çalışma Hakkı İhlalleri:
Yasal Çerçeve ve Alandan Örnekler”
Sercan Reçber, Marmara Üniversitesi, “Hayatın Yok Yerindekiler:
Mülteciler ve Sığınmacılar”
Hacı Can, Dokuz Eylül Üniversitesi, “Avrupa Birliği Vatandaşı
Yabancı Futbolcuların Hukuki Statüsü”
Tartışma: 16:00-16:15
Gala Yemeği: 19:30
Yer: Anadolu Üniversitesi Taş Bina
İKİNCİ GÜN: 14 Kasım 2014, Cuma
4. OTURUM (09:30-10:30)
Yer: Anadolu Üniversitesi, Kongre Merkezi, Salon Anadolu
ÇOCUKLAR, ENGELLİLER, GÖÇMENLER VE ÇALIŞMA HAKKI
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Tijen Erdut, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, ÇEEİ Bölümü
Canan Ünal, Marmara Üniversitesi, “Çocukların Korunması Hakkı Kapsamında
Çocuk İşçiliği Sorununun Çözümü ve Çözümsüzlüğü”
Betül Altuntaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Reyhan Atasü-Topcuoğlu, Hacettepe Üniversitesi,
“Engelli Hakları, Bakım Güvencesi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı
İş Bölümü Çerçevesinde Evde Bakım Hizmeti”
Ayşe Emel Akalın, Hacettepe Üniversitesi, “Türkiye’deki
Göçmen Ev İşçilerinin Çalışma Koşulları”
Tartışma: 10:15-10:30
Çay/Kahve Arası: 10:30 – 10:45
5. OTURUM (10:45-12:15)
Yer: Anadolu Üniversitesi, Kongre Merkezi, Salon Anadolu
ULUSLARARASI BOYUTLAR VE SORUNLAR: İHAM VE BM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Yusuf Alper, Uludağ Üniversitesi, İİBF, ÇEEİ Bölümü
Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi, “Şirketler ve İnsan Hakları:
BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkelerinin
Eleştirisel Değerlendirilmesi”
Tolga Şirin, Marmara Üniversitesi, “Bir İhtimal Daha Var O da Ölmek mi Dersin?
(Sosyal İnsan Haklarının Anayasa Şikâyeti Yoluyla
Dava Edilebilirliği Lehine Tezler ve Öneriler)”
Özge Yücel Dericiler, Maltepe Üniversitesi, “AİHM İçtihatları Çerçevesinde
Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkı
Bağlamında Sağlık Hakkının Korunması”
Tartışma: 11:45-12:15
Yemek (Öğle) arası: 12:15-13:30
Yer: Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Yemekhanesi
6. OTURUM (13:30-16:00)
Yer: Anadolu Üniversitesi, İİBF Dekanlık Konferans Salonu
GENEL TARTIŞMA OTURUMU
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SOSYAL VE SENDİKAL HAKLAR:
GELİŞMELER, DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR ,
SORUNLAR VE İHLALLER
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mesut Gülmez
Kani Beko, DİSK Genel Başkanı, “Türkiye’de Sosyal ve Sendikal
Hak İhlalleri: Sendikal Ayrımcılık,
İş Cinayetleri, Güvencesiz Çalışma”
Yakup Akkaya, SGBP, Basın-İş Genel Başkanı,
“Türkiye’de Çalışma Yaşamının
Sorunları ve Sendikal Hak İhlalleri”
Lami Özgen, KESK Eş Genel Başkanı, “Çalışma Hakkı
ve Bağlı Haklar Çerçevesinde
Türkiye Kamu Emekçilerinin Durumu”
Uğur Güç, SGBP, TGS Genel Başkanı, “Çalışma Hakkı ve Gazetecilik”
Hakan Koçak, Sosyal Haklar Derneği, “Çalışana Hak,
Yurttaşa Güvence İçin
Sosyal Haklar Mücadelesi”
Tartışma: 15:30-16:00
KAPANIŞ: 16:00 – 16:30
Prof. Dr. A. Çiğdem Kırel,
Anadolu Üniversitesi,
İİBF, ÇEEİ Bölüm Başkanı
KOKTEYL VE SERGi : 17:00
Yer: Anadolu Üniversitesi, İİBF Sergi Salonu
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards