14.1.7. Panel, Sempozyum, Yuvarlak Masa Toplantıları vb Bu

advertisement
14.1.7. Panel, Sempozyum, Yuvarlak Masa Toplantıları vb
Bu dönem çalışma programımızda yer alan etkinliklerimizden biri de yuvarlak masa toplantıları
idi. “Malzeme ve Deprem”, “Malzeme ve Kalite” konularında yuvarlak masa toplantıları
gerçekleştirilerek, buradan çıkacak sonuçların Ulusal Yapı Malzemesi Kongresine taşınması
hedeflenmişti. Bu toplantıları gerçekleştiremedik.
8-9 Mayıs 2009 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde “Ekolojik Yapı Tasarımı,
Malzeme, Teknoloji ve Çevre” Sempozyumu gerçekleştirdik.
Dünyamızda ekonomik, teknolojik gelişmelere paralel hızlı artan tüketimin, doğal kaynakların
kötü kullanımının, doğa dengesinin insan tarafından bozulmasını, insanın geleceğini de tehdit
ettiğini görmekteyiz, yaşamaktayız. Bu nedenlerle yüzyılın ikinci yarısında pek çok bilim dalının
ortaya çıkan bu sorunların analizleri, çözüm yollarının araştırılması için çevreye yönelmesine
neden olmuştur. Çevredeki olumsuzluklar insan yaşamının sosyal ve fiziksel koşullarında da
değişiklikler yaratmakta, bu da mimarlık meslek alanında ekolojik yapı tasarımının, ekolojik
malzeme kullanımının, ekolojik üretim ve yapım teknolojilerinin, çevre ve etik konularının
önemini artırmıştır.
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yapı Malzemeleri Komitesi olarak tasarlayanları,
üretenleri ve kullanıcıları bir araya getiren Yapı Fuarında, bu konularda yapılmış çalışmaların
aktarılmasını, değerlendirilmesini ve tartışılmasını amaçladık.
Duyurusunu aşağıda aktardığımız bu etkinliğimiz de Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim
Merkezi’nce meslek içi eğitim kapsamında değerlendirilmiştir. Etkinliğin bant çözümlerini yaptık
ve kitap olarak yayımladık.
Ekolojik Yapı Tasarımı, Malzeme, Teknoloji ve Çevre Sempozyumu
8-9 Mayıs 2009
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Karadeniz Salonu
1. Gün
14.00-14.10 Açılış Konuşması / Y. Müh. Mimar İbrahim Uysal, Yapı Malzemeleri Komitesi
Başkanı
14.10-14.40 Tematik Sunuş / Doç. Dr. Leyla Tanaçan, Yapı Malzemeleri Komitesi Üyesi
1. Oturum: Ekolojik Yapı, Çevre, Etik
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tercan
14.40-15.10 İnsan Etkinlikleri ve Doğanın İlişki ve Etkileşimleri / Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar MÜ Yeni Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü- Temiz Enerji Platformu
Koordinatörü
15.10-15.40 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Yapılan Çalışmalar ve Mevzuat / Makine Y.
Müh. Özlem Önenç-EİEİ
15.40-16.10 Ekoloji, Mimarlık ve Etik / Y. Müh. Mimar Mücella Yapıcı / M.O. ÇED Danışma
Kurulu Sekreteri
16.10-16.20 Soru-cevap
16.20-16.40 Kahve Arası
2. Oturum: Ekolojik Yapı Tasarımı Dünyadan ve Türkiye’den örnekler
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar
16.40-17.10 Ekosistemine Ait İnsana Sağlıklı Yapılar / Dr. İç Mimar And Akman
17.10-17.40 Lunchbox Projesi / Mimar Mert Eyiler
17.40-18.10 Ekolojik Proje Yönetimi / Dr. Duygu Erten
18.10-18.20 Soru-Cevap
2. Gün
3. Oturum: Ekolojik Yapı Tasarımı, Malzeme, Teknoloji ve Çevre
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşen Ciravoğlu
14.00-14.30 Türkiye’de Ekolojik Mimari / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bengü Uluengin
14.30-15.00 Sürdürülebilirlik İçin Performatif Mimari / Yrd. Doç. Dr. Arzu Gönenç Sorguç
15.00-15.30 Yüksek Yapılar Ne Kadar Ekolojik Olabilir?/ Yrd. Doç. Dr. Ayşin Sev
15.30-16.00 Enerji Etkin Yapı Tasarımının Örnekler Üzerinden İncelenmesi / Arş. Gör. Enes
Yaşa
16.00-16.10 Soru-Cevap
16.10-16.30 Kahve Arası
4. Oturum: Tartışma ve Genel Değerlendirme
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halit Yaşa Ersoy
16.30-18.00 Sunuş yapanların ve izleyicilerin katılımıyla
18.00-20.00 Kokteyl
Not: Etkinlik Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi’nce 6 kredi ile
değerlendirilmektedir.
Sempozyum Sekreterliği
Fehiman Yurttaş
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards