Program Kitabi edit.cdr

advertisement
22 Nisan 2016, Cuma
SALON 4 NON INVAZIV
09:00 - 09:30 UYDU SEMPOZYUMU
Girisimsel Kardiyolojide Olgularla An koagülan Tedavi
Erdem Diker
09:30 - 10:30 PAH PULMONER VASKÜLER HASTALIĞA YENİ KILAVUZLAR IŞIĞINDA BAKIŞ
Oturum Başkanları: Serdar Küçükoğlu, Dilek Yeşilbursa
Tedaviye Başlarken tekli mi, kombinasyon mu?
Barış Kaya
SIMURG’dan, Türkiye’de PH ile İlgili Neler Öğrenildi?
Cihangir Kaymaz
Akut Pulmoner Embolide Tedavi Algoritmaları
Mehmet Akbulut
Akut Pulmoner Emboli Tedavisi, 2016 da Nasıl Olmalı?
Enbiya Aksakal
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:00 ARİTMİ KLİNİK ARİTMİDE GÜNCELLEME
Oturum Başkanları: Mesut Demir, Bülent Görenek
VPSli Hastalarda RF Ablasyon İndikasyonları
Dursun Aras
AV Bloklu Hastada Neleri Araş ralım?
Mehmet Yazıcı
AF Ablasyonu Kimlere Yapılmalı?
Ahmet Vuralm
BRIDGE Çalışması Sonrası “Brigde” İh yacı Var mı?
Murat Özdemir
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 GÖRÜNTÜLEME
Girişimciler İçin Görüntüleme
Oturum Başkanları: Cahide Soydaş, Zehra Gölbaşı
TAVI Kime Yapalım?
Emine Bilen
Girişimciler İçin Yeni Ekokardiyografi Teknikleri. Kliniğe Ne Kalıyor?
Bahar Pirat
Asemptoma k Kapak Hastalıklarında Görüntüleme Karar Değiş riyor mu?
Aytül Belgi
Sağ Ventrikül Fonksiyonunu En Sağlıklı Değerlendirme Yöntemi Nedir?
İrem Dinçer
16
22 Nisan 2016, Cuma
SALON 4 NON INVAZIV
14:30 - 15:30 KALP YETMEZLİĞİ
Kronik Kalp Yetmezliğinde Zor Durumlar
Oturum Başkanları: Yüksel Çavuşoğlu, Abdurrahman Oğuzhan
Diyastolik Kalp Yetmezliği Tanısı Nasıl Konur?
Bülent Vatan
Kalp Yetmezliğinde Hiponatremi
Burcu Mecit Demirkan
Kime Pozi f İnotropik Tedavi Verelim?
Barış Kaya
PARADIGM Çalışması Sonrası ACE/ARB Yerine Tüm Hastalara LCR696 Verelim mi?
Birhan Yılmaz
15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
16:00 - 17:00 HİPERTANSİYON LİPİD
2016'da Risk Faktörü Yöne mi
Oturum Başkanları: Sinan Aydoğdu, Neşe Çam
SPRINT Sonrası Hipertansiyonda Hedefler Değiş mi?
Alparslan Birdane
2016 da LDL Hedefleri Neler Olmalı?
Meral Kayıkçıoğlu
Sta n İntoleransına Yaklaşım?
Merih Kutlu
Erken KAH Nasıl Önleriz?
Remzi Yılmaz
22 Nisan 2016, Cuma
M2 KATI
17:00 - 18:30 İNTERAKTİF OCT KURSU
Kursu Yöne cileri: Giulio Guagliumi, İ. Doğu Kılıç
*20 Kişi ile sınırlıdır.
17
Download