Konferans Programı - Kadir Has Üniversitesi

advertisement
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ İŞBİRLİĞİ İLE
TARİHSEL P ERSPEKTİFTEN TÜRKİYE – RUSYA İLİŞKİLERİNİ ANLAMAK
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL
SALON 405
19 ŞUBAT 2016
P ROGRAM
10:00 – 10:30 Açılış Konuşması
Prof. Dr. Mustafa Aydın, Rektör, Kadir Has Üniversitesi
10:30 – 12:00 İmparatorluktan Ulus Devlete Rusya ve Türkiye
Oturum Başkanı: Lerna Yanık, Kadir Has Üniversitesi
 Coğrafya, Kimlik ve Vatan: 19. Yüzyıl’dan Osmanlı – Rusya İlişkileri
Mehmet Hacısalihoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi
 Bugünden Tarihe Bakmak: Rus Ders Kitaplarının Osmanlı – Türk Algısı
Evren Balta, Yıldız Teknik Üniversitesi
 Nice Badirelerden Sonra: Rus Kilisesi’nin Tarihi Rolü
Elçin Macar, Yıldız Teknik Üniversitesi
 Vatanın İnşası: Sovyetler Birliği ve Türkiye
Behlül Özkan, Marmara Üniversitesi
12:00 – 13:00 Öğle Arası
13:00 – 14:30 Dış Politikada Rusya ve Türkiye
Oturum Başkanı: Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi
 2000’li yıllarda Türkiye-Rusya İlişkilerinin Parametreleri
Emre Erşen, Marmara Üniversitesi
 Soğuk Savaş Sonrası Türk-Rus İlişkilerinin Neorealist bir Analizi: Dipten Zirveye ve
Zirveden Dibe, 1991-2016
Şener Aktürk, Koç Üniversitesi
 Suriye Bunalımında Türkiye ve Rusya
Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 Yeni Soğuk Savaş ve Türk-Rus Askeri Rekabetinin Dönüşü
Serhat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi ve Sıtkı Egeli, İzmir Ekonomi Üniversitesi
14:30 – 15:00 Kahve Arası
15:00 – 16:30 Enerji ve Göç
Oturum Başkanı: Salih Bıçakcı, Kadir Has Üniversitesi
 Karşılıklı Bağımlılık Mit mi? Türkiye-Rusya Ekonomik ve Ticari İlişkileri
Ahmet Kasım Han, Kadir Has Üniversitesi
 Türkiye-Rusya İlişkilerinde Enerji Faktörü: Nasıl Bir Bağımlılık?
Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi
 Türkiye Rusya İlişkilerinin İnsani Boyutu: Unutulan Göçler ve Göçmenler
Biriz Karacay, Koç Üniversitesi
Organizasyon Komitesi
Prof. Dr. Gencer Özcan, Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi
Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou, Kadir Has Üniversitesi
Doç. Dr. Evren Balta, Yıldız Teknik Üniversitesi
Download