program sosyal hak.cdr - Petrol-İş

advertisement
Sosyal Haklar
Uluslararası
Sempozyumu III
BİRİNCİ GÜN, 25 EKİM 2011, SALI /
Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi
Kayıt: 9.30 - 10.00
Açılış: 10.00 - 10.30
25-26 Ekim 2011
Sempozyum Programı
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
ÇEEİ Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Abdurrahman Fettahoğlu
İİBF Dekanı
Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU
Rektör, Kocaeli Üniversitesi
I. OTURUM
SABAH: 10.30 – 13.00
SOSYAL ŞART'TA AYRIMCILIK YASAĞI VE
TÜRKİYE
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Umuttepe Yerleşkesi / Kocaeli
II. OTURUM,
ÖĞLEDEN SONRA: 14.30 - 17.00 SOSYAL HAKLARIN YARGILANABİLİRLİĞİ
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ali GÜZEL
Diane ROMAN
“İnsan Hakları Uluslararası Hukukunda Sosyal
Hakların Yargılanabilirliği”
Jean-François AKANDJI-KOMBÉ
"Avrupa Sosyal Şartı'nın Yargılanabilirliği ve
Toplu Şikâyetler Usulü"
TARTIŞMA: 15.30 - 15.45
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU
ARA: 15.45 - 16.00
Régis BRILLAT,
“Avrupa Sosyal Şartı'nın 50 Yılı: 1961'den
2011'e, Türkiye ve Gelecek Perspektifleri”
Rüçhan IŞIK,
“İnsan Hakları Olarak Kollektif Çalışma
Hakları ve Türk İş Hukuku”
Gökhan CANDOĞAN
“Teoriden Pratiğe, Sosyal Hakların Dava
Edilebilirliği”
Murat ÖZVERİ,
“Türk Hukukunda Sosyal Hakların Dava Yoluyla
Gerçekleştirilmesi”
ARA: 11.30 - 11.45
TARTIŞMA: 17.00 - 17.15
Petros STANGOS
“Avrupa Sosyal Şartı'nda Ayrımcılık Yasağı:
Pozitif Hukuk, İçtihat ve Sorunlar”
Mesut GÜLMEZ
“Türk Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık
Yasağı”
KOKTEYL VE İKRAM: 17.30
TARTIŞMA: 12.45 - 13.00
ÖĞLE YEMEĞİ: 13.00 - 14.30
İKİNCİ GÜN, 26 EKİM 2011, ÇARŞAMBA
SOSYAL HAKLARA VE POLİTİKALARA KURAMSAL BAKIŞLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meryem Koray
Nergis Mütevellioğlu, “Sermayenin Küreselleşmesine
Karşı Küresel Sosyal Haklar”
Fuat Man, “Modernitenin “Çalışma İdeolojisi” ve Sosyal
Haklar”
Görkem Birinci, “Jacques Maritain'de Sosyal Haklar ve
Felsefi Temelleri”
TARTIŞMA 10.30 - 10.45
II. GRUP OTURUMLARI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 213 No’lu Salon
1. Oturumlar / 09:30 - 10:45
I. GRUP OTURUMLARI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 212 No’lu Salon
MEDYA VE SOSYAL HAKLAR
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aziz Çelik
Füsun Alver, “Basında Siyasal Liderlerin ve Köşe
Yazarlarının Sosyal Haklara İlişkin İletilerinin Analizi”
Meral Çakır Berzah, “İktidarın Şaşı Dili: Medya”
Çiğdem Dirik - Ahsen Armağan, “Basın İşletmelerinde
Tekelleşmeye Bağlı Hak İhlallerinin İşgören Üzerindeki
Sosyal Psikolojik Etkileri: İzmir Basın İşletmeleri Örneği”
TARTIŞMA 10.30 - 10.45
ARA 10.45 - 11.00
SOSYAL HAKLARA VE POLİTİKALARA KURAMSAL BAKIŞLAR
MEDYA, KADINLAR, TARIM İŞÇİLERİ VE SOSYAL HAKLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin ÖZDEK
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Oğuz Karadeniz
Barış Seçer, “Refah Sistemlerini Değerlendirmede Chan
ve Bowpitt Kriteri: İnsanlık Onuru”
Ayten Davutoğlu, “Sosyal Politika ve Alternatif Toplum
Modeli Arayışları: Temel Gelir Önerisinin Ütopya Kavramı
Çerçevesinde Okunması”
Umut Omay, “Liberalism As The Core Of Social Rights”
Umut Omay, “The Taming of Social Rights: A Critical View
on The Heavy Relıance of Empirical Studies on Social
Rights Issues”
TARTIŞMA 12.00 - 12.15
2. Oturumlar / 11:00 - 12:15
ARA 10.45 - 11.00
Olcay Uçak, “Medyada Fikir İşçilerine Tanınan Haklar
Süreci ve Karşılaştırmalı Uygulama Örnekleri”
Aynur Köse, “Türk Basınında Kadın: 2010 Türkiye'sinde
Sosyal Haklar Açısından Kadınların Temsili”
Kuvvet Lordoğlu - Sidar Çınar, “Mevsimlik Tarım İşçileri:
Marabadan Ücretli Fındık İşçiliğine”
TARTIŞMA 12.00 - 12.15
ÖĞLE YEMEĞİ 12.15 - 13.30
SOSYAL HAKLARDA YENİ GELİŞMELER
ELVERİŞSİZ GRUPLAR VE SOSYAL HAKLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeki Erdut
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Z. Altan
Ülkü Halatçı Ulusoy, “Sosyal Hakların Korunmasında
Birleşmiş Milletler'in Rolü”
Hakan Sabri Çelikyay, “Yeni Anayasa Tartışmaları ve
Sosyal Haklar”
TARTIŞMA 14.30 - 14.45
ARA 14.45 - 15.00
3. Oturumlar / 13:30 - 14:45
ÖĞLE YEMEĞİ 12.15 - 13.30
Mustafa Aslan - Selim Şeker, “Engellilere Yönelik
Toplumsal Algı ve Dışlanmışlık (Siirt Örneği)”
Selin Önen, “Çingenelerin Sosyal Haklara Erişimindeki
Zorluklar: Roman ve Dom Toplulukları Karşılaştırması”
Baran Dural - Gülçin Con, “Türkiye'de Sosyal Devlet ve
Yaşlı Hakları Üzerine Bir İnceleme”
TARTIŞMA 14.30 - 14.45
ARA 14.45 - 15.00
ORTAK OTURUM
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 212 No’lu Salon
GENEL TARTIŞMA, 15.00 - 16.30
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA SOSYAL VE SENDİKAL HAKLAR: GELİŞMELER, SORUNLAR VE ÖNERİLER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesut Gülmez
SOSYAL HAKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IV'ÜN DUYURUSU VE KAPANIŞ 16.30
Poster Sunum
Gülçin Taşkıran, “Taşeron İşçilerde Örgütlenme Sorunları:Sağlık İşçileri Üzerine Bir Araştırma”
Download