KANADA T CARET HEYET `N N TÜRK YE Z YARET : Ş FORUMU

advertisement
KANADA TİCARET HEYETİ’NİN TÜRKİYE ZİYARETİ: İŞ
FORUMU VE İKİLİ GÖRÜŞMELER, İSTANBUL
(7 – 8 ARALIK 2010 – CEYLAN INTERCONTINENTAL HOTEL)
Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Peter Van Loan ve beraberinde Bilişim ve İletişim Teknolojileri,
Madencilik, Yenilenebilir Enerji ve Çevre, ve Havacılık sektörlerini temsil eden bir ticaret heyeti, Kanada
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı organizasyonluğunda DEİK ve MÜSİAD’ın katkılarıyla 7 - 8 Aralık 2010
tarihlerinde Ceylan InterContinental Hotel’de gerçekleştirilecek İş Forumu ve İkili Görüşmeler’e ilişkin
taslak program aşağıdaki gibidir.
SALI, 7 ARALIK 2010
09:30 – 12:00 GENEL OTURUM
HİTAPLAR
Büyükelçi Mark Bailey
Kanada Büyükelçiliği, Ankara
Dr. Yılmaz Argüden
DEİK/ Türk-Kanada İş Konseyi Başkanı
Ömer Cihad Vardan
Genel Başkan, MÜSİAD
Peter Van Loan
Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı, Kanada Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı
*SUNUMLAR
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (İSPAT)
“Türkiye’deki Doğrudan Yabancı Yatırım Belentileri: Ekonomik Büyümeyi
Desteklemek için Program ve Politikalar”
Kanada İhracat Geliştirme Ofisi (EDC)
“Kanada İhracat Geliştirme Ofisi’nin Türkiye Perspektifi”
PricewaterhouseCoopers
“Türk Pazarında Başarıyı Yakalamanın ve Fırsatlardan Yararlanmanın Yolları”
*Konuşmacılar ve sunum konuları değişebilir.
12:00 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ RESEPSİYONU
PANELLER
14:00 – 15:30 Oturum1:
Oturum 2:
Oturum 3:
Bilişim ve İletişim Teknolojileri
Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Havacılık ve Savunma
15:30 – 18:00 İKİLİ GÖRÜŞMELER
Kanada ticaret heyeti ve Türk firmalar arasındaki ikili görüşmeler önceden belirlenen bir
eşleştirme esasına göre düzenlenmektedir.
ÇARŞAMBA, 8 ARALIK 2010
09:00 – 12:00 İKİLİ GÖRÜŞMELER
Kanada ticaret heyeti ve Türk firmalar arasındaki ikili görüşmeler önceden belirlenen bir
eşleştirme esasına göre düzenlenmektedir.
Download