Uploaded by m.asilhanozkan

karma dil bilgisi soruları

advertisement
1. İleri görüşlü olmak önemli bir farktır.
2. Yaşlandıkça huyu değişti.
3. O, kendine yakışan kıyafeti bilir.
4. Topu tutup yukarı fırlattı.
1.Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiiI vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Evreni gösterecek tek pencere kitaptır.
2.Bu cümlede sıfat-fiil, bir sıfat tamlaması oluşturmuştur. Aynı
kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yağmurun gelişi bulutlardan belli olur.
B) Kitaplar yaşadıkça geçmiş unutulmayacaktır.
C) Konuşmasını öğreninceye kadar susmak güç değildir.
D) Hiç umulmadık iyilikler vardır, yıldırım gibi düşer ve yakalarlar
Zarf-fill görevinde kullanılan bir sözcük cümleye zaman anlamı da
kazandırabilir.
3.Bu kurala uygun bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde
vardır?
A) Koşa koşa evin yolunu tuttu.
B) Ağaçların arasından geçip gitti.
C) Arkadaşını görünce hızla yanına koştu.
D) Usulca eğilerek karıncayı sudan çıkardı.
Adını daha çocukluğumda duyduğum, yazıları o yıllardan bu yana
bende büyük etkiler bırakmış bu adamı, şimdi yakından
görüyorum.
4.Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Bütün gece yağan karın kapadığı yollar nihayet açıldı.
5.Bu cümledeki altı çizili kelimeyle aynı türde olan fiilimsi,
aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?
A) Habersiz gelişi hepimizi sevince boğdu.
B) Eve gidince bu konuyu konuşuruz.
C) Sorulara düşünerek cevap veriyordu.
D) Yolda okunacak bir kitap istiyorum.
(I) Bambular daha çok tropikal bölgelerde yaşayan çiçekli
bitkilerdir. (II) Bambuların bazı türleri çok hızlı büyür. (III) Öyle ki
günde bir metre kadar uzayanları vardır. (IV) Bu bitkiler genellikle
yıllarca büyüyüp geliştikten sonra çiçek açar.
6.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi
kullanılmamıştır?
I.
B) II.
C) III. D) IV.
Serinlik etrafı kaplar kaplamaz parklar ve bah- çeler çocuklarla
doldu.
7.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi bu cümledeki
fiilimsiyle aynı türdedir?
A.Başka yoldan vapur iskelesine gitmek için yolu çok uzun buldum.
B.Nevin kendi kendini sorgulamaya başlar bu olaydan sonra.
C.Öykünün sonunda gelişen olayları yeniden işledim.
D.Köyünde cumartesi ile pazarı tarlada çalışarak geçiriyordu.
(I) Yatağımdan doğruldum ve çatlamış dudaklarımı dilimle ıslattım.
(II) Masadan, içi yarısına kadar dolu bardağı alıp üç dört yudum su
içtim.(III) Pencereden sızan gün ışığı içimi mutluluk- la doldurdu.
(IV) Dudaklarımdaki gülümseme tüm yüzüme yayıldı.
8.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı tür
fiilimsi kullanılmıştır?
A) I ve III.
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) II ve IV.
9.Sıfat-fiiller, cümlede çoğunlukla sıfat görevinde kullanılır. Ancak
niteledikleri isim düştüğünde onun yerine geçerek bir isim gibi
kullanılır yani adlaşmış sıfat-fiil olur. Buna göre aşağıdaki
cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat-fiil vardır?
A) Yırtık ayakkabısı olan bir çocuğa ayakkabı aldılar.
B) Aldığı mesajla hemen kapıya yöneldi.
C) Yemeğe katılacakların listesini getirebilir misiniz?
D) Kâğıttaki silinmiş yazıları okumaya çalışıyordu
Sıfat-fiillerle çekimli fiiller karıştırılabilir. Karıştırmamak için
sözcüğün yüklem görevinde mi, sıfat ya da adlaşmış sıfat
görevinde mi kullanıldığına bakmak gerekir.
10.Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
çekimli fiildir?
A) Sararmış bir defterin içindeki notları gösterdi bana.
B) Yeni örülmüş duvarı iki saatte boyadılar.
C) Çalışmaktan nasırlaşmış ellerini uzattı ansızın.
D) Yüzyıllar önce çizilmiş bu ülkenin sınırları
Bereketli sofralar sunardı bize yıldızı bol gökler.
11.Bu dizede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Zarf tamlayıcısı
B)Belirtisiz nesne
C) Özne
D) Yer tamlayıcısı
12.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden
oluşmaktadır?
A) Beyefendi içini çekerek bir sıraya oturdu.
B) Tombul, mavimtırak bir güvercin hızla yola indi.
C) Altmış yaşlarındaki zayıf ve esmer adam geldi.
D) Akşam yemeğinden hemen sonra herkes dağıldı.
13.Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde özne, ortak öge olarak
kullanılmamıştır?
A) Yanında getirdiği şiir kitabını çıkardı, okumaya başladı.
B) Köşede oturan ihtiyar gazetesini bıraktı,söze karıştı.
C) Yayladan inmiş, ovanın enginliğinde yol almaya başlamıştı.
D) Kar kalkmış, hava açmış, ayaz gevşemişti.
14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman belirten ifade
üzerindedir?
A) Ben de yarınki geziye seninle geleceğim.
B) Az önce pencerenin önünden hızlıca geçti.
C) Samsun’a uçakla bu akşam gidecek.
D) Üç gündür onu şehrin her yerinde arıyoruz.
Güneşin sıcaklığından kaçanlar, deniz sularının serinliğine
sığınıyor.
15.Bu cümledeki altı çizili sözcük grubu, cümlenin hangi ögesidir?
A)Özne
B) Belirtisiz nesne
C) Yer tamlayıcısı
D) Zarf tamlayıcısı
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı
vurgulanmıştır?
A.Söyleyecek sözü kalmayınca kimseye elveda demeden uzaklaştı.
B.Başımı yastığa her koyduğumda güzel hayaller düşünceme
uğrar.
C.Güneş batıp akşam olunca evin yolunu kaybettiğimizi anladık.
D.Yalnızlığı seven insanlara bu şehir huzur veriyor.
Sissiz bir gecede gökyüzünde ay ve yıldızın cümbüşü vardı.
17. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin öge dizilişiyle aynıdır?
A.Arslan Bey güçlü, kuvvetli, atılgan ve korkusuzdur.
B.Hasat bittiğinde çiftçiler büyük bir mutluluk yaşadı.
C.Duygularını hiçbir zaman çevresindekilere belli etmezdi.
D.Bir yaz günü yaylada iki eski dost karşılaşmış.
18.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime grubu cümlenin
öznesi değildir?
A.Pazartesi sabahı bütün ev halkı bahçeye çıkmıştı.
B.Mezuniyet fotoğrafları odamdaki masanın üzerindeydi.
C.Görevliler parktaki hayvanları tek tek muayene etti.
D.Lambanın titrek ışığı küçük odayı aydınlatıyordu.
Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanı her zaman mutluluğa
ulaştırır.
19.Bu cümlede vurgulanan öge aşağıdakilerden hangisidir?
Yer tamlayıcısı B) Zarf tamlayıcısı
C) Özne
D) Belirtili nesne
(I) Tarihi Yarımada’nın merkezinde yer alıyor Beyazıt.(II) İstanbul’un
en eski, Bizans devrinin en yüksek alanıydı.(III) Osmanlı
döneminde bir saray meydanıydı. (IV) Bir dönem bu meydana
“Hürriyet Meydanı” denmiş.
20.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi sadece
yüklemden oluşmuştur?
I.
B) II.
C) III. D) IV.
Şair, bu olağanüstü manzarayı gördüğünde- - - 21.Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamla- nırsa öge dizilişi
‘‘Özne - Zarf tamlayıcısı - Yer tamlayıcısı - Nesne - Yüklem’’ şeklinde
olur?
ilham perilerini yanına çağıracaktır.
ruhunda bir gurbet akşamı yaşayacaktır.
yeni bir şiirin ilk kıvılcımlarını yakalayacaktır.
duygularına hâkim olamayacaktır.
Ağarmış saçımda ve gözyaşlarımda
Tutuşur bir ömrün son pişmanlığı
27.Mısraların meydana getirdiği cümle için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A.Yükleminde çatı aranmaz.
B.Özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur.
C.Yüklemi öznesine göre edilgen bir fiildir.
D.Yüklemi nesnesine göre geçişsizdir.
28.Aşağıdakilerden hangisinin çatı özelliği yanlış verilmiştir?
A.Ödül töreninde isimlerimiz tek tek okundu. (edilgen - geçişsiz)
B.Yeşil fasulyelerin kılçıklarını ayıklamaktan bıktım. (etken geçişsiz)
C.Bu tablo uzun yıllar evimizin duvarını süsledi. (edilgen - geçişli)
D.Babam, aracı yavaş kullanmamız konusunda bizi uyardı. (etkengeçişli)
29.Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne - yüklem ilişkisi yönüyle
"Kardeşim okulda yine defterini kaybetmiş." cümlesiyle özdeştir?
A) Dün aksam hepsi birlikte gittiler.
B) Emekli olduktan sonra anılarını yazacakmış.
C) Amcası, geçen yaz trafik kazasında öldü.
D) Anlattığı fıkralara katıla katıla güldük.
30.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geçişli olduğu halde
cümlede nesne kullanılmamıştır?
A.Aradığı kitabı nihayet buldu.
B.Çiçekçideki en güzel gülü annesine aldı.
C.Sen hatırlatmazsan mutlaka unutur.
D.Okuduklarını başkalarına da anlatırdı.
1. Şiir okuyuşu herkes tarafından çok beğenilmiş.
2. Bu davranışının birçok nedeni varmış.
3. Yorucu bir günün sonunda derin bir uykuya daldı.
4. Gözlerimi açtığımda ortalık oldukça karanlıktı.
31.Numaralandırılmış cümlelerden hangileri isim cümlesidir?
A) 1, 2 B) 1, 3 C) 2, 4 D) 3, 4
I. Dünyanın en ünlü balinası kara sularımızda görüldü.
(Edilgen)
Uzun yıllar sonra memleketine dönmüştü. (Etken)
Geçmişi, tatlı bir çocukluk masalı gibi anım- sarız. (Edilgen)
Bu şehirde gece gündüz düdük sesi duyulu- yor. (Edilgen)
23.Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği yay ayraç
içinde yanlış verilmiştir?
I. Ormana girer girmez atının yavaşladığını hissetti.
II. Elinde, kuyruğundan yakaladığı küçük ve kara bir kedi vardı.
III. Dün akşamdan bu yana kederliydi.
IV. Tüm dostların yüz çevirecekler senden.
32.Numaralanmış cümlelerden hangileri fiil cümlesidir?
A) I. ve III.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) II. ve IV.
A) I.
33.Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A. Arkamda oturduğu için onu göremiyordum.
B. Gözlerimin içine bakarak bir şey sordu.
C. Çocuk odasından ayak sesleri geliyordu.
D. En yakın dala tutunup duvarın üstüne tırmandı.
B) II.
C) III.
D) IV.
A
1. Kimseye bir şey söylemeden evden çıktı.
2. Ihlamur ağacının gölgesine oturduk.
3. Onun geldiğini duyunca çok sevindik.
4. İstenilen dosyaları erkenden hazırladı.
22.Numaralandırılmış cümlelerden hangisinde geçişli bir fiil
vardır?
A)1
B)2
C) 3
D) 4
24.Aşağıdakilerin hangisinde fiil, nesnesine göre farklı çatıdadır?
A.Led ampuller düğün salonunun içini ışıl ışıl aydınlatıyordu.
B.Bu şehirde her yıl dünyanın en ünlü buz ve kar festivali yapılıyor.
C.Sabahın erken saatlerinde göz gözü görme- yecek kadar yoğun
bir sis inmişti dağlardan.
D.Yayladaki tüm oteller bulunduğumuz yerden karınca gibi
görünüyor
25.“Ben her sabah…” Bu söz grubu aşağıdakilerin hangisiyle
tamamlanırsa cümlenin yüklemi geçişli olur?
A.okula giderim
B.parkta koşarım
C.erken kalkarım
D.süt içerim
“Ferit Bey, iki saat önce durakta ………”
26.Cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisi olursa çatı
bakımından farklılık gösterir?
A) Bayıldı B) Dövündü C) Üzüldü D) Vuruldu
(I) Step, yarı kurak iklim bölgelerinde görülen seyrek ve cılız ot
topluluklarıdır. (II) Steplerin görüldüğü yerlerde yıllık yağış miktarı
250- 400 mm arasındadır. (III) İlkbahar yağışlarına bağlı olarak
yeşeren bu otlar yaz kuraklığından dolayı sararır. (IV) Stebin esas
bitkisi, kökleri derine inmiş kurakçıl otlardır.
34.. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.
B. cümlede sıfat-fiil kullanılmıştır.
C. cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir.
D. cümle yapısına göre basittir.
35. Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim cümlesidir?
A. günlerde havalar bozuktu.
B. Bakışlarımız karşılaşınca gülümsedi.
C. Oturduğu ev oldukça genişti.
D. Leylak ağaçları pırıltılar içindeydi.
Damdan düşenin hâlini damdan düşen bilir.
42.Cümlesinde vurgulanan ögenin cümledeki görevi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne
B) Yüklem
C) Yer tamlayıcısı
D) Belirtisiz Nesne
(I) Köyde dedemin keçileri, tavukları ve birkaç ineği bulunuyordu.
(II) Burada minicik oğlakla- ra elimle kepek yedirmek çok hoşuma
giderdi.(III) Ninemle küçük evin arkasındaki bahçeye giderdik sık
sık. (IV) Ninem fideleri çapalardı, ben ağaçların altında oynardım.
36.Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A.I. cümle fiil cümlesidir.
B.II. cümle fiilimsi bulunan cümledir.
C.III. cümle devrik cümledir.
D.IV. cümle ortak ögeli bir cümledir.
43.Aşağıdakilerin hangisinde nesne, açıklayıcısıyla verilmiştir?
A) Öğretmenim, canımdan çok sevdiğim, gidiyor.
B) Yarın, sabah altıda, evden ayrılıyor.
C) Bu yazarı, Ömer Seyfettin'i, okuyorum.
D) Şu öğrenci, şiir okuyan çocuk, başarılıdır.
(I) İçinden deniz geçiyorsa yüzlerce kez teşekkür etmelisiniz
yaşadığınız şehre. (II) Bu teşekkürü en çok hak eden şehirlerden
biri de İstanbul’dur. (III) Gün batımında kızıla boyanan Boğaz
suları, İstanbul’u bir masal mekânına dönüştürür. (IV) Bu şehirde
hayat bu yüzden çok güzeldir.
37.Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A. cümle devriktir.
B. cümle isim cümlesidir.
C. cümle içinde fiilimsi olan cümledir.
D. cümle birden çok yüklemlidir.
(I) Tepeden inerken dikenli çalılar, koşusunu yavaşlatmıştı. (II) Onu
yakalamak isteyenlerin elinden kurtulmasına içgüdüsü yardımcı
oluyordu. (III) Fahri, adamların bağrışlarını açık seçik duyunca
telaşlandı. (IV) Aralarındaki mesafe her an, adım adım azalıyordu.
38.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca
farklıdır?
I.
B) II.
C) III. D) IV.
39.Dersi dinlemeyenlerin hepsini öğretmen cezalandırdı.”cümlesi
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Basit- olumsuz- kuralları-fiil cümlesidir.
B. Birleşik-olumlu-kurallı-fiil cümlesidir.
C. Basit-olumlu-devrik-isim cümlesidir.
D. Birleşik-olumsuz-kurallı-isim cümlesidir.
(I) Yeni açılan tünellerle Arhavi'ye giden yol kısalmış.
(II) Trabzon veya Batum üzerinden hava yoluyla ulaşım daha rahat.
(III) Artvin'in Karadeniz kıyısındaki iki ilçesinden biri olan Arhavi
engebeli arazi üzerine kuruludur. (IV) Eskiden ekilen pirincin
yerine şimdi çay yetiştiriliyor. (V) Büyük baş hayvancılık ve süt
ürünleri de halkın geçim kaynakları.
40. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle bileşik bir cümledir.
B) II. cümle bağlı bir cümledir.
C) III. cümle isim cümlesidir.
D) IV. cümle kurallı bir cümledir.
41.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesne” cümlenin en önemli
öğesi durumundadır?
A. Kaptan, geminin güvertesinde yolcuları saygıyla karşıladı.
B. Geminin güvertesinde yolcuları saygıyla kaptan karşıladı.
C. Kaptan geminin güvertesinde saygıyla yolcuları karşıladı.
D. Kaptan, yolcuları saygıyla geminin güvertesinde karşıladı.
44.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil
bir arada kullanılmıştır?
A)Sorunları çizmeyip geleceğe havale etmek yükümüzü çekilmez
hâle getirir.
B)Her sorunun çözüm yolunu bulmak akıllı insanların belirgin
özelliğidir.
C)Sorun yaratmak bazı insanlar için adeta meslek haline gelmiştir.
D)Geleceği göremeyenler, günümüzün basit meselelerini
büyütürler
I. Görünen köy kılavuz istemez.
II. Bir bekleyiş içindeydi sanırım.
III. Bekleyen derviş, muradına ermiş.
IV İnsanlar dünyaya ağlayarak gelir.
V Yaz gelmeden ısınamayacağız galiba.
45.Yukarıdaki cümlelerde geçen eylemsiler tür yönünden
eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?
A) II.
B) III.
C) IV.
D) V
46.Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde, "-miş" eki alan
sözcüğün türü, diğerlerinden farklıdır?
A) Daha söylenmemiş sözler var dilimde.
B) Geçmiş karşıma, nasihat verip duruyor.
C) Saklamış tüm oyuncakları dolabına.
D) Bu eserler yüzyıllar önce yazılmış.
Kimi zaman fiilimsiler, eylem özelliğini yitirip kalıcı isim olarak
kullanılabilir.
47.Aşağıdakilerden hangisinde, bu kuralın örneği vardır?
A) Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer.
B) Sorduğum soruya düzgün yanıt verir misin?
C) Sen buraya gelince herkes çok mutlu oldu.
D) Adamın yiyecek alacak kadar parası yoktu.
48.“Nehirler akarken balıklara anlatsın hikâyemizi.” cümlesini cümle bilgisine göre- incelediğimizde aşağıdaki seçenekler-den
hangisi doğru olur?A) İsim - Devrik - Olumlu - Basit
B) Fiil - Kurallı - Olumsuz - Sıralı
C) İsim - Devrik - Olumlu - Bağlı
D) Fiil - Devrik - Olumlu - Birleşik
1- Kibar sözler dilinden hiç eksik olmazdı. (Tek yüklemli cüm.)
2- Uzaktan sesini işitenler onun yanında alıyor soluğu. (Fiilimsi
bulunan cümle)
3- Yağmur buralarda deli deli yağar, sonra aniden kesilir. (Birden
çok yüklemli cümle)
4- Şeker mi şeker bu beldenin tek öğretmeni idim. (Bağlacı olan
cümle)
49.Yukarıdaki cümlelerin yapısına göre özellikleri parantez
içerisinde belirtilmiştir. Kaç numaralı cümlenin özelliği yanlış
verilmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Download