Uploaded by User9902

24104957 DYK Dersleri Hazrlk ve Planlamaya Saylr m

advertisement
DYK KAPSAMINDA GİRİLEN DERSLERİN HAZIRLIK PLANLAMA GÖREVİ KARŞILIĞI EK DERS HESABINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
-
DYK kapsamında girilen dersler rutin müfredat kapsamında girilen ders görevleri de dâhil
olmak üzere her 10 saat için 1 saat hazırlık planlama karşılığı ek ders hesabında dikkate alınır.
Haftalık 30 saat derse giren öğretmenlere 3 saat hazırlık ve planlama ücreti ödenir. Haftalık 3
saatten fazla hazırlık ve planlama ücreti ödenmez.
Hazırlayan: Eyüp YANBAKAR
Download