→ Tasarım deneyi için ilgili konu ile alakalı olarak bir ön hazırlık ve

advertisement
 Tasarım deneyi için ilgili konu ile alakalı olarak bir ön hazırlık ve rapor
hazırlamalısınız. Deneye gelirken ön hazırlık ve raporunuzun hem cevaplanmamış hali
hem de hazırladığınız ön hazırlık ve raporda yer verdiğiniz sorular, tablolar vs.
doldurulmuş hali olarak 2 nüsha şeklinde getirmelisiniz.
 Aynı masada bulunan kişiler tek bir deney hazırlayabilirler.
 Herkes kendi masa ve saatinde tasarım deneyini gerçekleştirecektir.
 Puanlama, föyünüze, deneyi gerçekleştirebilmenize ve deneyde size sorulan soruları
cevaplandırma durumunuza göre yapılacaktır.
Download