buraya

advertisement
05.11.2013
PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ NOTLARI-2
(1. DÖNEM)
ALGORİTMA ÇALIŞMA SORULARI
1.
Klavyeden girilen sayının 2’ye bölünüp bölünemediğini bulan ve ekrana yazan
programın algoritmasını yazınız.
2.
Girilen sıcaklık değerine göre suyun katı, sıvı, gaz olma durumunu gösteren programın
algoritmasını yazınız. (Sıfır derecenin altında katı,0-100 derece arasında sıvı,100 dereceden
fazla ise gaz halindedir.)
3.
Klavyeden kullanıcı adı ve şifre girişi yapılacak. Eğer kullanıcı adı “bilişim”, Parolası
“12345” ise “Giriş izni var.” Değilse “Girişi izni yok” yazan programın algoritmasını yazınız.
4.
Klavyeden girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan programın algoritmasını yazınız.
5.
1 den 10 a kadar sayıların toplamını ekrana yazan programın algoritmasını yazınız.
6.
Klavyeden girilen sayıya kadar girilen sayıların toplamını bulan ve ekrana yazan
programın algoritmasını yazınız.
7.
Bir otoparkta kalınan saat aralığı için ücret ödenmektedir.
 0-2 saat kalınırsa 2 TL
 2-4 saat kalınırsa 3 TL
 4-6 saat kalınırsa 5 TL
 6-daha fazla kalınırsa 10 TL
Programın algoritmasını yazınız.
8.
Klavyeden bir ürünün alış fiyatı, satış fiyatı ve adet miktarı girilecektir. Bu üründen
elde edilen kâr miktarını hesaplayan programın algoritmasını yazınız.
1
AKIŞ ŞEMASI SORULARI
ÖRNEK AKIŞ ŞEMASI SORULARI
Örnek 1: Girilen 2 sayıdan büyük olanı ekrana yazdıran programın akış diyagramını tasarlayınız.
Cevap 1: Şimdi bu örnekte doğrusal akış diyagramlarından farklı olarak bir karar verme söz
konusu. girilen ilk sayı x olsun ikinciside y olsun. x sayısımı y den büyük yoksa y sayısı mı x den
büyük yoksa iki sayı birbirine eşitmi. Bu durumda bir karar verme ve bu karar sonucunda büyük
olan sayının ekrana yazdırılması söz konusudur.
Değişkenler
Birinci sayı: x
İkinci sayı: y
Akış Diyagramı
Örnek 2: Girilen bir sayının tek mi çift mi olduğunu tespit eden programın akış diyagramını
tasarlayınız.
Cevap 2: Şimdi böyle bir soruda bir sayının 2 ye bölündüğü zaman 0 kalanını verirse sayı çift 1
kalanını verirse sayı tek olduğu bilgisini hatırlatmamız lazım. Yani burda yine bir karar verme söz
konusudur. Mesala
5 sayısı tek mi çift mi ?
18 sayısı tek mi çift mi ?
5 i 2 ye bölersek kalan 1
18 i 2 ye bölersek kalan 0
Tek
Çift
Bir sayının bölümden kalanını bulan matematiksel bir fonksiyon mevcuttur. Birçok programlama
dilinde de bu fonksiyon tanımlanmıştır. Mod fonksiyonu denilen bu fonksiyonun kullanılışı:
6 mod 2
7 mod 2
anlamı 6 nın 2 ye bölümünden kalan sonuç değeri sıfır.
anlamı 7 nin 2 ye bölümünden kalan sonuç değeri birdir.
2
Değişken
Girilen sayı : x
Akış Diyagramı
Örnek 3: Girilen sıcaklık değerine göre bir suyun katı, sıvı ve gaz olma durumunu gösteren
programın akış şemasını tasarlayınız.
Şimdi soruyu çözmeden önce kimya konularını biraz hatırlayalım. Su sıfır derecenin altında katı, 0100 derece arasında ise sıvı, 100 dereceden fazla ise gaz halinde bulunur. Dolayısı ile bu soruda
kullanıcı su sıcaklığını girdikten sonra belirli karşılaştırmalar yaparak karar vermemiz lazım.
Değişkenler
Sıcaklık değeri: t
Akış Diyagramı
3
Örnek 4: Klavyeden girilen vize notunun %40′ ını final notunun %60 ‘ ını alarak
ortalama notu bulduran programın akış diyagramını tasarlayınız.
Değişkenler
Vize notu: v
Final notu: f
Ortalaması : ort
Akış Şeması
4
Örnek 5: 0 dan 100 e kadar olan sayıların toplamını bulan programın akış şemasını tasarlayınız.
5
Download