Borsa İstanbul Nasdaq Geçişi

advertisement
Borsa İstanbul Nasdaq Geçişi
30.11.2015 tarihinde yapılacak olan Borsa İstanbul Nasdaq Geçişi ile birlikte süre ve emir tiplerinde
değişiklik yapılmıştır. Hisse Senedi işlemlerinde geçerli olacak yeni süre ve emir tipleri ile ilgili bilgiler
aşağıda belirtilmiştir.
Nasdaq geçişi ile birlikte gözlenecek bazı gelişmeler şunlardır:
Süre Tipleri
Limit Emir : İşleminizin gerçekleşmesini istediğiniz fiyatı seçerek gönderdiğiniz emirler limit fiyatlı
emirlerdir. Emriniz, gönderdiğiniz fiyatın aktiflik durumuna göre, o basamakta sıraya girer.
Gönderdiğiniz fiyattan işlem görüp sıra size gelirse, işleminiz gerçekleşir. Eğer size sıra gelmeden
emirin geçerliliği sona ererse gerçekleşmeden iptal olur.
Piyasa Emirleri : Fiyat olmaksızın sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Karşı taraftaki en iyi
fiyatlı emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Karşı tarafta eşleşecek hiçbir emir yoksa otomatik olarak
iptal edilirler.
Piyasadan Limite Emir : Piyasa emirleri gibi fiyat olmaksızın girilen emirlerdir. Karşı taraftaki sadece
en iyi fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Ancak işleme dönüşmeyen
kısım olursa, işlemin gerçekleştiği basamağa emir olarak yazılır. Yani, limit fiyatlı emre dönüşür ve
emirin gerçekleşmeyen kısmı pasifte bekler.
Emir Tipleri
Günlük : Günlük Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse işlem otomatik olarak
iptal edilir.
KİE (Kalanı İptal Et) : işlemler gerçekleşmeleri istenilen fiyata gönderildiğinde, fiyat aktif de olsa emrin
büyüklüğüne göre o basamakta o emrin tamamını gerçekleştirecek kadar lot bulunmayabilir. KİE ile
gönderilen işlemlerde emrin karşılanan lot kadarı işleme dönüşür, geri kalan kısım o fiyat sırasında
pasife yazılmadan iptal edilir.
Dengeleyici emirler (Denge Emri) : Açılış ve kapanış seansları da dahil olmak üzere, tek fiyat yöntemi
uygulanan tüm seans bölümlerinde, fiyat belirleme sürecinde hesaba katılmayan ancak belirlenen
eşleşme fiyatı seviyesinde karşılanmadan kalan emirlerle karşılaşarak işleme dönüşmesi için girilen
emirlerdir. Eşleşmeden kalan dengeleyici emirler iptal edilirler.
Download