Uploaded by User8538

egitsel oyunlar 3

advertisement
EĞİTSEL OYUN DERSİ
3.SUNUM
DOÇ. DR. UMUT CANLI
Beden Eğitiminde Eğitsel Oyun

Beden eğitimi dersi hazırlık, ana ve bitiriş bölümünden oluşur.

Bu bölümlerin hepsinde oyun kullanılabilir.
Dersin hazırlık bölümünde eğitsel oyun

Dersin başlangıcında eğitsel oyunlar yorucu olmamalı.

Kolaydan zora doğru olmalı ve bütün öğrencilerle katılım göstermelidir.

Beden eğitimi dersinde hazırlık bölümünde eğitsel oyunlar şu amaçla kullanılır:

Eğitsel oyunlar yüksek aktiviteler için doğal bir ısınma aracıdır.

Bireylerin fizyolojik olarak hareket yapmaya hazır olmalarını sağlar.
Dersin hazırlık bölümünde eğitsel oyun

Beden eğitimi dersinde hazırlık bölümünde eğitsel oyunlar şu
amaçla kullanılır:

Beden eğitimi dersi ana bölümlerindeki hareketler için ön hazırlığı
oluşturur.

Derse motivasyonlarını ve dikkatlerini artırır.

Derse psikolojik olarak hazırlar.
Dersin ana bölümünde (öğrenmeöğretme sürecinde) eğitsel oyun

Dersin ana bölümünde ders konusu olan hareketlere ilişkin alıştırma
olarak eğitsel oyun kullanılabilir.

Burada amaç sportif becerileri üst düzeye çıkartmak için eğlenceli
oyun içerisinde hareket formlarını öğrencilere öğretmektir.

Öğrenciler oyunlar içerisinde eğlenirken sportif tekniğe uygun hareket
formları sergilerler.
Dersin ana bölümünde (öğrenmeöğretme sürecinde) eğitsel oyun

Beden eğitiminde amaca ulaşmak için eğitsel oyunların bir araç olarak
kullanılması,

insanların bütün yeteneklerini sınayarak,

onların motorik özelliklerinin niteliklerini mükemmelleştirmek için
sadece şartları hazırlamak ile kalmaz,

ayrıca onların seviyelerini de gösterirler.
Dersin ana bölümünde (öğrenmeöğretme sürecinde) eğitsel oyun

Oyunların bu özelliği de onları önemli kılmaktadır.

Bu sebeple özellikle, küçük yaş gruplarının beden eğitimi
dersinin tamamına yakınını eğitsel oyunlar oluşturmaktadır.

Küçük yaş gruplarının beden eğitimi dersinde oyunların ağırlıklı
olmasının bir sebebi de doğal hareketlere kolaylıkla
bağlanabilmesidir.

İleriki yaşlarda ise oyunların görevi yardımcı olmaktır.
Dersin bitiriş bölümünde eğitsel oyun

Dersin sonunda öğrencilerin yüksek kalp ritimlerini
aşağılara çekmek için

Organizmayı yavaşlatmak içi eğitsel oyun oynatılabilir.

Dersin bitiriş bölümünde dinlenme, organizmayı soğutma
ve esneklik çalışmaları için eğitsel oyunlar önemli eğitim
araçlarıdır.
Dersin bitiriş bölümünde eğitsel oyun

Derste oyunlar dinlenme amacıyla üç sebepten dolayı dinlenme aracı
olarak kullanılırlar:

Gittikçe azalan yüklenme yoğunluğu ile aktif olarak dinlenme, toparlanma
ve normale dönme

Eğer dersin veya antrenmanın ana bölümünde egzersizle, oyun
kullanılmadan çalışma yapılmışsa yapılan çalışmanın bitiriş safhasında
oyunla pekiştirilmesi

Dersin veya antrenmanın monotonluğunu ve sıkıcılığını gidermek,
neşelenmek, bir sonraki çalışma için moral depolamak.
Eğitsel oyun oynatma

Eğitsel oyun oynatma;

Planlama

Eğitsel oyununun oynatılması

Değerlendirme olmak üzere üç bölümden oluşur.
Eğitsel oyun planlama

Eğitsel oyunun amacı ve oyun seçimi:

Eğitsel oyunda en temel öğe amaçtır.

Oyun seçilirken hangi amaca yönelik olduğu önceden saptanmalı
ve amaç doğrultusunda oyun oynatılmalı.

Seçilen oyun bizi ulaşmak istediğimiz hedefe kadar yaklaştırabilir?
Sorusu göz önünde bulundurularak seçim yapılmalıdır.
Eğitsel oyun planlama

Oyuncu seviyesi:

Oyunu planlarken oyunu oynayacak grubun;

yaşı,

cinsiyeti,

fiziki özellikleri,

hareket yeteneği,

zeka düzeyi göz önünde bulundurulmalıdır.
Eğitsel oyun planlama

Oyuncu seviyesi:

Oyuncular, oyunu anlayıp uygulayabilmeli

Oynarken zorlanmamalı

Oyunda ne zaman ne yapması gerektiğine şaşırmamalıdırlar.
Eğitsel oyun planlama

Oyuncu seviyesi:

Hareketli oyunlar, oynayanların seviyesine uygun hareketler içermelidir.

Zira seviyenin üstünde zor hareketler oyuncular tarafından
uygulanamayacağı gibi seviyenin altındaki basit hareketler de onlara
sıkıcı gelecektir.

Eğer engellilere oyun oynatılacaksa engellilerin engel seviyesi ve engel
şekli bakımından değerlendirilmesi gerekir.

Seviyeye uygun olmayan oyunlarda oyun amacına ulaşmayacaktır.
Eğitsel oyun planlama

Oyun alanı:

Oyun alanının büyüklüğü zeminin yapısına,

Oyunun amacına,

Oyuncu seviyesine,

Oyuncu sayısına

ve oynanış şekline göre belirlenmelidir.
Eğitsel oyun planlama

Oyun alanı:

Dikkat geliştirmeye yönelik bir oyunda oyuncuların ilgisini dağıtacak
etkenlerden uzak bir alan tercih edilmelidir.

Bazı durumlarda oyun oynatmak için profesyonel olarak hazırlanmış oyun
alanları bulmak mümkün olmayabilir.

Ya da oyun alanı tam anlamıyla oynatılacak oyun için uygun olmayabilir.

Bu durumda lider var olan oyun alanının özelliklerine göre oyunda küçük
değişiklikler yaparak mevcut alandan faydalanabilir.
Eğitsel oyun planlama

Oyun alanı:

Oyun alanında oyuncuların yaşları, engelli ise engelli grupları oyunun
amacı, oyun alanının özellikleri göz önünde bulundurularak gerekli
güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Eğitsel oyun planlama

Oyun alanı:

Oyunlar için alınabilecek güvenlik tedbirleri şunlardır:

Oyun alanı tehlikeli cisimlerden arındırılmalıdır.

Zemin kaygan, ıslak olmamalı

Koşu oyunlarında varış; direk, duvar gibi noktalardan uzak olmalı.

Sağlık ve temizlik kurallarına uygun olmalı.
Eğitsel oyun planlama

Oyun alanı:

Oyunlar için alınabilecek güvenlik tedbirleri şunlardır:

Topla oynanan eğitsel oyunlarda topun duvardan kaçmaması için
duvarlardan uzak bölgelerde oynatılmalıdır.

Kaygan zemin, zemindeki sivri uçlu materyaller, yaralayıcı unsurlar
ortadan kaldırılmalı.

Oyuncuların birbirlerine zarar verebileceği aksesuarlar çıkarttırılmalı.

Güvenlikle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmalı.
Eğitsel oyun planlama

Eğitsel oyunda malzeme:

Malzeme seçimi yaparken malzemelerin oyunun amacına uygun, oyunculara
zarar vermeyecek, onların rahatlıkla kullanabileceği, seviyelerine uygun
kullanılabilir olmasına dikkat edilmeli.

Oyunda kullanılacak malzemeler oyunculara önceden tanıtılıp malzemelerin
kullanım şekilleri, kullanım amaçları ve kullanım zamanları hakkında bilgi verilmeli
gerekirse denetilmelidir.

Özellikle engellilere yönelik malzemelerin kullanımı, oyunculara tanıtımı ve
denetilmesi ayrıca önem arz etmektedir.
Eğitsel oyun planlama

Eğitsel oyunda malzeme:

Malzemeler dayanıklı olmalı, oyun esnasında kırılıp dökülmemeli.

Kullanımı anlaşılır kolay ve seviyeye uygun olmalı.

Aksi durumda malzeme kullanımı çabası oyunun önüne geçecektir ve
oyunun amacına ulaşımını güçleştirecek dolayısıyla oyunun verimi
düşecektir.
Eğitsel oyun planlama

Eğitsel oyunda malzeme:

Oyunda kullanılacak araç gereçler oyun alanına önceden
yerleştirilmelidir.

Oyunun özelliğine göre oyunun başında kura çekimi, eşleştirme, ebe
seçimi vb. yapılacaksa ve oyunun sonunda da ceza oyunları
oynatılacaksa bunlar içinde kullanılacak malzemeler önceden
belirlenmelidir.
Eğitsel oyun planlama

Eğitsel oyunda malzeme:

Oyuncuların kendi kullanacakları malzemeler (ayakkabı,
kıyafet gibi) sakatlıklara neden olmayacak ve diğer oyuncuları
yaralamayacak özellikte olmalıdır.

Malzemelerin seviyeye uygun olması önemlidir.

Malzemelerin kullanışlı olması gerekir.
Eğitsel oyun planlama

Eğitsel oyunda malzeme:

Pratik

Muhafazası kolay

Anlaşılır

Seviyenin üstünde ağırlıkta olmamalı

Dayanıklı olmalı

Malzemeler, sağlık ve temizlik kurallarına uygun olmalı

Malzemeler oyun alanı ile uyumlu olmalı, tam anlamıyla oyunu, oyunun
amacını desteklemeli.
Eğitsel oyun oynatma

Oyunda amaç doğrultusunda yapılan planlamadan sonra oyun oynatma
aşamasına geçilir.

Oyun oynatabilmek için;

oyun gruplarının oluşturulmasını,

ebe seçim yöntemlerini,

liderin özelliklerini,

oyuna ödül ve cezayı yerleştirmeyi,

oyunda çeşitlendirme ve uyarlamayı,

oyun oynatırken dikkat edilmesi gereken hususları bilmek gerekir.
Dip not:

Cezalar amaç değildir,

Oyuna heyecan katmak, disiplini sağlamak, öğrenciye başarı, galibiyet
zevkini tattırmak için birlikte kararlaştırılıp kullanılacak bir sembolden
ibarettir.

Cezaların eğitsel değer taşımasına, elde edilen haz ve neşeyi
kaybettirmemesine,

Sonuçta kişinin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine kötü bir etkide
bulunmamasına çok dikkat edilmelidir.
Eğitsel oyun oynatma

Grupların oluşturulması:

Oyunu oynayacak gruplar yaş, sayı, cinsiyet, zeka, beceri, fiziksel özellik,
kondisyon, hazır bulunuşluk düzeyleri bakımından denk olmalıdır.

Grupların denkliği oyunda sporcunun kestirilememesini, dolayısı ile
oyunların heyecan, dikkat, istekliliğinin artmasını ve sürekliliği sağlayacaktır.

İstekli, heyecanlı oyuncular oyunun verimliliğini arttıracaktır.
Eğitsel oyun oynatma

Grupların belirlenmesi de amaç doğrultusunda yapılmalı

Amaç psikomotor gelişimse, fiziksel olarak zayıf güçsüz ya da özel eğitime
gereksinim duyan çocuklar varsa o zaman bir dengeleme yapılması gerekir.

Grupların kendi güçlü ve güçsüz yönlerini analiz etmelerini, grupların
birbirlerini tanımaları isteniyorsa gruplar rastgele oluşturulabilir.

Rastlantısallık kişilerin grup içinde stratejilerini güçlendirir.
Eğitsel oyun oynatma

Her gruba başarısız olacağı tahmin edilen / bilinen ya da
başarılı olacağı tahmin edilen / bilinen yetenekli, güçlü,
becerikli, zeki vb. oyuncular eşit dağıtılmalıdır.

Grupların denk olmadığı gözlendiğinde anında gerekli
değişiklikler yapılarak grup denkliği sağlanmalı.
Eğitsel oyun oynatma

Gruplar oluşturulurken grupların denk olması ve gruptaki öğrenci sayısına dikkat
edilmeli.

Mümkün olduğu kadar grup sayısı fazla tutulmalı.

Grup sayısı attıkça bir gruba düşen öğrenci sayısı azalacak dolayısıyla
oyuncuların oyunu deneyimleme şansı, oyunda aktif olma süresi artacaktır.

Gruplarda oyuncu eksik olduğunda diğer gruptan bir oyuncu eksiltmek doğru
olmaz, eksik olan gruptan bir oyuncu iki tekrar yapabilir.
Eğitsel oyun oynatma

Gruplar oluşturulurken oyunun özelliğine göre bazı durumlarda kız ve erkekler ayrı
olarak bazı durumlarda ise karma olarak gruplandırılırlar.

Bunun nedeni insan gelişiminin bazı dönemlerinde kız ve erkeklerin gelişim özellikleri
arasındaki farkın belirgin olmasıdır.

Farkın belirgin olduğu bu dönemlerde, özellikle hareketli oyunlarda, oyunun özelliğine
göre gruplar oluşturulurken cinsiyet göz önünde bulundurulmalıdır.
Eğitsel oyun oynatma

Gruplar oluşturulurken oyunlarda kendine güveni olmayan,
fiziksel rahatsızlığı olan çocuklara güven kazanmaları
bakımından farklı sorumluluklar verilebilir.

Örneğin; hareketli bir oyuna katılamayacak derecede
rahatsızlığı olan oyunculara hakemlik , oyunu başlatma, lidere
yardım etme gibi görevler verilebilir.
Eğitsel oyun oynatma

Oyunda ödül ve ceza:

Oyunlarda en büyük ödül, oyun sonunda başarılı olmaktır.

Lider oyunun amacına ve yapısına göre, oyunda dikkat çekmek istediği
davranışların gerçekleştirildiği yerlere ödüller yerleştirebilir

ya da oyun sonunda oyunu kazananları alkışla, ünvanla, hediyeyle vb.
şekillerde ödüllendirebilir.
Eğitsel oyun oynatma

Amaç doğrultusunda oyunda ödüllendirilecek hareket ve davranışlar gözden
kaçırılmamalıdır.

Ödül ertelenmemeli ve uygulanması gereken yerde hemen uygulanmalıdır.

Oyuncular ödül kazanmak için bazen oyun kurallarını ihlal edebilirler, disiplini
bozabilirler.

Bu durumda oyunda disiplini sağlamak için oyun içerisinde veya sonunda
cezalar yerleştirilir.

Oyunun gelişigüzel oynanmasına engel olarak oyun kontrol altına alınır.

Ayrıca oyuna heyecan katmak, amaca yönelik davranış, beceri vb.
kazandırmak için ceza kullanılabilir.
Eğitsel oyun oynatma

Ödüllendirmede olduğu gibi cezada da cezalandırılacak
tutum, beceri vb. görmezlikten gelinmemeli ve ceza hemen
uygulanmalıdır.

Cezalar ceza puanı, ceza hareketleri, ceza oyunları şeklinde
uygulanabilir.
Eğitsel oyun oynatma

Cezalar oyun içerisindeki neşe ve haz duygusunu yok etmemeli,

Oyuncuları rencide etmemeli, eğitsel değer taşımalıdır.

Hatta bazı durumlarda cezalar özendiricide olabilir.

Bu durumda bilerek ceza almak için düzeni bozmaya çalışan
oyunculara dikkat edilmelidir.
Eğitsel oyun oynatma

Oyunda çeşitlendirme ve uyarlama:

Bir oyunun oyun alanını, oyun kurallarını, oyunda kullanılan hareketleri vb.
değiştirerek oyuna yeni bir amaç yüklenmesi ya da oyunun başka bir amaca
yönelik oynanır duruma getirilmesine oyunda «uyarlama» denir.

Bazı durumlarda şartlar ( oyun alanı, oyuncu seviyesi vb.) oyunu oynamaya
müsait olmayabilir. Bu durumda başka oyunlardan uyarlamalar yapılarak oyun
amaç ve şartlara göre oynanabilir hale getirilir.

Uyarlamalarla yeni oyunlar elde edilerek öğretmenlerin, antrenörlerin,
ebeveynlerin, liderlerin vb. oyun repertuvarlarıda genişletilmiş olur.
Eğitsel oyun oynatma

Oyunda uyarlama yapabilmek için oyunu çeşitlendirme ( bazı kaynaklarda
varyasyon olarak geçmektedir.) becerisine sahip olmak önemlidir.

Oyunun temel yapısını bozmadan oyunda yapılan değişikliklere «çeşitlendirme»
denir.

Çeşitlendirme oyunun temel yapısını bozmayan küçük değişikliklerdir.

Oyunda ulaşılmak istenen hedefe basamak basamak ulaşmak gerekiyorsa
,oyuncuların dikkati dağılmışsa, oyuna heyecan katmak isteniyorsa çeşitlendirme
yapılabilir.

Çeşitlendirme basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru olmalıdır.
Eğitsel oyun oynatma

Oyunda yapılabilecek çeşitlendirmeler:

Ebe ile oynan oyunlarda ebe sayısını arttırıp azaltma,

Ebeleme yöntemini değiştirme,

Ebeleme bölgesini sınırlandırma,

Oyun alanını genişletip daraltma,

Hareket metodunu değiştirme; koşma yerine tek ayak, çift ayak sıçramalar
gibi,

Oyunu eşlerle oynama ( iki oyuncu tek oyuncuymuş gibi hareket eder.)
Eğitsel oyun oynatma

İşaretle birlikte aniden yön değiştirme ( hareket yönünün tersine
hareket etme) ve rol değiştirme (kaçanın kovalayan,
kovalayanın da kaçan olması) koşu yoluna çeşitli hareketler ve
engeller koyma.

Hareketin tekrar sayısının değiştirilmesi.

Topla oynanan oyunlarda top sayısının arttırılması gibi.
Eğitsel oyun oynatma

Oyun oynatırken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Oyuna başlarken;

Grupların karıştırılmaması için değişik forma, kurdele vb. kullanılabilir.

Gruplar oyun alanına oyunun yapısı ve amacına uygun yerleştirilmeli.

Oyun alanında güvenlik önlemleri alınmalı. Alınan güvenlik önlemleri gerekirse
açıklanmalı.

Oyun alanındaki araç gereçler oyunu amacına, yapısına uygun olarak güvenlik
tehlikesi oluşturmayacak şekilde önceden hazırlanıp oyun alanına yerleştirilmeli.
Eğitsel oyun oynatma

Oyun anlatılırken oyuncuların rahatça dinleyebilmeleri ve oyunu öğrenebilmeleri
bakımından oyuncular oyun alanına göre bir düzene sokulmalı.

Oyun oyunculara açık, net ve anlaşılır bir dille kısa cümlelerle anlatılmalı, uzun
cümlelerle ve uzun süren açıklamalarla oyuncular sıkılmamalı, gerekirse oyuna
yönelik ip uçları verilmeli.

Oyun kuralları eksiksiz anlatılmalı.

Oyun alanı ve kullanılacak araç gereç tanıtılmalı, gerekirse oyunculara
önceden denetilmelidir.
Eğitsel oyun oynatma

Oyun sonunda kazananın nasıl belirleneceği açıklanmalıdır.

Oyunda ebe varsa ebe seçimi yapılmalı.

Oyundaki rollerin görevleri açıklanmalı( ebe, kaptan vs.).

Gruplarla oynanan bir oyun ise oyuna hangi grubun başlayacağı tespit edilmeli.

Oyundaki ödüller açıklanmalı.

Oyundaki varsa cezalar, ceza puanı, ceza oyunu açıklanmalı.

Oyunu başlatan işaret önceden tanıtılmalı (düdük, komut, ışık, bayrak vb.).
Eğitsel oyun oynatma

Deneme oyunu oynatılarak oyunun oynanmış şekli ve kuralları kavratılmalı.

Deneme oyununun uzun tutulması oyuncuların oyun esnasında alacakları hazzı
önceden almalarına neden olacaktır. Böylece asıl oyuna geçildiğinde oyuncular
oyundan erken sıkılacaktır.

Bu nedenle deneme oyunu, oyuncuların oyunu anlamalarını sağlayacak kadar
oynatılmalı. Süre uzun tutulmamalı.

Oyun anlatımı ve deneme oyunundan sonra «anlaşılmayan bir konu var mı?»
sorusu sorulmalı.

Oyun mümkün olan en kısa sürede başlatılmalı.
Eğitsel oyun oynatma
Oyun esnasında:

Oyuncu sayısının fazla olduğu durumda oyun, herkesin katılımını sağlayacak
şekilde dönüşümlü olarak oynatılmalı.

Her oyuncunun aktif katılımı sağlanmalı.

Varsa engelli oyuncularda güvenliklerini tehlikeye düşürmeyecek ve eksiklik
duygusuna maruz kalmayacak şekilde oyuna mümkün olduğu kadar dahil
edilmeye çalışılmalı.

Oyuna katılmak istemeyen oyuncular zorlanmamalı teşvik edilmeli.

Oyun kuralları her oyuncuya adil olarak uygulanmalı.
Eğitsel oyun oynatma

Oyuncuların verilen görevlerde, rollerde zorlandıkları tespit edildiğinde
oyunda seviyeye uygun değişiklikler yapılmalı.

Oyun dikkatli bir şekilde takip edilmeli, oyuncuların kurallara uyup
uymadıkları kontrol edilmeli. Kural ihlallerine göz yumulmamalı.
Gerekirse ceza uygulanmalı.

Çocuklara oynatılan oyunlarda oyun liderinin( lider: oyunu oynatan
kişi ) oyuna katılması oyuncuların oyundan zevk almasını
sağlayacaktır.
Eğitsel oyun oynatma

Oyunlarda mümkün olduğu kadar eleme yöntemi kullanılmamalı,

Yapılan hatalarda ceza puanı kullanılmalı.

Eleme yönteminde oyuncular daha az oynama imkanı bulacaktır.

Ceza puanı ise oyuncuların hepsinin oyuna katılımını sağlamak
bakımından daha avantajlı olacaktır.
Oyunda değerlendirme

Oynatılan oyunun, planlama ve oynatılma sürecinde uyulması
gereken hususlara uygunluğu, amaca ulaşma düzeyi, eğitsel
değeri, oyuncular üzerindeki etkisi ve liderin oyunu oynatma
becerisi bakımından eleştirilerek bir sonuca varılmasına
«oyunun değerlendirilmesi» denir.
Oyunda değerlendirme

Eğitsel oyun çalışmalarının başarılı olabilmesi için mutlaka değerlendirmenin
yapılması, hataların ve eksikliklerin düzeltilmesi gerekir.

Ancak bu yapıldığında daha iyiye ulaşılabilir.

Değerlendirme amaç doğrultusunda yapılmalıdır. Oynatılan oyunun
planlanması oynatılması ne kadar iyi olursa olsun, oyun ne kadar iyi bilinirse
bilinsin oyuna katılanlar değiştiği için, her defasında farklı reaksiyon
gösterilebilir.

Bu nedenle aynı oyun ve planı her uygulama sonucunda ayrıca
değerlendirilmelidir.
Eğitsel oyun oynatma
Eğitsel oyunların değerlendirilmesi üç açıdan
yapılmalıdır;

Oyunun değerlendirilmesi

Oyuncuların değerlendirilmesi

Liderin değerlendirilmesi
Eğitsel oyun oynatma
Oyunun değerlendirilmesi: oyunun değerlendirilmesinde aşağıdaki sorulara
cevap aranmalıdır:

Oyun amaca uygun mu?

Oyun amacına ulaştı mı?

Oyun, oyuncu seviyesine uygun mu?

Oyun alanı oyuna uygun mu?

Oyun süresi amaca uygun mu?

Oyunda kullanılan araç gereç oyuna uygun mu?
Eğitsel oyun oynatma

Oyunda kullanılan araç gereç amaca uygun mu?

Oyunda kullanılan araç gereç oyuncu seviyesine uygun mu?

Oyun oynayanlara zevk verdi mi?

Oyun kuralları oyuncu seviyesine uygun mu?

Oyunda gereksiz ya da eksik kural var mı?
Eğitsel oyun oynatma
Oyuncuların değerlendirilmesi: Oyuncuları değerlendirirken aşağıdaki
sorulara cevap aranmalıdır:

Oyunu anlayabildiler mi?

Oyuncular kurallara uydu mu?

Oyuncular lidere itiraz ettiler mi?( itirazlarında haklı olup olmadıklarının
değerlendirilmesi).

Oyuncular oyuna motive olabildiler mi?

Oyunu ne kadar gerçekleştirebildiler?( uygulayabildiler ).

Oyuncular takım arkadaşlarını teşvik ettiler mi?
Eğitsel oyun oynatma

Oyuncular beklenmeyen durumlara çözüm üretebildiler mi?

Oyuncular ya da takımlar oyunda kendilerine avantaj sağlayacak
durumları fark edip kullanabildiler mi?

Oyuncular oyunun gidişatına göre taktik geliştirebildiler mi? Geliştirdikleri
taktik oyunda etkili oldu mu? Oyunun sonucunu etkiledi mi?

Kaybedenler kazananları tebrik etti mi?

Kazanan kişi/takım neden kazandı?

Kaybeden kişi / takım neden kaybetti?
Eğitsel oyun oynatma
Liderin değerlendirilmesi: Oyun sonunda lider değerlendirilirken aşağıdaki
sorulara cevap aranmalıdır:

Liderin anlatımı açık, net, anlaşılır ve etkili miydi?

Lider adil miydi?

Oyun şeçimini doğru yapmış mıydı?

Ödül ve cezaları yerinde kullandı mı?

Bütün oyuncuları aktif olarak oyuna dahil edebildi mi?

Lider sabırlı mıydı?

Lider hoşgörülü müydü?
Eğitsel oyun oynatma

Oyuncuları teşvik etti mi?

Oyunda zayıf ve çekingen olanları cesaretlendirdi mi?

Neşeli ve güler yüzlü müydü?

Lider gerektiğinde oyuncuları takdir etti mi?

Oyuncuları motive etti mi?

Oyunda disiplini sağladı mı?

Oyunda beklenmeyen durumlara çözüm bulabildi mi?
Download