Uploaded by esraguny

Oyunu etkileyen faktörler

advertisement
Esra GÜNEY
Uzm. Klinik Psikolog
Oyun Terapisti
Oyunda oynayanları zorlayan bazı kurallar
ve özellikler bulunur.
Oyunu ilginç ve önemli yapan, bu kurallar
ve özelliklerdir.
Oyunun özellikleri şöyle sıralanabilir:
Oyuncunun oyunda yer alması için herhangi
bir zorunluluk yoktur.
Oyun kendiliğinden ortaya çıkar, mutluluk
ve rahatlık verir.
Oyunun zaman sınırları ve kuralları vardır.
Gerçek yaşamdaki kuralların oyunda hiçbir
geçerliliği yoktur, sadece oyunun kuralları
vardır.
Oyunda deneyimler tekrarlanır, çevre taklit
edilir ve yeni şeyler denenir.
Kurallı bir oyunda yeni bir şey üretilmez.
Oyunun nasıl gelişeceği ve nasıl sonuçlanacağı
önceden belli değildir.
Oyunda yaşamdan farklı bir konumda bulunma
durumu söz konusudur.
Oyun dinamik bir süreçtir.
Çocuğun Oyununu Etkileyen Etmenler
1.Kültür
Belirli bir kültürde yaşayan çocuklar, çoğu
oyunu bir önceki kuşaktan taklit yoluyla
öğrenir. Oyunda kültür faktörü egemendir.
Örneğin, Amerikan ve Japon çocukları
üzerinde yapılan bir araştırmada, Amerikalı
çocukların grup oyunlarını daha çok
sevdikleri ortaya çıkmıştır.
2.Yaş
Çocuğun yaşı oynanan oyunu etkileyen en
önemli faktördür. Oyun, dil, zihin, sosyal ve
motor gelişimin özelliklerinin yansıtıldığı bir
aktivitedir.
Oyun oynama sürecinde çocuk, sosyal bir
birey olarak, tek başına sergilenen oyundan
sosyalize olmuş oyuna doğru bir geçiş
sergiler.
3.Cinsiyet
Kız ve erkek çocuklar aynı gelişimsel oyun
aşamalarından geçmektedirler. Kız ve erkek
çocuklar arasındaki tek fark cinsiyetlerine
özgü olan oyun tipini daha fazla tercih
etmeleridir.
Örneğin, erkekler daha çok
oyunlarını tercih etmektedir.
yapı-inşa
4.Sosyo-Ekonomik Düzey
Çocuk oyunlarının gelişimi çocukların
ailelerin sosyo-ekonomik durumlarından
etkilenmektedir. Oyunlar, iyi organize
edilmiş, zengin uyarıcı çevresel koşullar
çocuğun gelişimi için faydalı olacaktır. Aksi
takdirde çocuğun gelişimine ket vurulabilir.
Ancak buradaki daha önemli nokta ailenin
bilinç düzeyidir!
5.İklim
Oyun türünün seçiminde mevsim ve iklim
koşullarının da etkisi büyüktür.
Hareketli oyun ve sporu içeren oyun türleri
serin mevsimlerde, daha az enerji gerektiren
spor ve oyun türlerinin ise sıcak
mevsimlerde daha çok sevildiği yapılan
araştırmalarda ortaya çıkmıştır.
6.Gelişim Düzeyi
Engelli çocuklar da normal sağlıklı gelişim
gösteren çocuklar gibi oyun oynayabilirler.
Engelli çocuklar içinde aynı gelişim
aşamaları geçerlidir, ancak engelli çocuklar
için oyunun gelişiminin spontan ve hızlı
gelişen bir olay olduğu düşünülmemelidir.
Engelli çocuğun gelişim seviyesi yaşı
doğrultusunda
olmadığı
için
oyun
davranışlarına sınırlılık gelmektedir.
7.Televizyon
Televizyon görsel ve işitsel duyulara yönelik
etkili bir iletişim aracıdır. Olumlu etkilerinin
yanı sıra, iyi değerlendirilmediği takdirde
olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.
İlk
çocukluk
dönemlerinden
itibaren
çocuklar kendilerine model olarak seçtikleri
televizyondaki
dizi
kahramanlarının
özelliklerini,
günlük
yaşamlarına
ve
oyunlarına yansıtmaya başlarlar.
8.Bilgisayar
Bilgisayar son yıllarda artan bir şekilde
günlük hayatın bir parçası olmuş ve
bilgisayar oyunları her yaştan her kesime
hitap eden sanal oyun ve eğlence ortamı
yaratmıştır.
Bilgisayarlar aracılığıyla çocuklar sanal
gerçeklik ortamında bir takım becerileri
sınama ve bu becerilerde ustalık kazanma
şansı bulmaktadır.
Download