Uploaded by User6250

ekders beyan formu

advertisement
Bursa Uludağ Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
LİSANS EK SINAV BEYAN FORMU
Öğrencinin Adı ve Soyadı
:
Öğrencinin Adresi
:
Öğrencinin Cep Telefonu
:
Öğrencinin Eposta Adresi
Ek Ders Sınavına girilecek Dersler: 12-
Yukarıda belirtilen dersler için ek ders sınavına yaz okulunda aldığım derslerden
başarılı olduğum yönündeki yazılı beyanım gereği ön şartlı olarak girdiğimi biliyorum
ve beyanımın aksi yönünde bir durum halinde sınavımın geçersiz olmasını kabul
ediyorum
Tarih ve İmza
Confidential C
Download