KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

advertisement
Form No: 24
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tarih: …. / …. / 20….
TEZ / PROJE TESLİM FORMU
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
No
Adı, Soyadı
Anabilim Dalı
Programı
☐ Yüksek Lisans (TEZSİZ)
☐ Yüksek Lisans (TEZLİ)
☐ Doktora
İletişim Bilgileri
(adres, e-posta, tel.)
TEZ / PROJE BAŞLIĞI
Yukarıda başlığı verilen tezim/projem hem CD ortamında pdf olarak hem de basılı olarak ekte enstitünüze
sunulmaktadır. Gereğini saygılarımla arz ederim.
Öğrenci Ad, Soyad:
İmza:
TEZDEN ÇIKARILMIŞ YAYIN BİLGİLERİ
Yayın türü
Makale ☐
Bildiri ☐
Başlığı
Künyesi
Makale veya bildirinin tam metni bu form ile birlikte teslim edilmelidir.
Danışmanlığını yürütmekte olduğum, yukarıda bilgileri verilen öğrencimin tezi/projesi hem CD ortamında
pdf olarak hem de basılı olarak enstitünüze teslim edilebilir durumdadır.
Danışman Unvan, Ad, Soyad:
İmza:
Madde 24 (5): Yüksek lisans tezinin teslim edilebilmesi ve tez savunma sınavına girilebilmesi için, hakemli dergilerde
yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makale veya tez konusuyla ilgili sunulmuş bir bildiri gerekir.
Madde 36 (2): Doktora tezinin teslim edilebilmesi ve savunma sınavına girilebilmesi için ilgili anabilim dalının
doçentlik başvuru ölçütlerine uygun indekslerde taranan dergilerde en az bir adet yayımlanmış veya yayına kabul
edilmiş makale gerekir.
Download