Uploaded by User4059

TOURETTE BOZUKLUĞU - ALİ KORKMAZ

advertisement
TOURETTE BOZUKLUĞU
UZM. DR. ALI KORKMAZ
Ç O C U K V E E R G E N P S I K I YAT R I S T I
https://www.facebook.com/cocukvegencpsikiyatristi
https://www.instagram.com/psikiyatri.psikoloji/
https://tr.pinterest.com/dralikorkmaz/
https://twitter.com/psikiyatri
Mail: [email protected]
 Ani, hızlı, ritmik olmayan, tekrarlayıcı ve herhangi bir amaca hizmet
etmeyen hareket ve seslere tik denir.
 Hem çoğul motor tik hem de en az bir vokal (sesle ilgili) tikin görüldüğü
ruhsal durum Tourette Bozukluğu (TB) olarak isimlendirilir.
 Motor tikler; göz kırpma, yüz buruşturma, burun kıvırma, yalanma,
insanlara dokunma, başkasını taklit, kendisine vurma şeklinde olabilir.
 Vokal tikler ise; burun çekme, boğaz temizleme, öksürme, başkasının
dediklerini tekrarlama, küfürlü konuşma biçiminde görülebilir.
 TB’nin on sekiz yaşından önce başlaması gerekir.
 Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür.
 Tiklerin yeri, sıklığı ve karmaşıklığı zamanla değişir.
 TB'nin belirtileri ve belirtilerin şiddeti gün ve haftalar içerisinde değişiklik
gösterebilir.
 Tiklerin şiddeti mevsim değişimleri, kaygı, stres, yorgunluk ve günlük
yaşam olaylarından etkilenebilir.
 Ergenlikte belirtilerde kötüleşme görülebilirken, geç ergenlik ve
yetişkinlikte iyileşme görülebilir.
 Çocukların belli bir süre tikleri bastırabilmeleri, çocukların isteyerek yaptığı
ya da isterse yapmamayı başarabileceği anlamına gelmez.
 TS’li çocuklarda sıklıkla takıntılar, aşırı hareketlilik, dikkat dağınıklığı ve
dürtüsellik gibi ek sorunlar da görülür.
 Tourette Bozukluğunu tedavi etmek değil, belirtileri kontrol altına almak
amaçlanır.
TEDAVİ
 Aileye ve hastaya psikoeğitim
 Davranışsal-psikososyal müdahaleler
 Psikoterapi
 Farmakolojik (İlaç) Tedavisi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards