b*g data (büyük ver*)

advertisement
Kürşat FELEK
12/B ATL
62
BÜYÜK VERİ NEDİR ?
Tanımı, sadece “diskte
çok fazla yer kaplayan
veri” anlamına değil,
aynı zamanda
algılamakta zorluk
çekeceğimiz düzeyde
gelişen bilgi(veri)
anlamına da geliyor.
Buna örnek olarak; internete bağlı olan cihazların oluşturduğu
bilgileri, sosyal medya güncellemelerini veya tarihleri
sıralayabiliriz.
KULLANIM ALANLARI
Herhangi bir sayfayı
büyütmek veya geliştirmek
için kullanılabilir.
Örneğin; bir sayfa için hangi
şehirlerden, hangi saat
aralıklarında girilmiş ve en
çok hangi sayfalarda gezilmiş,
en az süre hangi sayfada
kalınmış gibi bilgilere
ulaşabilir.
EĞİTİM ALANINDA KULLANIMI
Büyük veri öngörüsüne sahip
eğitimciler, eğitim sisteminin
programlanması ile beraber büyük
veriyi analiz ederek programın
gerisinde olan öğrencileri tespit
edebilir, takibini yaptıkları
öğrencilerin ilerleme
kaydettiklerinden emin olabilir.
Böylece doğru yöntemin
uygulanması ile öğrencinin
gelişiminde daha doğru bir sonuç
elde edilebilir.
SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI
Sağlık Kuruluşları; hastaya ait
bireysel sağlık hizmetlerini
sağlayabilmek için, bireysel
durumdaki bilgileri kendi
ortamlarında depolamaktalar.
İlaç depolarındaki ilacın adını, nerede bulunduklarını, herhangi bir
ilaca ulaşmak istediğimiz zaman ilacı doğru bir şekilde bulabilmemizi
sağlayan sistemlerin arkasında büyük veriler vardır.
FİRMALARA SAĞLADIĞI FAYDALAR
1. Şirketler, daha fazla veri
oluşturarak ürün hakkında
daha doğru ve ayrıntılı
bilgi toplayabilir.
2. Büyük verinin iyi analiz
edilmesi karmaşık bilgiyi
daha anlamlı hale
getirerek, karar alma
zamanlarında markalara
ciddi bir kolaylık sağlar.
3. Önceden bilinmeyen, görülemeyen pek çok bilginin elde
edilmesine olanak sağlar.
SONUÇ
Büyük veri çalışmaları ile aslında
istenilen, şimdiye kadar kayıt
altına alınamayan bilgileri de
kullanarak, online raporlama ile
şirkete değer kazandırmaktır.
Yani büyük veri, ülkemizde yeni keşfedilmeye başlanan bir kavram olmakla
beraber, firmalar için iş yapış biçimlerini değiştirmeye ve rekabetçi avantajı
sağlamaya çoktan başladığını söylemek yanlış olmayacaktır.
KAYNAKLAR
https://burkanylmz.wordpress.com
 https://netvent.com
 https://www.bilginc.com
 http://www.endustri40.com
 http://www.algoritmauzmani.com

Download