Uploaded by tib06adana

et bilimi

advertisement
Ödev- 4
1- Bu hafta işlemiş olduğumuz
konularla ilgili araştırma
yaparak rapor halinde
gönderiniz.
Et insan beslenmesinde olmazsa
olmazlardan bir besin maddesidir.
Kalorisi düşük bir besindir. Yetişkin
bir insan günlük 3000 kalori
tüketmesi gerekmektir. 100 gr et
176-293 kaloridir.
Protein oranı çiğ ette %20 iken, su
aktivitesi azaltılmış yani kurutulmuş
ette bu oran % 30-35’dir. 1 gr
protein 4 kaloriye eşittir.
Günümüz dünyasında gelişmiş ülke
olmanın ölçütü olarak değerlendiren
hayvansal protein tüketme oranı
%40-70 arasında olan ülkeler
gelişmiş sayılmaktadır.
İnsan sağlığı açısından özetle
önemi nedir?
Ette kalori problemi yoktur.Yüksek
protein içermekle birlikte
sindirilebilirlik oranı
yüksektir.Esansiyel amino asit
kompleksince zengindir.






Niasin %25
Piridoksin %18
Kobalamin %37
Fe
%12
Zn
%32
Se
%24
Protein digesbility Corrected amino
scor
Bitkisel protein: 0,5
Hayvansal protein: 0,9
Kırmızı et proteininin
sindirilebilirlik oranı %94 dür. 100
gramlık ette 20 gram protein vardır
ve 18 gramı sindirilebilir.
Esansiyel amino grup asit
kompozisyonu ve oranları açısından
oldukça zengindir.
Dünya sağlık teşkilatı verilerine göre
sağlıklı bir insanın vücut ağırlığına
göre her kilogram başına günde 1
gram protein tüketmesi ve bununda
%42’ sinin hayvansal kökenli olması
önerilir.
Günlük alınabilirlik miktarı ne
kadardır?
Kasaplık hayvanların et ve yağ
dokuları yapıtaşları itibarı ile insan
vücudunun et ve yağ dokularının
hemen tamamı ile aynıdır. Bu
nedenle hayvansal proteinler ve
yağlar hazım organlarımızda
kolaylıkla yıkılmakta, absorbe
edilmekte ve en yüksek düzeyde
değerlendirilebilmektedir.
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Gıda mühendisliği bölümü
Öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa
Erbaş günlük protein ihtiyacının
kırmızı etten sağlanması gereken
miktar, bir kişinin vücut ağırlığına
göre orantılı olduğunu söylemiştir.
Vücut kilogram başına 1 gram
kırmızı et tüketilmesini
önermektedir.
Yapılan araştırmalara göre kişi
başına haftada yarım kilogram
tüketmesi gerekmektedir ve bu
yarım kilogramı 7 güne yayarak
tüketilmesi önerilir.
ET BİLİMİ
Et, sığır, manda, koyun, keçi ve
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan
elde edilen insan tüketimine uygun
olan tüm parçalardır.
Etin akademik tanımı şöyledir:
Sağlıklı sıcakkanlı kasaplık
hayvanların iskelet kasları ve
beraberinde bulunan ayrılması
imkânsız olan(yağ, bağ, kan,
epitelyum, kemik vb.) dokuların
belirli bir olgunlaşma sürecinin
tamamlamasıyla elde edilen yiyecek
maddesidir.
Karkas ise kasaplık hayvanların
tekniğine uygun olarak kesildikten
sonra kanının akıtılıp, derinin
yüzülmesi organlarının
çıkarılmasından sonra kalan kısmına
denir.
KAYNAK
 https://dergipark.org.tr/tr/d
ownload/article-file/827009
 https://www.trthaber.com/h
aber/saglik/gunde-ne-kadaret-tuketilmeli233416.html#:~:text=Sa%C
4%9Fl%C4%B1kl%C4%B
1%20insanlar%C4%B1n%
20ortalama%2070%20kilog
ram,beslenmek%20i%C3%
A7in%20%C3%B6nemli%2
2%20diye%20konu%C5%9
Ftu.
 https://avys.omu.edu.tr/stora
ge/app/public/alime.cengiz/1
32847/Et%20teknolojisi%20
ders%20notu%20%20T%C3%BCm%20d%
C3%B6nem.pdf
 https://cdnsv.almscloud.com/almscontent/clu2alms16/course/471942/activit
y/579131/et_bilimi_ve_tekno
lojisi_2020.pdf?sv=2013-0815&sr=b&sig=QYlhyLslTP
OLPSGthen6WR7yiMk0PQ
Qx6SbA4sOQRfE%3D&st=
2020-1102T08%3A10%3A40Z&se=
2020-1102T10%3A12%3A40Z&sp=
rwl&md5=ncd0m_NSYOZ7
IucFHTtD_Q&expires=1604
319160
Download