Uploaded by pokemoncuarda55

Issac Newton un hayatı

advertisement
Halk bilimi veya folklor, bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür
ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını,
mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların
birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim
vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan
bilim dalıdır.
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü
edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını,
mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini
inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten,
kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını
çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan
bilim dalı, folklor, halkiyat.
Tanım: Tarih biliminde tarihçilerin yararlandığını sözlü olarak aktarılmış olan kaynaklar.
Efsaneler, destanlar, şiirler, menkıbeler, atasözleri, fıkralar sözlü kaynak olarak kabul
edilmektedirler. Son dönemde ses ve video kayıtları da sözlü kaynak olarak kabul
edilmektedirler
-destan
-Tarihi Şiir
-Menkıbe
-Efsane
-Mani
-Fıkra
-Hikaye
-Atasözü
https://www.turkcebilgi.com/halk_bilimi
https://www.fibiler.com/SozluKaynak_Kavram_16337
https://www.sosyalbilgilersinifi.com/2017/10/yazl-ve-sozlu-kaynaklara-ornek-
veriniz.html
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards