Uploaded by testpdfpdf

eski müfredat

advertisement
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDATI
I. YARIYIL
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
4
2
2
2
3
2
3
2
2
0
22
K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
4
2
2
2
3
2
3
2
2
2
24
S
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
AKTS
5
2
2
3
4
3
4
2
3
2
30
AKTS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
7
8
9
10
11
Kodu
Dersin Adı
1 GM207 Diferansiyel Denklemler
T
3
U
0
K
3
S
3
AKTS
4
2
2
0
2
2
3
3
3
0
0
3
0
0
0
2
2
0
3
3
3
1
1
3
3
3
3
2
2
3
17
4
19
21
30
T
3
3
3
U
0
0
0
K
3
3
3
S
3
3
3
AKTS
5
5
5
Kodu
1 BİL302
2 BİL304
3 BİL306
1
2
3
4
5
BSS103
BSS105
BSS107
BSS109
BSS111
6 OZ141
7 OZ143
8 OZ145
9 OZ147
10 OZ149
11 OZ151
Dersin Adı
Matematik I
Türk Dili I
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I
Genel Kimya
Fizik I
İngilizce I
Bilgisayar Programlamaya Giriş
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Lineer Cebir
SEÇMELİ DERS I
TOPLAM
SEÇMELİ DERSLER
II. YARIYIL
T
4
2
2
2
3
2
3
2
2
2
24
T
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kodu
GM101
OZ101
OZ103
GM113
GM111
OZ121
BİL101
BİL103
GM141
Girişimcilik ve Strateji
Diksiyon
Halkla İlişkiler
İşaret Dili
Trafik Güvenliği
Beden Eğitimi I
Müzik I
Resim I
Tiyatroya Giriş
T.Halk Bil. ve Halk Oyunları I
Fotoğrafi I
T
2
2
4
3
2
3
3
2
U
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
4
3
2
3
3
0
S
2
2
4
3
2
3
3
2
AKTS
2
2
5
4
3
6
6
2
21
T
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
S
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
AKTS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Kodu
Dersin Adı
1 OZ222 İngilizce IV
T
2
U
0
K
2
S
2
AKTS
3
3
2
BİL202 Programlama Dillerinin Prensipleri
3
0
3
3
4
6
4
5
2
2
4
3
4
5
6
7
8
9
BİL204
BİL206
BİL208
BİL210
BİL212
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
0
3
3
3
3
0
5
4
4
4
6
17
0
17
17
30
Dersin Adı
Algoritma Analizi ve Tasarımı
Bilgisayar Ağları
Yazılım Mühendisliği
T
3
3
3
U
0
0
0
K
3
3
3
S
3
3
3
AKTS
4
4
4
1
2
3
4
5
6
7
8
Kodu
OZ102
OZ104
GM102
GM120
OZ122
BİL102
BİL104
Dersin Adı
Türk Dili II
Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi II
Matematik II
Fizik II
İngilizce II
Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş
Ayrık Matematik
SEÇMELİ DERS I
TOPLAM
SEÇMELİ DERSLER
1
2
3
4
5
BSS104
BSS106
BSS108
BSS110
BSS112
OZ142
OZ144
OZ146
OZ148
OZ150
OZ152
Girişimcilik ve Strateji
Diksiyon
Halkla İlişkiler
İşaret Dili
Trafik Güvenliği
Beden Eğitimi II
Müzik II
Resim II
Uygulamalı Tiyatro
T.Halk Bil. ve Halk Oyunları II
Fotoğrafi II
III. YARIYIL
OZ221 İngilizce III
3 BİL201 Veri Yapıları ve Algoritmalar
4 BİL203 Elektrik Devre Temelleri
5 BİL205 Mantık Devreleri
6 BİL207 Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı
7 BİL209 Mantık Devreleri Laboratuvarı
8 BİL211 Olasılık ve İstatistik
TOPLAM
IV. YARIYIL
Bilgisayar Organizasyonu
Veritabanı Yönetim Sistemleri
İşaretler ve Sistemler
Sayısal Elektronik Devreler
Yaz Stajı I
TOPLAM
V. YARIYIL
Kodu
1 BİL301
2 BİL303
3 BİL305
Dersin Adı
Web Tabanlı Programlama
Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi
İşletim Sistemleri
VI. YARIYIL
4
BİL307 Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler
3
2
4
5
5
4 BİL308
Sistem Programlama
3
0
3
3
4
5
6
7
BİL309 Mesleki İngilizce I
Teknik Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli
3
3
2
0
0
0
3
3
2
3
3
2
4
4
2
5 BİL310
5 BİL312
6
Mesleki İngilizce II
Yaz Stajı 2
Teknik Seçmeli
3
0
3
0
0
0
3
0
3
3
0
3
4
6
4
20
T
3
3
3
3
3
3
T
2
2
2
U
0
0
0
0
0
0
U
0
0
21
K
3
3
3
3
3
3
K
2
2
5
S
3
3
3
3
3
3
S
2
2
30
AKTS
4
4
4
4
4
4
AKTS
2
2
18
T
3
3
3
3
0
U
0
0
0
0
18
K
3
3
3
3
9
S
3
3
3
3
30
AKTS
4
4
4
4
T
0
3
U
4
0
K
2
3
S
4
3
AKTS
6
6
T
0
3
U
4
0
K
2
3
S
4
3
AKTS
6
6
TOPLAM
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER
1
2
3
4
5
6
BİL311
BİL313
BİL315
BİL317
BİL319
BİL321
1
2
3
4
GM301 İşletme Bilimi
BİL323 Bilimsel Yazım ve Sunum Teknikleri
Veri Madenciliği
Mobil Uygulama Geliştirme
Oyun Teknolojileri
Sayısal İşaret İşleme
Görsel Programlama
Multimedya Uygulamaları
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
TOPLAM
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER
1
2
3
4
BİL320
BİL314
BİL316
BİL318
Gömülü Sistemler
Gerçek Zamanlı sistemler
Bilgisayar Grafiği
Sayısal Haberleşme
VII. YARIYIL
Kodu
Dersin Adı
1 BİL401 Bitirme Çalışması I
2 BİL403 Yapay Zeka
VIII. YARIYIL
Kodu
Dersin Adı
1 BİL402 Bitirme Çalışması II
2 BİL404 Görüntü İşleme
3
4
5
6
7
Teknik Seçmeli 1
Teknik Seçmeli 2
Teknik Seçmeli 3
Alan Dışı Seçmeli
3
3
3
2
0
0
0
0
3
3
3
2
TOPLAM
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER
14
T
3
3
3
3
3
3
T
2
2
2
2
4
U
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
16
K
3
3
3
3
3
3
K
2
2
2
2
1 BİL405 Paralel ve Dağıtık sistemler
2 BİL407 Ağ Programlama
3 BİL409 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
4 BİL411 Sanal Gerçeklik
5 BİL413 Örüntü Tanıma
6 BİL415 Makine Öğrenmesi
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
1
2
3
4
GM401
GM403
GM405
BİL417
Genel Ekonomi
Bilim ve Teknoloji Tarihi
Üretim Yönetimi
Bil. Müh. Teknik İngilizce I
TOPLAM SAAT
TEORİK
159
145
UYGULAMA
Toplam Kredi
Seçmeli AKTS
Toplam AKTS
14
148
52
240
3
3
3
2
18
S
3
3
3
3
3
3
S
2
2
2
2
5
5
5
3
30
AKTS
5
5
5
5
5
5
AKTS
3
3
3
3
3
4
5
6
7
3
3
3
2
0
0
0
0
3
3
3
2
3
3
3
3
5
5
5
3
14
T
3
3
3
3
4
U
0
0
0
0
16
K
3
3
3
3
19
S
3
3
3
3
30
AKTS
5
5
5
5
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Stratejik Yönetim
İş Sağlığı ve Güvenliği
Toplam Kalite Yönetimi
T
2
2
2
2
U
0
0
0
0
K
2
2
2
2
S
2
2
2
2
AKTS
3
3
3
3
BİL418 Bil.Müh. Teknik İngilizce II
2
0
2
2
3
Teknik Seçmeli 1
Teknik Seçmeli 2
Teknik Seçmeli 3
Alan Dışı Seçmeli
TOPLAM
SEÇMELİ DERSLER
1
2
3
4
5
6
BİL406
BİL408
BİL410
BİL412
1
2
3
4
5
GM402
GM404
BİL414
BİL416
Robotik
Derleyici Tasarımı
Kablosuz ve Hareketli Ağlar
Doğal Dil İşleme
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
Doç.Dr. İbrahim Taner OKUMUŞ
Bölüm Başkanı
Download