IUE 301-TOPLUMSAL DUYARLILIK VE ÇEVRE

advertisement
IUE 301-TOPLUMSAL DUYARLILIK VE ÇEVRE PROJELERİ SEÇMELİ DERSİ
IUE 301-Toplumsal Duyarlılık ve Çevre Projeleri dersi seçmeli ders olarak açılmıştır.
Ders tüm 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerimize açıktır ve fakülte dışı seçmeli ders olarak seçilebilecektir.
İlgilenen öğrencilerimiz ders ekleme ve bırakma döneminde bu dersi seçebilirler. Dersin yürütülme
esasları hakkındaki bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/77
Dersin Özellikleri:
Dersin Yerel Kredisi: 3+0
Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Dili: Türkçe
Dersin Amacı:
- Öğrencilerde toplum ve çevreye katkı sağlamaya ilişkin sorumluluk bilincini oluşturarak onların
kişisel gelişimlerine yardımcı olmak
- Topluma aktif katılımı destekleyen bu ders kapsamında, öğrencilerin katılımcı ve evrensel değerleri
benimsemelerine yardımcı olmak
- Öğrencilerin toplumsal ve çevresel faydayı gözeten uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler
geliştirmelerini ve katılımcı olarak bu projelerde yer almalarını sağlamak
Dersin Açıklaması:
Toplumsal ve çevresel duyarlılık projesi geliştirmek ve yürütmek için gereken stratejik planlama ve
yönetim sürecinin aktarılacağı bu derste; toplumsal cinsiyet, çevre, çocuk, engelli ve yaşlı hakları,
insan hakları, gençlik, kültür- sanat ve benzeri alanlarda çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapılacaktır. Bu ders, öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif birer katılımcı olmalarını gerektirmektedir.
Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık Projelerinin öğrencilerin Üniversite’deki eğitim ve öğretim
yükümlülüklerini hiç bir biçimde aksatmamasi, Üniversite'yi maddi veya manevi herhangi bir zarara
uğratmaması, Üniversite'nin itibar ve misyonuna olumlu katkı sağlaması esastır.
Download