i kt i sat ç .ü . sosyalb i l i mlerenst i t ü s ü iktisa t an ab ilim d alı

advertisement
Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANABİLİM DALI
İKTİSAT
DOKTORA PROGRAMI
“PH.D. IN ECONOMICS”
2015-2016 Güz Yarıyılı Başvuruları 27 Temmuz-25 Ağustos 2015 Tarihleri
Arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne Yapılacaktır.
http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/tr/ ; http://iktisat.cu.edu.tr/tr/
I. YARIYIL DERSLERİ
 İleri Mikro ekonomik Analiz
 Açık Ekonomi Makro İktisadı
 Seçmeli Ders 1
II. YARIYIL DERSLERİ
 İleri Ekonometri
 İktisat Tarihi ve Teorisinin Gelişimi
 Seçmeli Ders 2
III. YARIYIL DERSLERİ
 Finansal Ekonomi
İKTİSAT DOKTORA
PROGRAMI TEMEL İLKELERİ:
 Seçmeli Ders 3
 Seçmeli Ders 4
SEÇMELİ DERSLER

 Dış Ticaret ve Sanayileşme
 Para Teorisi ve Politikası

 Büyüme Teorileri
 Sanayi İktisadı
 Yeni Politik Ekonomi
 Yoksulluk ve Kalkınma

 Post Keynesyen İktisat
 Uygulamalı Dış Ticaret Konuları
 Finansal Liberalizasyon ve Krizler
 Uluslararası İktisat
Bilgi İçin:


Telefon:
(322) 338 65 74 / 2386
(322) 338 72 54 - 60 / 133,139,147
[email protected]
[email protected]
[email protected]
http://iktisat.cu.edu.tr/tr/



İktisat Anabilim Dalının en prestijli programı,
İktisat Doktora “Ph.D in Economics”programıdır.
Bilimsel araştırma ve tez yazma, araştırma tekniklerinde uzmanlaşma, yenilik kapasitesinin en
üst düzeye çıkarıldığı, uluslararası ölçekte bilim
insanlarının ve geleceğin Öğretim Üyelerinin
yetiştirilmesinin hedeflendiği zirve programdır.
Akademik ve bilimsel yetkinliğini en üst düzeye
çıkarmak isteyen, geleceğin araştırmacıları, bilim
insanları ve hocaları olmayı isteyen, zirvelerde
olmayı hedefleyen adaylar için idealdir.
Akademik kariyeri hedefleyenler için ülkemizde
alternatifi olmayan programlardandır.
Programdan mezun olabilmek için öğrenciler;
beşi zorunlu, (bazıları yanda gösterilen) dördü
seçmeli dersi, yeterlilik sınavını ve Danışmanları
ile birlikte hazırlayacakları Seminer ve Doktora
tez çalışmalarını tamamlamak zorundadır.
Program ücretsizdir.
Kontenjanı beş kişidir.
Dersler hafta içi saat 08:00 - 17:00 saatleri
arasında yapılmaktadır.
Download